Tuyển sinh, đào tạo: 15111
14701 Đào tạo và cấp chứng chỉ nghiệp vụ quản lý dự án công trình tại tp. vũng tàu ngày 19/08/2010 15h53-12/08 TP HCM
14702 Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu tại br - vũng tàu theo thông tư số 10 mới nhất 15h44-12/08 Vũng Tàu
14703 Mở các lớp đào tạo đấu thầu/ kỹ sư/ giám sát/ qlda tại vũng tàu ngày 19/08/2010 10h55-12/08 Vũng Tàu
14704 Đào tạo nv đấu thầu/ qlda/ kỹ sư/ giám sát khai giảng tối 20/08/2010 tại đà nẵng 10h52-12/08 Đà Nẵng
14705 Chiêu sinh lớp gđ qlda/ qlda tại đà nẵng khai giảng tối 20/08/2010 10h51-12/08 Đà Nẵng
14706 Tuyển sinh lớp qlda/ gđ qlda ngày 19/08/2010 tại vũng tàu 10h49-12/08 Vũng Tàu
14707 Đăng ký học lớp đấu thầu khai giảng ngày 20/08/2010 ở đà nẵng tại đây 10h43-12/08 Đà Nẵng
14708 Khai giảng lớp đấu thầu tại vũng tàu ngày 19/08/2010 10h42-12/08 Vũng Tàu
14709 Mở lớp đào tạo nghiệp vụ đấu thầu tai vũng tàu ngày 19/08/2010 10h41-12/08 TP HCM
14710 Thông báo khai giảng các nghiệp vụ xây dựng tại vũng tàu ngày 19/08/2010 15h35-11/08 Vũng Tàu
14711 Mở các lớp đào tạo nv đấu thầu/ qlda/ kỹ sư/ giám sát tại đà nẵng tối 20/08/2010 15h34-11/08 Đà Nẵng
14712 Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu ở học viện hành chính quốc gia - theo thông tư số 10 mới nhất 16h41-10/08 TP HCM
14713 Khóa học quản lý dự án công trình tại học viện hành chính quốc gia 16h38-10/08 Hà Nội
14714 Đào tạo và cấp chứng chỉ nghiệp vụ giám sát công trình tại trường đào tạo cán bộ lê hồng phong 16h35-10/08 TP HCM
14715 Mở lớp lập dự toán và đo bóc khối lượng tại hà nội khai giảng tối 13/08/2010 09h39-09/08 Hà Nội
14716 Lớp lập dự toán và đo bóc khối lượng tại hồ chí minh tối 13/08/2010 đây 09h37-09/08 TP HCM
14717 Mở lớp kỹ sư định giá tối 13/08/2010 tại hà nội - giảng dạy theo tt số 05 mới 09h35-09/08 Hà Nội
14718 Lớp kỹ sư định giá mới nhất tối 13/08/2010 tại hồ chí minh đây - học 14 buổi tối 09h33-09/08 TP HCM
14719 Đào tạo nghiệp vụ tư vấn giám sát tại hà nội tối 13/08/2010 09h29-09/08 Hà Nội
14720 Chiêu sinh lớp giám sát tại hồ chí minh khai giảng tối 13/08/2010 09h28-09/08 TP HCM
14721 Đăng ký học lớp qlda/ gđ qlda ngày 13/08/2010 ở hà nội tại đây 09h27-09/08 Hà Nội
14722 Khai giảng lớp quản lý dự án/ gđ qlda tại hồ chí minh ngày 13/08/2010 09h26-09/08 TP HCM
14723 Đăng ký học lớp gđ qlda/ qlda ở hà nội ngày 13/08/2010 tại đây 09h23-09/08 TP HCM
14724 Mở lớp đào tạo nv đấu thầu khai giảng ngày 13/08/2010 tại hà nội 09h20-09/08 Hà Nội
14725 Khai giảng lớp đấu thầu tại hồ chí minh ngày 13/08/2010 09h13-09/08 TP HCM
14726 Mở lớp đào tạo nv lập dự toán và đo bóc khối lượng tại hà nội ngày 13/08/2010 08h57-07/08 Hà Nội
14727 Lớp lập dự toán và đo bóc khối lượng khai giảng ngày 13/08/2010 tại hồ chí minh 08h54-07/08 TP HCM
14728 Mở lớp kỹ sư định giá tại hà nội ngày 13/08/2010 - theo tt số 05 mới 08h52-07/08 Hà Nội
14729 Đào tạo nv kỹ sư định giá tại hồ chí minh ngày 13/08/2010 - giảng dạy theo tt số 05 mới 08h50-07/08 TP HCM
14730 Mở lớp đào tạo nv tư vấn giám sát tại hà nội tối 13/08/2010 08h43-07/08 Hà Nội
14731 Tuyển sinh lớp tư vấn giám sát tối 13/08/2010 tại hồ chí minh 08h39-07/08 TP HCM
14732 Khai giảng khoá học gđ qlda/ qlda tại hà nội ngày 13/08/2010 08h28-07/08 Hà Nội
14733 Mở lớp gđ qlda/ qlda tại hồ chí minh khai giảng ngày 13/08/2010 08h27-07/08 TP HCM
14734 Mở lớp đấu thầu khai giảng ngày 13/08/2010 tại hà nội 08h23-07/08 Hà Nội
14735 Đào tạo nv đấu thầu ngày 13/08 tại hồ chí minh theo tt số 10 mới 08h23-07/08 TP HCM
14736 Mở lớp lập dự toán và đo bóc khối lượng tại hà nội ngày 13/08/2010 14h38-06/08 Hà Nội
14737 Lớp lập dự toán và đo bóc khối lượng tại hồ chí minh ngày 13/08/2010 14h37-06/08 TP HCM
14738 Mở lớp kỹ sư định giá xây dựng theo tt số 05 mới tại hà nội đây 14h36-06/08 Hà Nội
14739 Đào tạo nv kỹ sư định giá theo tt số 05 mới tại hồ chí minh 14h35-06/08 TP HCM
14740 Đào tạo nv giám sát thi công xây dựng ngày 13/08/2010 tại hà nội 14h29-06/08 Hà Nội
14741 Mở lớp đào tạo nv tư vấn giám sát tại hồ chí minh ngày 13/08/2010 14h29-06/08 TP HCM
14742 Lớp giám đốc qlda/ qlda tại hà nội ngày 13/08/2010 14h28-06/08 Hà Nội
14743 Khai giảng lớp giám đốc qlda / qlda tại hồ chí minh ngày 13/08/2010 14h27-06/08 TP HCM
14744 Đào tạo nghiệp vụ đấu thầu khai giảng ngày 13/08 tại hà nội 14h26-06/08 Hà Nội
14745 Đăng ký lớp đấu thầu ở hồ chí minh tại đây - ngày 13/8 có cả lớp ngày và lớp tối 14h25-06/08 TP HCM
14746 Mở lớp lập dự toán và đo bóc khối lượng tại hà nội khai giảng ngày 13/08/2010 15h49-04/08 Hà Nội
14747 Đào tạo nghiệp vụ lập dự toán sát hồ chí minh ngày 13/08/2010 15h44-04/08 TP HCM
14748 Lớp lập dự toán và đo bóc khối lượng ngày 13/08/2010 tại hà nội 15h43-04/08 TP HCM
14749 Mở lớp đào tạo kỹ sư định giá ngày 13/08/2010 tại hồ chí minh - học theo tt số 05 mới 15h42-04/08 Hà Nội
14750 Lớp kỹ sư định giá tại hà nội ngày 13/08/2010 - giảng dạy theo tt số 05 mới 15h41-04/08 TP HCM
14751 Đào tạo nv tư vấn giám sát tại hà nội ngày 13/08/2010 15h40-04/08 Hà Nội
14752 Mở lớp tư vấn giám sát tại hồ chí minh khai giảng ngày 13/08/2010 15h39-04/08 TP HCM
14753 Lớp gđ qlda/ qlda ngày 13/08/2010 tại hà nội khoá mới nhất đây 15h38-04/08 Hà Nội
14754 Đào tạo gđ qlda/ qlda ngày 13/08/2010 tại học viện hành chính quốc gia - hcm 15h35-04/08 TP HCM
14755 Mở lớp đào tạo đấu thầu ngày 13/08/2010 tai hà nội - giảng dạy theo tt số 10 mới 15h28-04/08 Hà Nội
14756 Mở lớp đào tạo đấu thầu cơ bản và nâng cao tại hồ chí minh ngày 13/08/2010 15h28-04/08 TP HCM
14757 Bồi dưỡng nghiệp vụ kỹ sư định giá tại hà nội - giảng dạy theo thông tư 05/2010 mới nhất 11h09-04/08 Hà Nội
14758 Ngày 13/08 mở lớp quản lý dự án công trình tại học viện hành chính quốc gia 11h08-04/08 TP HCM
14759 Khai giảng lớp quản lý dự án công trình tại hà nội mới nhất ngày 13/08/2010 11h07-04/08 Hà Nội
14760 Khóa học đấu thầu ngắn hạn tại hồ chí minh và hà nội theo thông tư số 10 mới nhất 10h58-04/08 TP HCM
14761 Khai giảng lớp dự toán tại hn 15h40-03/08 Hà Nội
14762 Có ms. courney , ielts 7.0 không có gì khó 17h32-02/08 Hà Nội
14763 Lớp lập dự toán và đo bóc khối lượng khai giảng ngày 13/08/2010 tại hà nội 09h06-02/08 Hà Nội
14764 Lớp lập dự toán và đo bóc khối lượng tại hà nội khai giảng ngày 13/08/2010 08h59-02/08 Hải Phòng
14765 Lớp lập dự toán và đo bóc khối lượng ngày 13/08/2010 tại hồ chí minh 08h58-02/08 TP HCM
14766 Mở lớp đào tạo nv kỹ sư định giá tại hà nội ngày 13/208/2010 - giảng dạy theo tt số 05 mới 08h57-02/08 Hà Nội
14767 Lớp kỹ sư định giá khai giảng ngày 13/08/2010 tại hcm - học theo tt số 05 mới 08h55-02/08 TP HCM
14768 Lớp tư vấn giám sát khai giảng tối 13/08/2010 tại hà nội 08h54-02/08 Hà Nội
14769 Đào tạo nghiệp vụ tư vấn giám sát khai giảng tối 13/08/2010 tại hồ chí minh 08h50-02/08 TP HCM
14770 Khai giảng lớp gđ qlda/ qlda ngày 13/08/2010 tại hà nội 08h43-02/08 Hà Nội
14771 Lớp gđ qlda/ qlda khai giảng ngày 13/08/2010 tại hồ chí minh 08h41-02/08 TP HCM
14772 Mở lớp đào tạo nghiệp vụ đấu thầu khai giảng ngày 13/08 tại hà nội 08h40-02/08 Hà Nội
14773 Đăng ký học lớp đấu thầu ngày 13/8 ở hồ chí minh tại đây 08h39-02/08 TP HCM
14774 Bồi dưỡng nghiệp vụ giám đốc quản lý dự án đầu tư 16h29-01/08 Hà Nội
14775 Lớp đấu thầu khai giảng ngày29/07/2010 tại hà nội - giảng dạy theo tt10 mới 08h21-28/07 Hà Nội
14776 Mở lớp đào tạo nghiệp vụ đấu thầu tại hồ chí minh ngày 29/07/2010 08h14-28/07 TP HCM
14777 Khai giảng các lớp đấu thầu/ qlda/ kỹ sư/ tư vấn giám sát ngày 12/08/2010 tại vũng tàu 14h27-26/07 Vũng Tàu
14778 Mở các lớp đấu thầu/ qlda/ giám sát/ kỹ sư ngày 12/08/2010 tại khánh hoà 14h25-26/07 Khánh Hoà
14779 Đào tạo các lớp đấu thầu/ qlda ...ngày 12/08/2010 tại hải phòng 14h23-26/07 Hải Phòng
14780 Tuyển sinh các lớp đấu thầu/ qlda... ngày 12/08/2010 tại đà nẵng 14h20-26/07 Đà Nẵng
14781 Mở lớp đào tạo nghiệp vụ đấu thầu ngày 29/07 tại hồ chí minh - học theo tt số 10 mới 07h59-26/07 TP HCM
14782 Khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu tạitrường đào tạo cán bộ lê hồng phong 21h26-25/07 Hà Nội
14783 Đào tạo các lớp đấu thầu/ giám sát/ quản lý dự án/ kỹ sư ngày 12/08/2010 tạo đồng nai 14h34-22/07 Đồng Nai
14784 Khai giảng các lớp đấu thầu/ qlda/ kỹ sư/ giám sát ngày 12/08/2010 tại vũng tàu 14h26-22/07 Vũng Tàu
14785 Đào tạo nghiệp vụ đấu thầu/ qlda... ngày 12/08/2010 tại khánh hoà 14h24-22/07 Khánh Hoà
14786 Chiêu sinh các lớp đấu thầu/ qlda ... ngày 12/08/2010 tại hải phòng 14h23-22/07 Hải Phòng
14787 Tuyển sinh các lớp đấu thầu/ qlda/ giám sát/ kỹ sư... ngày 29/07/2010 14h21-22/07 Đà Nẵng
14788 Khai giảng lớp kỹ sư định giá tại hà nội tối 21/07/2010 - học 14 buổi tối 14h18-22/07 Hà Nội
14789 Mở lớp kỹ sư định giá ngày 21/07/2010 tại hồ chí minh - theo tt 05 mới học 14 buổi tối 14h14-22/07 TP HCM
14790 Đào tạo nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng khai giảng tối 21/07/2010 tại hà nội 14h13-22/07 Hà Nội
14791 Mở lớp tư vấn giám sát khai giảng tối 21/07/2010 tại hồ chí minh 14h11-22/07 TP HCM
14792 Khai giảng lớp quản lý dự án ngày 26/07/2010 tại hà nội 14h10-22/07 Hà Nội
14793 Mớ lớp đấu thầu tịa hà nội khai giảng ngày 06/08/2010 - học theo tt số 10 mới 14h08-22/07 Hà Nội
14794 Đào tạo nghiệp vụ đấu thầu tại hồ chí minh - giảng dạy theo tt số 10 mới 14h06-22/07 TP HCM
14795 Chiêu sinh các lớp đấu thầu/ quản lý dự án... ngày 12/08/2010 tại khánh hoà 08h22-20/07 Khánh Hoà
14796 Đăng ký tham gia các lớp đấu thầu/ quản lý dự án/ kỹ sư/ giám sát 29/07/2010 08h19-20/07 Đà Nẵng
14797 Mở các lớp đấu thầu/ quản lý dự án... tại hải phòng ngày 12/08/2010 08h14-20/07 Hải Phòng
14798 Tuyển sinh các lớp đấu thầu/ qlda... mới nhất tại vũng tàu 08h12-20/07 Vũng Tàu
14799 Khai giảng lớp kỹ sư định giá tối 21/7 tại hà nội - học theo tt 05 mới 08h10-20/07 Hà Nội
14800 Lớp kỹ sư định giá theo tt 05 mới học 14 tối khai giảng 21/7 tại hcm 08h08-20/07 TP HCM