Tuyển sinh, đào tạo: 15151
14701 Mở lớp đấu thầu tại hà nội ngày 27/08 15h23-23/08 Hà Nội
14702 Khai giảng lớp quản lý dự án công trình tại học viện hành chính quốc gia.4 15h07-23/08 Hà Nội
14703 Khai giảng lớp đấu thầu ngắn hạn tại hải phòng ngày 27/08/2010 14h59-23/08 Hà Nội
14704 Chiêu sinh khóa học đấu thâù/ quản lý dự án công trình ngắn hạn tại đà nẵng 14h56-23/08 TP HCM
14705 Đào tạo nv kỹ sư định giá khai giảng ngày 27/08/2010 tại hải phòng - học 7 ngày 10h29-23/08 Hải Phòng
14706 Tuyển sinh lớp kỹ sư định giá tại đà nẵng khai giảng tối 25/08/2010 10h28-23/08 Đà Nẵng
14707 Mở lớp đào tạo nv kỹ sư định giá tại hà nội tối 25/08/2010 - giảng dạy theo tt số 05 mới 10h27-23/08 Hà Nội
14708 Lớp kỹ sư định giá tại hồ chí minh tối 25/08/2010 - học 14 buổi tối 10h26-23/08 TP HCM
14709 Nhanh tay đăng ký học lớp giám sát ở hải phòng ngày 27/08 - học thứ 7 và chủ nhật 10h25-23/08 Hải Phòng
14710 Lớp tư vấn giám sát mới nhất tối 25/08/2010 tại đà nẵng đây 10h24-23/08 Đà Nẵng
14711 Đào tạo nv tư vấn giám sát tại hà nội tối 25/08/2010 10h23-23/08 Hà Nội
14712 Mở lớp tư vấn giám sát mới nhất tối 25/08/2010 tại hồ chí minh 10h21-23/08 TP HCM
14713 Khai giảng lớp qlda/ gđ qlda tại hải phòng ngày 27/08/2010 10h12-23/08 Hải Phòng
14714 Mở lớp đào tạo nv đấu thầu ngày 27/08/2010 tại hải phồng đây 10h11-23/08 Hải Phòng
14715 Đào tạo nghiệp vụ gđ qlda/ qlda tối 25/08/2010 tại đà nẵng 10h08-23/08 Hà Nội
14716 Khai giảng lớp gđ qlda/ qlda ngày 25/08/2010 tại hà nội 10h07-23/08 Hà Nội
14717 Mở lớp gđ qlda/ qlda tại hồ chí minh khai giảng tối 25/08/2010 10h06-23/08 TP HCM
14718 Đào tạo nv đấu thầu tại đà nẵng khai giảng ngày 25/08/2010 09h57-23/08 Đà Nẵng
14719 Mở lớp đào tạo nv đấu thầu ngày 27/8 tại hà nội đây 09h56-23/08 Hà Nội
14720 Đăng ký học lớp đấu thầu mới nhất ở hồ chí minh ngày 27/8 tại đây 09h55-23/08 TP HCM
14721 Khai giảng khóa học đấu thầu ngắn hạn tại tp. đà nẵng ngày 25/08 16h55-19/08 Đà Nẵng
14722 Đào tạo nghiệp vụ quản lý dự án công trình tại hồ chí minh mới nhất 16h53-19/08 TP HCM
14723 Thông báo chiêu sinh khóa học đấu thầu ngắn hạn tại trường đào tạo cán bộ lê hồng phong 16h51-19/08 Hà Nội
14724 Ngày 27/08 khai giảng khóa học đấu thầu ngắn hạn tại học viện hành chính quốc gia 16h41-19/08 TP HCM
14725 Mở lớp gđ qlda/ qlda tối 25/08/2010 tại trường đại học đà nẵng đây 10h08-18/08 Đà Nẵng
14726 Khai giảng lớp gđ qlda/ qlda tối 25/08/2010 tai hà nội - học 12 buổi tối 10h07-18/08 Hà Nội
14727 Đào tạo nv gđ qlda/ qlda tại hồ chí minh khai giảng tối 25/08/2010 10h06-18/08 TP HCM
14728 Lớp đào tạo nv đấu thầu mới nhất tai đà nẵng tối 25/08/2010 - học 6 buổi tối 10h05-18/08 Đà Nẵng
14729 Đăng ký tham gia khoá học đấu thầu ở hà nội ngày 27/08/2010 với ms lan anh 10h04-18/08 Hà Nội
14730 Mở lớp đào tạo nghiệp vụ đấu thầu tại hồ chí minh ngày 27/08/2010 09h59-18/08 TP HCM
14731 Đào tạo nghiệp vụ kỹ sư định giá theo tt sô 05 mới tại hà nội tối 24/08/2010 08h54-16/08 Hà Nội
14732 Lớp kỹ sư định giá tối 24/08/2010 tại hồ chí minh - giảng dạy theo tt số 05 mới 08h51-16/08 TP HCM
14733 Mở lớp đào tạo nv tư vấn giám sát tại hà nội khai giảng tối 24/08/2010 08h50-16/08 Hà Nội
14734 Lớp giám sát thi công xây dựng công trình tại hồ chí minh tối 24/08/2010 08h43-16/08 TP HCM
14735 Khai giảng lớp qlda/ gđ qlda tối 24/08/2010 tại hà nội đây 08h42-16/08 Hà Nội
14736 Mở lớp đào tạo nv gđ qlda/ qlda tại hồ chí minh tối 24/08/2010 08h42-16/08 TP HCM
14737 Mở lớp đào tạo nghiệp vụ đấu thầu mới nhất ngày 27/08/2010 tại hà nội 08h39-16/08 Hà Nội
14738 Tuyển sinh lớp đấu thầu tại hồ chí minh khai giảng ngày 27/08/2010 08h39-16/08 TP HCM
14739 Đăng ký học lớp đấu thầu ở vũng tàu ngày 19/08/2010 tại đây 08h37-16/08 Vũng Tàu
14740 Tại học viện hành chính quốc gia khai giảng lớp quản lý dự án công trình mới nhất 16h27-12/08 TP HCM
14741 Đào tạo và cấp chứng chỉ nghiệp vụ quản lý dự án công trình tại tp. vũng tàu ngày 19/08/2010 15h53-12/08 TP HCM
14742 Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu tại br - vũng tàu theo thông tư số 10 mới nhất 15h44-12/08 Vũng Tàu
14743 Mở các lớp đào tạo đấu thầu/ kỹ sư/ giám sát/ qlda tại vũng tàu ngày 19/08/2010 10h55-12/08 Vũng Tàu
14744 Đào tạo nv đấu thầu/ qlda/ kỹ sư/ giám sát khai giảng tối 20/08/2010 tại đà nẵng 10h52-12/08 Đà Nẵng
14745 Chiêu sinh lớp gđ qlda/ qlda tại đà nẵng khai giảng tối 20/08/2010 10h51-12/08 Đà Nẵng
14746 Tuyển sinh lớp qlda/ gđ qlda ngày 19/08/2010 tại vũng tàu 10h49-12/08 Vũng Tàu
14747 Đăng ký học lớp đấu thầu khai giảng ngày 20/08/2010 ở đà nẵng tại đây 10h43-12/08 Đà Nẵng
14748 Khai giảng lớp đấu thầu tại vũng tàu ngày 19/08/2010 10h42-12/08 Vũng Tàu
14749 Mở lớp đào tạo nghiệp vụ đấu thầu tai vũng tàu ngày 19/08/2010 10h41-12/08 TP HCM
14750 Thông báo khai giảng các nghiệp vụ xây dựng tại vũng tàu ngày 19/08/2010 15h35-11/08 Vũng Tàu
14751 Mở các lớp đào tạo nv đấu thầu/ qlda/ kỹ sư/ giám sát tại đà nẵng tối 20/08/2010 15h34-11/08 Đà Nẵng
14752 Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu ở học viện hành chính quốc gia - theo thông tư số 10 mới nhất 16h41-10/08 TP HCM
14753 Khóa học quản lý dự án công trình tại học viện hành chính quốc gia 16h38-10/08 Hà Nội
14754 Đào tạo và cấp chứng chỉ nghiệp vụ giám sát công trình tại trường đào tạo cán bộ lê hồng phong 16h35-10/08 TP HCM
14755 Mở lớp lập dự toán và đo bóc khối lượng tại hà nội khai giảng tối 13/08/2010 09h39-09/08 Hà Nội
14756 Lớp lập dự toán và đo bóc khối lượng tại hồ chí minh tối 13/08/2010 đây 09h37-09/08 TP HCM
14757 Mở lớp kỹ sư định giá tối 13/08/2010 tại hà nội - giảng dạy theo tt số 05 mới 09h35-09/08 Hà Nội
14758 Lớp kỹ sư định giá mới nhất tối 13/08/2010 tại hồ chí minh đây - học 14 buổi tối 09h33-09/08 TP HCM
14759 Đào tạo nghiệp vụ tư vấn giám sát tại hà nội tối 13/08/2010 09h29-09/08 Hà Nội
14760 Chiêu sinh lớp giám sát tại hồ chí minh khai giảng tối 13/08/2010 09h28-09/08 TP HCM
14761 Đăng ký học lớp qlda/ gđ qlda ngày 13/08/2010 ở hà nội tại đây 09h27-09/08 Hà Nội
14762 Khai giảng lớp quản lý dự án/ gđ qlda tại hồ chí minh ngày 13/08/2010 09h26-09/08 TP HCM
14763 Đăng ký học lớp gđ qlda/ qlda ở hà nội ngày 13/08/2010 tại đây 09h23-09/08 TP HCM
14764 Mở lớp đào tạo nv đấu thầu khai giảng ngày 13/08/2010 tại hà nội 09h20-09/08 Hà Nội
14765 Khai giảng lớp đấu thầu tại hồ chí minh ngày 13/08/2010 09h13-09/08 TP HCM
14766 Mở lớp đào tạo nv lập dự toán và đo bóc khối lượng tại hà nội ngày 13/08/2010 08h57-07/08 Hà Nội
14767 Lớp lập dự toán và đo bóc khối lượng khai giảng ngày 13/08/2010 tại hồ chí minh 08h54-07/08 TP HCM
14768 Mở lớp kỹ sư định giá tại hà nội ngày 13/08/2010 - theo tt số 05 mới 08h52-07/08 Hà Nội
14769 Đào tạo nv kỹ sư định giá tại hồ chí minh ngày 13/08/2010 - giảng dạy theo tt số 05 mới 08h50-07/08 TP HCM
14770 Mở lớp đào tạo nv tư vấn giám sát tại hà nội tối 13/08/2010 08h43-07/08 Hà Nội
14771 Tuyển sinh lớp tư vấn giám sát tối 13/08/2010 tại hồ chí minh 08h39-07/08 TP HCM
14772 Khai giảng khoá học gđ qlda/ qlda tại hà nội ngày 13/08/2010 08h28-07/08 Hà Nội
14773 Mở lớp gđ qlda/ qlda tại hồ chí minh khai giảng ngày 13/08/2010 08h27-07/08 TP HCM
14774 Mở lớp đấu thầu khai giảng ngày 13/08/2010 tại hà nội 08h23-07/08 Hà Nội
14775 Đào tạo nv đấu thầu ngày 13/08 tại hồ chí minh theo tt số 10 mới 08h23-07/08 TP HCM
14776 Mở lớp lập dự toán và đo bóc khối lượng tại hà nội ngày 13/08/2010 14h38-06/08 Hà Nội
14777 Lớp lập dự toán và đo bóc khối lượng tại hồ chí minh ngày 13/08/2010 14h37-06/08 TP HCM
14778 Mở lớp kỹ sư định giá xây dựng theo tt số 05 mới tại hà nội đây 14h36-06/08 Hà Nội
14779 Đào tạo nv kỹ sư định giá theo tt số 05 mới tại hồ chí minh 14h35-06/08 TP HCM
14780 Đào tạo nv giám sát thi công xây dựng ngày 13/08/2010 tại hà nội 14h29-06/08 Hà Nội
14781 Mở lớp đào tạo nv tư vấn giám sát tại hồ chí minh ngày 13/08/2010 14h29-06/08 TP HCM
14782 Lớp giám đốc qlda/ qlda tại hà nội ngày 13/08/2010 14h28-06/08 Hà Nội
14783 Khai giảng lớp giám đốc qlda / qlda tại hồ chí minh ngày 13/08/2010 14h27-06/08 TP HCM
14784 Đào tạo nghiệp vụ đấu thầu khai giảng ngày 13/08 tại hà nội 14h26-06/08 Hà Nội
14785 Đăng ký lớp đấu thầu ở hồ chí minh tại đây - ngày 13/8 có cả lớp ngày và lớp tối 14h25-06/08 TP HCM
14786 Mở lớp lập dự toán và đo bóc khối lượng tại hà nội khai giảng ngày 13/08/2010 15h49-04/08 Hà Nội
14787 Đào tạo nghiệp vụ lập dự toán sát hồ chí minh ngày 13/08/2010 15h44-04/08 TP HCM
14788 Lớp lập dự toán và đo bóc khối lượng ngày 13/08/2010 tại hà nội 15h43-04/08 TP HCM
14789 Mở lớp đào tạo kỹ sư định giá ngày 13/08/2010 tại hồ chí minh - học theo tt số 05 mới 15h42-04/08 Hà Nội
14790 Lớp kỹ sư định giá tại hà nội ngày 13/08/2010 - giảng dạy theo tt số 05 mới 15h41-04/08 TP HCM
14791 Đào tạo nv tư vấn giám sát tại hà nội ngày 13/08/2010 15h40-04/08 Hà Nội
14792 Mở lớp tư vấn giám sát tại hồ chí minh khai giảng ngày 13/08/2010 15h39-04/08 TP HCM
14793 Lớp gđ qlda/ qlda ngày 13/08/2010 tại hà nội khoá mới nhất đây 15h38-04/08 Hà Nội
14794 Đào tạo gđ qlda/ qlda ngày 13/08/2010 tại học viện hành chính quốc gia - hcm 15h35-04/08 TP HCM
14795 Mở lớp đào tạo đấu thầu ngày 13/08/2010 tai hà nội - giảng dạy theo tt số 10 mới 15h28-04/08 Hà Nội
14796 Mở lớp đào tạo đấu thầu cơ bản và nâng cao tại hồ chí minh ngày 13/08/2010 15h28-04/08 TP HCM
14797 Bồi dưỡng nghiệp vụ kỹ sư định giá tại hà nội - giảng dạy theo thông tư 05/2010 mới nhất 11h09-04/08 Hà Nội
14798 Ngày 13/08 mở lớp quản lý dự án công trình tại học viện hành chính quốc gia 11h08-04/08 TP HCM
14799 Khai giảng lớp quản lý dự án công trình tại hà nội mới nhất ngày 13/08/2010 11h07-04/08 Hà Nội
14800 Khóa học đấu thầu ngắn hạn tại hồ chí minh và hà nội theo thông tư số 10 mới nhất 10h58-04/08 TP HCM