Tuyển sinh, đào tạo: 14843
14701 Lớp đấu thầu,qldan tại đồng nai ngày 15/07/2010 08h55-26/06 Đồng Nai
14702 Lớp gdqldan va lớp qldan ngày 13/07/2010 08h54-26/06 TP HCM
14703 Khóa học lớp qldan mới nhất tháng 07 tại hà nội 08h54-26/06 Hà Nội
14704 Lớp đấu thầu hcm ngày 06/07/2010 08h53-26/06 TP HCM
14705 Lớp đấu thầu tại hà nội tháng 07 08h53-26/06 Hà Nội
14706 Tuyển sinh học nghề sửa chữa điện thoại, điện lạnh, điện tử, điện dân dụng, ô tô, xe máy, điều hòa ô tô, hàn điện 15h41-25/06 Hà Nội
14707 Khai giảng khóa học đấu thầu tại hà nội mới 15h35-25/06 Hà Nội
14708 Chiêu sinh khóa học quản lý dự án tại hcm 15h24-25/06 Vũng Tàu
14709 Bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn giám sát tại hà nội mới 15h22-25/06 Hà Nội
14710 Liên tục khai giảng khóa học nghiệp vụ kỹ sư định giá tại hà nội 15h08-25/06 TP HCM
14711 Khai gảng lớp bất động sản 10h59-25/06 Hà Nội
14712 Đào tạo lớp lập dự toán và do bóc khối lượng 10h59-25/06 Hà Nội
14713 Mở lớp giám đốc quản lý dự án 10h57-25/06 Hà Nội
14714 Đào tạo lớp quản lý dự án 10h54-25/06 Hà Nội
14715 Khai giảng nghiệp vụ đấu thầu mới nhất 10h42-25/06 Hà Nội
14716 Đào tạo nghiệp vụ kỹ sư định giá xây dựng 10h40-25/06 Hà Nội
14717 Dao tao nghiệp vụ tư vấn giám sát thi công 10h38-25/06 Hà Nội
14718 Khóa học kỹ sư định giá tại trường đào tạo cán bộ lê hồng phong - hà nội. 14h56-24/06 Hà Nội
14719 Thông báo khai giảng khóa học đấu thầu/qlda/ksđg tại vũng tàu mới nhất 14h37-24/06 TP HCM
14720 Bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn giám sát thi công 08h52-24/06 TP HCM
14721 Bồi dưỡng nghiệp vụ kỹ sư định giá xây dựng 08h51-24/06 TP HCM
14722 Đào tạo nghiệp vụ đấu thầu mới nhất 08h50-24/06 TP HCM
14723 Đào tạo lớp quản lý dự án 08h49-24/06 TP HCM
14724 Đào tạo lớp giám đốc quản lý dự án 08h44-24/06 TP HCM
14725 Tuyển sinh đấu thầu, định giá, quản lý dự án xây dựng 16h53-23/06 TP HCM
14726 Tp vũng tàu mở lớp đấu thầu/ quản lý da.....giảng viên bộ xd 14h08-23/06 Vũng Tàu
14727 Khai giảng lớp đấu thấu/ quản lý da...tại vũng tàu. 13h54-23/06 Vũng Tàu
14728 Liên tục chiêu sinh lớp đấu thầu tại hà nội 13h42-23/06 Hà Nội
14729 Đào tạo quản lý dự án tại hà nội liên tục- giảng viên bộ xây dựng 15h52-22/06 Hà Nội
14730 Mở lớp kỹ sư định giá xd tại hà nội & hcm liên tục trong tháng 15h43-22/06 TP HCM
14731 Bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn giám sát công trình xd tại hcm- lớp mới nhất tháng 15h38-22/06 Hà Nội
14732 Đăng ký học đấu thầu tại hcm - học phí 900k 15h37-22/06 TP HCM
14733 Chiêu sinh lớp đấu thầu mới nhất trong tuần tại hà nội - hp 800k 15h36-22/06 Hà Nội
14734 Liên tục khai giảng lớp quản lý dự án tại hà nội mới 14h42-22/06 TP HCM
14735 Lớp kỹ sư định giá tại tp. hồ chí minh 10h58-22/06 TP HCM
14736 Lịch khai giảng lớp tư vấn giám sát tháng 6, tháng 7 tại tp. hồ chí minh 10h57-22/06 TP HCM
14737 Lịch khai giảng lớp giám đốc quản lý dự án tháng 7 tại tp.hồ chí minh 10h56-22/06 TP HCM
14738 Lớp quản lý dự án tháng 7 tp. hồ chí minh 10h54-22/06 TP HCM
14739 Khai giảng lớp đấu thầu tháng 6, tháng 7 tại tp.hcm 10h53-22/06 TP HCM
14740 Khai giảng khóa học đấu thầu/quản lý dự án/ksđg tại vũng tàu mới 16h25-21/06 Vũng Tàu
14741 Đào tạo và cấp chứng chỉ nghiệp vụ đấu thầu tại hà nội 16h23-21/06 Hà Nội
14742 Khai giảng lớp kỹ sư định giá tại hà nội mới 16h22-21/06 TP HCM
14743 Khai giảng lớp tư vấn giám sát tại hcm mới 16h20-21/06 TP HCM
14744 Cấp chứng chỉ tư vấn giám sát xây dựng 10h25-21/06 TP HCM
14745 Mở lớp đấu thầu/quản lý dự án/dự toán tại tp vũng tàu 14h43-18/06 Vũng Tàu
14746 Khai giảng nghiệp vụ đấu thầu tại hà nội 14h39-18/06 Hà Nội
14747 Mở lớp tư vấn giám sát công trình tại hcm mới 14h36-18/06 TP HCM
14748 Liên tục chiêu sinh khóa học quản lý dự án tại tphcm 14h28-18/06 TP HCM
14749 Khai giảng nghiệp vụ tư vấn giám sát thi công 12h28-18/06 TP HCM
14750 Khai giảng nghiệp vụ kỹ sư định giá 12h27-18/06 TP HCM
14751 Khai giảng nghiệp vụ đấu thầu mới nhất 12h27-18/06 TP HCM
14752 Khai giảng lớp qldan moi nhat nam 2010 12h24-18/06 TP HCM
14753 Khai giảng lớp giám đốc quản lý dự án 12h23-18/06 TP HCM
14754 Bạn muốn trở thành chỉ huy trưởng thời ngắn 08h42-18/06 Hà Nội
14755 Đào tạo tư vấn giám sát xây dựng tại hà nội 14h10-17/06 Hà Nội
14756 Lớp đấu thầu mới nhất tháng 6 tại hà nội 14h07-16/06 Hà Nội
14757 Đào tạo nghiệp vụ định giá xây dựng 08h58-16/06 TP HCM
14758 Mở lớp tư vấn giám sát tại hà nội 17/06/2010 15h37-15/06 TP HCM
14759 Đào tạo lớp giám đốc quản lý dự án 13h09-15/06 Hà Nội
14760 Đào tạo lớp quản lý dự án 13h08-15/06 Hà Nội
14761 Đào tạo nghiệp vụ đấu thầu mới nhất 13h07-15/06 TP HCM
14762 Dựng bồi dưỡng nghiệp vụ kỹ sư định giá xây 13h05-15/06 TP HCM
14763 Bồi dưỡng nghiệp vụ tư vân giám sát thi công 12h59-15/06 TP HCM
14764 Đào tạo tư vấn giám sát tại tp.hcm 17/06/2010 09h21-15/06 TP HCM
14765 Đào tạo lớp giám đốc quản lý dự án 18h05-14/06 TP HCM
14766 Đào tạo nghiệp vụ tư vấn giám sát thi công 17h59-14/06 Hà Nội
14767 Khai giảng lớp nghiệp vụ đấu thầu mới nhất 17h58-14/06 Hà Nội
14768 Tuyển sinh lớp giám đốc quản lý dự án 15h51-11/06 Hà Nội
14769 Thông báo khai giảng lớp kỹ sư định giá tại hải phòng new 10h52-11/06 Hải Phòng
14770 Mở lớp tư vấn giám sát mới nhất tại hải phòng 10h51-11/06 Hải Phòng
14771 Khai giảng lớp gđqlda/ qlda tại hải phòng new 10h50-11/06 Hải Phòng
14772 Mở lớp đấu thầu mới nhất tại hải phòng 10h44-11/06 Hải Phòng
14773 Tuyển sinh lớp tư vấn giám sát tai hà nội 07h58-09/06 Hà Nội
14774 Lịch khai giảng lơp quản lý dự án 07h57-09/06 Hà Nội
14775 Lichk khai giảng lớp đấu thầu tháng 6 07h56-09/06 Hà Nội
14776 Đào tạo tư vấn giám sát 3 lĩnh vực 16h25-08/06 TP HCM
14777 Cơ hội nâng cao kỹ năng giao tiếp tiếng anh! 16h27-07/06 Hà Nội
14778 Đào tạo tư vấn giám sát dân dụng công nghiệp 10h26-07/06 TP HCM
14779 Lớp quản trị sản xuất dành cho tổ trưởng và quản đốc phân xưởng 08h44-07/06 Hà Nội
14780 Đào tạo cấp chứng chỉ chỉ huy trưởng chuyên nghiệp 08h44-07/06 Hà Nội
14781 Khai giảng lớp lập dự toán và đo bóc tiên lượng tháng 6 tại tp.hồ chí minh 08h43-07/06 Hà Nội
14782 Liên tục khai giảng lớp kỹ sư định giá tại hà nội 08h42-07/06 TP HCM
14783 Khai giảng lớp tư vấn giám sát hà nội 08h42-07/06 Hà Nội
14784 Lịch khai giảng lớp giám đốc quản lý dự án tháng 6 08h40-07/06 Hà Nội
14785 Khai giảng lớp quản lý dự án tháng 6 tai hà nội 08h40-07/06 Hà Nội
14786 Lịch khai giảng lớp đáu thầu tháng 6 tại hà nội 08h39-07/06 Hà Nội
14787 Lịch khai giảng lớp kỹ sư định giá tháng 6 08h38-07/06 TP HCM
14788 Lịch khai lớp tư vấn giám sát tháng 6 08h36-07/06 TP HCM
14789 Lớp giám đốc quản lý dự án tháng 6 tại tp.hồ chí minh 08h28-07/06 TP HCM
14790 Khai giảng lớp quản lý dự án tháng 6 08h25-07/06 TP HCM
14791 Khai giảng khoá bồi dưỡng nghiệp vụ môi giới bất động sản tháng 6 08h22-07/06 TP HCM
14792 Khai giảng khóa bồi đào tạo lập dự toán và đo bóc khối lượng chất lượng 08h20-07/06 TP HCM
14793 Đăng ký học lớp đấu thầu mới nhất có chứng chỉ ngay 08h13-07/06 TP HCM
14794 Tuyền sinh lớp giám sát 3 lĩnh vực 09h36-05/06 TP HCM
14795 Tuyển sinh dạy nghề sửa chữa điện thoại, điện tử, điện lạnh, điện dân dụng; sửa chữa ô tô, xe máy, điều hòa ô tô; hàn điện, hàn tig-mag 09h12-05/06 Hà Nội
14796 Khai giang cac lop dau thau,giam sat ,cht,ky su dinh gia,qldan tai da nang 15h41-04/06 Đà Nẵng
14797 Lop gdqldan va qldan moi nhat nam 2010 15h39-04/06 Hà Nội
14798 Lớp kỹ sư định giá mới nhất 15h38-04/06 Hà Nội
14799 Lớp đấu thầu mới nhất tai ha noi 15h37-04/06 Hà Nội
14800 Khoá học tư vấn giám sát moi nhat 15h36-04/06 Hà Nội