Tuyển sinh, đào tạo: 14854
14701 Đào tạo thí nghiệm viên tại hà nội tháng 15 - 04/2010 16h37-29/06 TP HCM
14702 Thông báo khai giảng khóa học kỹ sư định giá tại hà nội mới 11h22-29/06 TP HCM
14703 Thông báo khai giảng khóa học quản lý dự án/ gđ qlda tại hà nội mới 11h09-29/06 Hà Nội
14704 Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu tại hà nội mới nhất 11h07-29/06 TP HCM
14705 Khai giảng lớp quản lý da tại hà nội, đà nẵng, hcm mới nhất tháng 14h57-28/06 Hà Nội
14706 Lớp đấu thầu tại hà nội, hcm, đà nẵng-giảng viên bộ xd 14h56-28/06 TP HCM
14707 Lớp dạy piano - organ - guitar - trống - 0918469400 - tp.hcm 17h56-27/06 TP HCM
14708 Tư vấn cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế 09h41-26/06 Hà Nội
14709 Tuyển sinh lớp kỹ sư định giá tại hcm 08h57-26/06 TP HCM
14710 Lớp kỹ sư định giá mới nhất ngày 13/07/2010 08h56-26/06 Hà Nội
14711 Lớp đấu thầu,qldan tại vũng tàu 08h56-26/06 Vũng Tàu
14712 Lớp đấu thầu,qldan tại đồng nai ngày 15/07/2010 08h55-26/06 Đồng Nai
14713 Lớp gdqldan va lớp qldan ngày 13/07/2010 08h54-26/06 TP HCM
14714 Khóa học lớp qldan mới nhất tháng 07 tại hà nội 08h54-26/06 Hà Nội
14715 Lớp đấu thầu hcm ngày 06/07/2010 08h53-26/06 TP HCM
14716 Lớp đấu thầu tại hà nội tháng 07 08h53-26/06 Hà Nội
14717 Tuyển sinh học nghề sửa chữa điện thoại, điện lạnh, điện tử, điện dân dụng, ô tô, xe máy, điều hòa ô tô, hàn điện 15h41-25/06 Hà Nội
14718 Khai giảng khóa học đấu thầu tại hà nội mới 15h35-25/06 Hà Nội
14719 Chiêu sinh khóa học quản lý dự án tại hcm 15h24-25/06 Vũng Tàu
14720 Bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn giám sát tại hà nội mới 15h22-25/06 Hà Nội
14721 Liên tục khai giảng khóa học nghiệp vụ kỹ sư định giá tại hà nội 15h08-25/06 TP HCM
14722 Khai gảng lớp bất động sản 10h59-25/06 Hà Nội
14723 Đào tạo lớp lập dự toán và do bóc khối lượng 10h59-25/06 Hà Nội
14724 Mở lớp giám đốc quản lý dự án 10h57-25/06 Hà Nội
14725 Đào tạo lớp quản lý dự án 10h54-25/06 Hà Nội
14726 Khai giảng nghiệp vụ đấu thầu mới nhất 10h42-25/06 Hà Nội
14727 Đào tạo nghiệp vụ kỹ sư định giá xây dựng 10h40-25/06 Hà Nội
14728 Dao tao nghiệp vụ tư vấn giám sát thi công 10h38-25/06 Hà Nội
14729 Khóa học kỹ sư định giá tại trường đào tạo cán bộ lê hồng phong - hà nội. 14h56-24/06 Hà Nội
14730 Thông báo khai giảng khóa học đấu thầu/qlda/ksđg tại vũng tàu mới nhất 14h37-24/06 TP HCM
14731 Bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn giám sát thi công 08h52-24/06 TP HCM
14732 Bồi dưỡng nghiệp vụ kỹ sư định giá xây dựng 08h51-24/06 TP HCM
14733 Đào tạo nghiệp vụ đấu thầu mới nhất 08h50-24/06 TP HCM
14734 Đào tạo lớp quản lý dự án 08h49-24/06 TP HCM
14735 Đào tạo lớp giám đốc quản lý dự án 08h44-24/06 TP HCM
14736 Tuyển sinh đấu thầu, định giá, quản lý dự án xây dựng 16h53-23/06 TP HCM
14737 Tp vũng tàu mở lớp đấu thầu/ quản lý da.....giảng viên bộ xd 14h08-23/06 Vũng Tàu
14738 Khai giảng lớp đấu thấu/ quản lý da...tại vũng tàu. 13h54-23/06 Vũng Tàu
14739 Liên tục chiêu sinh lớp đấu thầu tại hà nội 13h42-23/06 Hà Nội
14740 Đào tạo quản lý dự án tại hà nội liên tục- giảng viên bộ xây dựng 15h52-22/06 Hà Nội
14741 Mở lớp kỹ sư định giá xd tại hà nội & hcm liên tục trong tháng 15h43-22/06 TP HCM
14742 Bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn giám sát công trình xd tại hcm- lớp mới nhất tháng 15h38-22/06 Hà Nội
14743 Đăng ký học đấu thầu tại hcm - học phí 900k 15h37-22/06 TP HCM
14744 Chiêu sinh lớp đấu thầu mới nhất trong tuần tại hà nội - hp 800k 15h36-22/06 Hà Nội
14745 Liên tục khai giảng lớp quản lý dự án tại hà nội mới 14h42-22/06 TP HCM
14746 Lớp kỹ sư định giá tại tp. hồ chí minh 10h58-22/06 TP HCM
14747 Lịch khai giảng lớp tư vấn giám sát tháng 6, tháng 7 tại tp. hồ chí minh 10h57-22/06 TP HCM
14748 Lịch khai giảng lớp giám đốc quản lý dự án tháng 7 tại tp.hồ chí minh 10h56-22/06 TP HCM
14749 Lớp quản lý dự án tháng 7 tp. hồ chí minh 10h54-22/06 TP HCM
14750 Khai giảng lớp đấu thầu tháng 6, tháng 7 tại tp.hcm 10h53-22/06 TP HCM
14751 Khai giảng khóa học đấu thầu/quản lý dự án/ksđg tại vũng tàu mới 16h25-21/06 Vũng Tàu
14752 Đào tạo và cấp chứng chỉ nghiệp vụ đấu thầu tại hà nội 16h23-21/06 Hà Nội
14753 Khai giảng lớp kỹ sư định giá tại hà nội mới 16h22-21/06 TP HCM
14754 Khai giảng lớp tư vấn giám sát tại hcm mới 16h20-21/06 TP HCM
14755 Cấp chứng chỉ tư vấn giám sát xây dựng 10h25-21/06 TP HCM
14756 Mở lớp đấu thầu/quản lý dự án/dự toán tại tp vũng tàu 14h43-18/06 Vũng Tàu
14757 Khai giảng nghiệp vụ đấu thầu tại hà nội 14h39-18/06 Hà Nội
14758 Mở lớp tư vấn giám sát công trình tại hcm mới 14h36-18/06 TP HCM
14759 Liên tục chiêu sinh khóa học quản lý dự án tại tphcm 14h28-18/06 TP HCM
14760 Khai giảng nghiệp vụ tư vấn giám sát thi công 12h28-18/06 TP HCM
14761 Khai giảng nghiệp vụ kỹ sư định giá 12h27-18/06 TP HCM
14762 Khai giảng nghiệp vụ đấu thầu mới nhất 12h27-18/06 TP HCM
14763 Khai giảng lớp qldan moi nhat nam 2010 12h24-18/06 TP HCM
14764 Khai giảng lớp giám đốc quản lý dự án 12h23-18/06 TP HCM
14765 Bạn muốn trở thành chỉ huy trưởng thời ngắn 08h42-18/06 Hà Nội
14766 Đào tạo tư vấn giám sát xây dựng tại hà nội 14h10-17/06 Hà Nội
14767 Lớp đấu thầu mới nhất tháng 6 tại hà nội 14h07-16/06 Hà Nội
14768 Đào tạo nghiệp vụ định giá xây dựng 08h58-16/06 TP HCM
14769 Mở lớp tư vấn giám sát tại hà nội 17/06/2010 15h37-15/06 TP HCM
14770 Đào tạo lớp giám đốc quản lý dự án 13h09-15/06 Hà Nội
14771 Đào tạo lớp quản lý dự án 13h08-15/06 Hà Nội
14772 Đào tạo nghiệp vụ đấu thầu mới nhất 13h07-15/06 TP HCM
14773 Dựng bồi dưỡng nghiệp vụ kỹ sư định giá xây 13h05-15/06 TP HCM
14774 Bồi dưỡng nghiệp vụ tư vân giám sát thi công 12h59-15/06 TP HCM
14775 Đào tạo tư vấn giám sát tại tp.hcm 17/06/2010 09h21-15/06 TP HCM
14776 Đào tạo lớp giám đốc quản lý dự án 18h05-14/06 TP HCM
14777 Đào tạo nghiệp vụ tư vấn giám sát thi công 17h59-14/06 Hà Nội
14778 Khai giảng lớp nghiệp vụ đấu thầu mới nhất 17h58-14/06 Hà Nội
14779 Tuyển sinh lớp giám đốc quản lý dự án 15h51-11/06 Hà Nội
14780 Thông báo khai giảng lớp kỹ sư định giá tại hải phòng new 10h52-11/06 Hải Phòng
14781 Mở lớp tư vấn giám sát mới nhất tại hải phòng 10h51-11/06 Hải Phòng
14782 Khai giảng lớp gđqlda/ qlda tại hải phòng new 10h50-11/06 Hải Phòng
14783 Mở lớp đấu thầu mới nhất tại hải phòng 10h44-11/06 Hải Phòng
14784 Tuyển sinh lớp tư vấn giám sát tai hà nội 07h58-09/06 Hà Nội
14785 Lịch khai giảng lơp quản lý dự án 07h57-09/06 Hà Nội
14786 Lichk khai giảng lớp đấu thầu tháng 6 07h56-09/06 Hà Nội
14787 Đào tạo tư vấn giám sát 3 lĩnh vực 16h25-08/06 TP HCM
14788 Cơ hội nâng cao kỹ năng giao tiếp tiếng anh! 16h27-07/06 Hà Nội
14789 Đào tạo tư vấn giám sát dân dụng công nghiệp 10h26-07/06 TP HCM
14790 Lớp quản trị sản xuất dành cho tổ trưởng và quản đốc phân xưởng 08h44-07/06 Hà Nội
14791 Đào tạo cấp chứng chỉ chỉ huy trưởng chuyên nghiệp 08h44-07/06 Hà Nội
14792 Khai giảng lớp lập dự toán và đo bóc tiên lượng tháng 6 tại tp.hồ chí minh 08h43-07/06 Hà Nội
14793 Liên tục khai giảng lớp kỹ sư định giá tại hà nội 08h42-07/06 TP HCM
14794 Khai giảng lớp tư vấn giám sát hà nội 08h42-07/06 Hà Nội
14795 Lịch khai giảng lớp giám đốc quản lý dự án tháng 6 08h40-07/06 Hà Nội
14796 Khai giảng lớp quản lý dự án tháng 6 tai hà nội 08h40-07/06 Hà Nội
14797 Lịch khai giảng lớp đáu thầu tháng 6 tại hà nội 08h39-07/06 Hà Nội
14798 Lịch khai giảng lớp kỹ sư định giá tháng 6 08h38-07/06 TP HCM
14799 Lịch khai lớp tư vấn giám sát tháng 6 08h36-07/06 TP HCM
14800 Lớp giám đốc quản lý dự án tháng 6 tại tp.hồ chí minh 08h28-07/06 TP HCM