Tuyển sinh, đào tạo: 15079
14701 Mở lớp gđ qlda/ qlda tại hồ chí minh khai giảng ngày 13/08/2010 08h27-07/08 TP HCM
14702 Mở lớp đấu thầu khai giảng ngày 13/08/2010 tại hà nội 08h23-07/08 Hà Nội
14703 Đào tạo nv đấu thầu ngày 13/08 tại hồ chí minh theo tt số 10 mới 08h23-07/08 TP HCM
14704 Mở lớp lập dự toán và đo bóc khối lượng tại hà nội ngày 13/08/2010 14h38-06/08 Hà Nội
14705 Lớp lập dự toán và đo bóc khối lượng tại hồ chí minh ngày 13/08/2010 14h37-06/08 TP HCM
14706 Mở lớp kỹ sư định giá xây dựng theo tt số 05 mới tại hà nội đây 14h36-06/08 Hà Nội
14707 Đào tạo nv kỹ sư định giá theo tt số 05 mới tại hồ chí minh 14h35-06/08 TP HCM
14708 Đào tạo nv giám sát thi công xây dựng ngày 13/08/2010 tại hà nội 14h29-06/08 Hà Nội
14709 Mở lớp đào tạo nv tư vấn giám sát tại hồ chí minh ngày 13/08/2010 14h29-06/08 TP HCM
14710 Lớp giám đốc qlda/ qlda tại hà nội ngày 13/08/2010 14h28-06/08 Hà Nội
14711 Khai giảng lớp giám đốc qlda / qlda tại hồ chí minh ngày 13/08/2010 14h27-06/08 TP HCM
14712 Đào tạo nghiệp vụ đấu thầu khai giảng ngày 13/08 tại hà nội 14h26-06/08 Hà Nội
14713 Đăng ký lớp đấu thầu ở hồ chí minh tại đây - ngày 13/8 có cả lớp ngày và lớp tối 14h25-06/08 TP HCM
14714 Mở lớp lập dự toán và đo bóc khối lượng tại hà nội khai giảng ngày 13/08/2010 15h49-04/08 Hà Nội
14715 Đào tạo nghiệp vụ lập dự toán sát hồ chí minh ngày 13/08/2010 15h44-04/08 TP HCM
14716 Lớp lập dự toán và đo bóc khối lượng ngày 13/08/2010 tại hà nội 15h43-04/08 TP HCM
14717 Mở lớp đào tạo kỹ sư định giá ngày 13/08/2010 tại hồ chí minh - học theo tt số 05 mới 15h42-04/08 Hà Nội
14718 Lớp kỹ sư định giá tại hà nội ngày 13/08/2010 - giảng dạy theo tt số 05 mới 15h41-04/08 TP HCM
14719 Đào tạo nv tư vấn giám sát tại hà nội ngày 13/08/2010 15h40-04/08 Hà Nội
14720 Mở lớp tư vấn giám sát tại hồ chí minh khai giảng ngày 13/08/2010 15h39-04/08 TP HCM
14721 Lớp gđ qlda/ qlda ngày 13/08/2010 tại hà nội khoá mới nhất đây 15h38-04/08 Hà Nội
14722 Đào tạo gđ qlda/ qlda ngày 13/08/2010 tại học viện hành chính quốc gia - hcm 15h35-04/08 TP HCM
14723 Mở lớp đào tạo đấu thầu ngày 13/08/2010 tai hà nội - giảng dạy theo tt số 10 mới 15h28-04/08 Hà Nội
14724 Mở lớp đào tạo đấu thầu cơ bản và nâng cao tại hồ chí minh ngày 13/08/2010 15h28-04/08 TP HCM
14725 Bồi dưỡng nghiệp vụ kỹ sư định giá tại hà nội - giảng dạy theo thông tư 05/2010 mới nhất 11h09-04/08 Hà Nội
14726 Ngày 13/08 mở lớp quản lý dự án công trình tại học viện hành chính quốc gia 11h08-04/08 TP HCM
14727 Khai giảng lớp quản lý dự án công trình tại hà nội mới nhất ngày 13/08/2010 11h07-04/08 Hà Nội
14728 Khóa học đấu thầu ngắn hạn tại hồ chí minh và hà nội theo thông tư số 10 mới nhất 10h58-04/08 TP HCM
14729 Khai giảng lớp dự toán tại hn 15h40-03/08 Hà Nội
14730 Có ms. courney , ielts 7.0 không có gì khó 17h32-02/08 Hà Nội
14731 Lớp lập dự toán và đo bóc khối lượng khai giảng ngày 13/08/2010 tại hà nội 09h06-02/08 Hà Nội
14732 Lớp lập dự toán và đo bóc khối lượng tại hà nội khai giảng ngày 13/08/2010 08h59-02/08 Hải Phòng
14733 Lớp lập dự toán và đo bóc khối lượng ngày 13/08/2010 tại hồ chí minh 08h58-02/08 TP HCM
14734 Mở lớp đào tạo nv kỹ sư định giá tại hà nội ngày 13/208/2010 - giảng dạy theo tt số 05 mới 08h57-02/08 Hà Nội
14735 Lớp kỹ sư định giá khai giảng ngày 13/08/2010 tại hcm - học theo tt số 05 mới 08h55-02/08 TP HCM
14736 Lớp tư vấn giám sát khai giảng tối 13/08/2010 tại hà nội 08h54-02/08 Hà Nội
14737 Đào tạo nghiệp vụ tư vấn giám sát khai giảng tối 13/08/2010 tại hồ chí minh 08h50-02/08 TP HCM
14738 Khai giảng lớp gđ qlda/ qlda ngày 13/08/2010 tại hà nội 08h43-02/08 Hà Nội
14739 Lớp gđ qlda/ qlda khai giảng ngày 13/08/2010 tại hồ chí minh 08h41-02/08 TP HCM
14740 Mở lớp đào tạo nghiệp vụ đấu thầu khai giảng ngày 13/08 tại hà nội 08h40-02/08 Hà Nội
14741 Đăng ký học lớp đấu thầu ngày 13/8 ở hồ chí minh tại đây 08h39-02/08 TP HCM
14742 Bồi dưỡng nghiệp vụ giám đốc quản lý dự án đầu tư 16h29-01/08 Hà Nội
14743 Lớp đấu thầu khai giảng ngày29/07/2010 tại hà nội - giảng dạy theo tt10 mới 08h21-28/07 Hà Nội
14744 Mở lớp đào tạo nghiệp vụ đấu thầu tại hồ chí minh ngày 29/07/2010 08h14-28/07 TP HCM
14745 Khai giảng các lớp đấu thầu/ qlda/ kỹ sư/ tư vấn giám sát ngày 12/08/2010 tại vũng tàu 14h27-26/07 Vũng Tàu
14746 Mở các lớp đấu thầu/ qlda/ giám sát/ kỹ sư ngày 12/08/2010 tại khánh hoà 14h25-26/07 Khánh Hoà
14747 Đào tạo các lớp đấu thầu/ qlda ...ngày 12/08/2010 tại hải phòng 14h23-26/07 Hải Phòng
14748 Tuyển sinh các lớp đấu thầu/ qlda... ngày 12/08/2010 tại đà nẵng 14h20-26/07 Đà Nẵng
14749 Mở lớp đào tạo nghiệp vụ đấu thầu ngày 29/07 tại hồ chí minh - học theo tt số 10 mới 07h59-26/07 TP HCM
14750 Khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu tạitrường đào tạo cán bộ lê hồng phong 21h26-25/07 Hà Nội
14751 Đào tạo các lớp đấu thầu/ giám sát/ quản lý dự án/ kỹ sư ngày 12/08/2010 tạo đồng nai 14h34-22/07 Đồng Nai
14752 Khai giảng các lớp đấu thầu/ qlda/ kỹ sư/ giám sát ngày 12/08/2010 tại vũng tàu 14h26-22/07 Vũng Tàu
14753 Đào tạo nghiệp vụ đấu thầu/ qlda... ngày 12/08/2010 tại khánh hoà 14h24-22/07 Khánh Hoà
14754 Chiêu sinh các lớp đấu thầu/ qlda ... ngày 12/08/2010 tại hải phòng 14h23-22/07 Hải Phòng
14755 Tuyển sinh các lớp đấu thầu/ qlda/ giám sát/ kỹ sư... ngày 29/07/2010 14h21-22/07 Đà Nẵng
14756 Khai giảng lớp kỹ sư định giá tại hà nội tối 21/07/2010 - học 14 buổi tối 14h18-22/07 Hà Nội
14757 Mở lớp kỹ sư định giá ngày 21/07/2010 tại hồ chí minh - theo tt 05 mới học 14 buổi tối 14h14-22/07 TP HCM
14758 Đào tạo nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng khai giảng tối 21/07/2010 tại hà nội 14h13-22/07 Hà Nội
14759 Mở lớp tư vấn giám sát khai giảng tối 21/07/2010 tại hồ chí minh 14h11-22/07 TP HCM
14760 Khai giảng lớp quản lý dự án ngày 26/07/2010 tại hà nội 14h10-22/07 Hà Nội
14761 Mớ lớp đấu thầu tịa hà nội khai giảng ngày 06/08/2010 - học theo tt số 10 mới 14h08-22/07 Hà Nội
14762 Đào tạo nghiệp vụ đấu thầu tại hồ chí minh - giảng dạy theo tt số 10 mới 14h06-22/07 TP HCM
14763 Chiêu sinh các lớp đấu thầu/ quản lý dự án... ngày 12/08/2010 tại khánh hoà 08h22-20/07 Khánh Hoà
14764 Đăng ký tham gia các lớp đấu thầu/ quản lý dự án/ kỹ sư/ giám sát 29/07/2010 08h19-20/07 Đà Nẵng
14765 Mở các lớp đấu thầu/ quản lý dự án... tại hải phòng ngày 12/08/2010 08h14-20/07 Hải Phòng
14766 Tuyển sinh các lớp đấu thầu/ qlda... mới nhất tại vũng tàu 08h12-20/07 Vũng Tàu
14767 Khai giảng lớp kỹ sư định giá tối 21/7 tại hà nội - học theo tt 05 mới 08h10-20/07 Hà Nội
14768 Lớp kỹ sư định giá theo tt 05 mới học 14 tối khai giảng 21/7 tại hcm 08h08-20/07 TP HCM
14769 Chiêu sinh lớp tư vấn giám sát khai giảng tối 21/7 tại hà nội 08h07-20/07 Hà Nội
14770 Lớp giám sát thi công côngtrình xd tối 21/7 tại hv hành chính quốc gia - hcm. 08h06-20/07 TP HCM
14771 Mở lớp quản lý dự án tối 21/07 và ngày 26/07 tại trường đào tạo cán bộ lê hồng phong - hn. 08h06-20/07 Hà Nội
14772 Tuyển sinh lớp quản lý dự án mới nhất ngày 21/07 tại hồ chí minh 08h05-20/07 TP HCM
14773 Đăng ký học lớp đấu thầu ngày 29/07 ở hà nội tại đây 07h59-20/07 Hà Nội
14774 Khai giảng lớp đấu thầu ngày 29/07/2010 - theo thông tư số 10 mới 07h58-20/07 TP HCM
14775 Học đấu thầu tại học viện quốc gia hồ chí minh 07h35-20/07 TP HCM
14776 Khai giảng lớp “quản lý dự án và giám đốc quản lý dự án” 07h27-20/07 TP HCM
14777 Chiêu sinh lớp kỹ sư định giá tại hà nội và hồ chí minh 07h26-20/07 TP HCM
14778 Lớp đấu thầu mới nhất tại hà nội 07h23-20/07 TP HCM
14779 Lớp giám sát thi công xây dựng công trình 07h21-20/07 TP HCM
14780 Đào tạo và cấp chứng chỉ nghiệp vụ kỹ sư định giá ngày 21/07 16h29-19/07 Hà Nội
14781 Lịch khai giảng nghiệp vụ đấu thầu tại học viện hành chính quốc gia 16h28-19/07 TP HCM
14782 Ngày 21/07 khai giảng lớp quản lý dự án/gđ qlda tại học viện hành chính quốc gia 16h27-19/07 TP HCM
14783 Mở lớp lập dự toán và đo bóc khối lượng tối 21/07/2010 tại hồ chí minh đây 09h58-19/07 TP HCM
14784 Mở lớp kỹ sư định giá tối 21/07 tại hà nội - giảng dạy theo thông tư 05 mới 09h55-19/07 Hà Nội
14785 Khai giảng lớp kỹ sư định giá tối 21/07 tại hcm - theo thông tư mới học 14 buổi tối 09h53-19/07 TP HCM
14786 Khai giảng lớp tư vấn giám sát tại hà nội tối 21/07/2010 09h51-19/07 Hà Nội
14787 Mở lớp tư vấn giám sát mới nhất tại hồ chí minh khai giảng tối 21/07/2010 09h50-19/07 TP HCM
14788 Mở lớp quản lý dự án tại hà nội tối 21/07 và ngày 26/07/2010 09h44-19/07 Hà Nội
14789 Tuyển sinh lớp quản lý dự án tại hồ chí minh - lớp ngày và lớp tối 21/07/2010 09h43-19/07 TP HCM
14790 Chiêu sinh khoá học đấu thầu tại đà nẵng khia giảng ngày 29/07/2010 09h42-19/07 Đà Nẵng
14791 Đăng ký học lớp đấu thầu ngày 29/07/2010 tại hà nội - giảng dạy theo tt số 10 mới 09h41-19/07 Hà Nội
14792 Khai giảng lớp đấu thầu tại hồ chí minh ngày 29/07/2010 09h40-19/07 TP HCM
14793 Học quản lý da & kỹ sư định giá tại đà nẵng đây! 08h25-19/07 Đà Nẵng
14794 Lớp quản lý da mới nhất ngày 21/07 đây!!!! 08h21-19/07 TP HCM
14795 Khai giảng lớp kỹ sư định giá tối 21/07/2010 - giảng dạy theo tt số 05 mới 10h58-17/07 TP HCM
14796 Tuyển sinh lớp giám sát tại hà nội tối 21/07/2010 10h56-17/07 Hà Nội
14797 Khai giảng lớp giám sát mới nhất tối 21/07/2010 tại hồ chí minh 10h55-17/07 TP HCM
14798 Mở lớp quản lý dự án khai giảng tại hồ chí minh - cả lớp ngày và lớp tối 21/07/2010 10h44-17/07 TP HCM
14799 Mở lớp quản lý dự án tối 21/07 và ngày 26/07/2010 tại hồ chí minh 10h43-17/07 TP HCM
14800 Khai giảng lớp đấu thầu tại hà nội ngày 29/07/2010 - giảng dạy theo tt số 10 10h42-17/07 Hà Nội