Tuyển sinh, đào tạo: 14876
14701 Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn giám sát tại hồ chí minh 10h22-05/07 Hà Nội
14702 Tuyển sinh lớp qlda/ gđqlda tại hà nội new 09h29-05/07 Hà Nội
14703 Lớp qlda/ gđqlda mới nhất tai hồ chí minh 09h27-05/07 TP HCM
14704 Khai giảng lớp đấu thầu cơ bản tại hà nội 09h25-05/07 Hà Nội
14705 Tuyển sinh lớp đấu thầu tại hồ chí minh 09h24-05/07 TP HCM
14706 Lớp giám đốc quản lý dự án tại tp hồ chí minh 09h13-05/07 TP HCM
14707 Đăng ký học kỹ sư định giá tại tp hồ chí minh 09h13-05/07 TP HCM
14708 Liên tục tuyển sinh lớp quản lý dự án tại tp hồ chí minh 09h12-05/07 TP HCM
14709 Liên tục khai giảng lớp đấu thầu tại tp. hồ chí minh 09h12-05/07 Hà Nội
14710 Bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn giám sát thi công 09h06-05/07 TP HCM
14711 Đào tạo lớp kỹ sư định giá xây đựng công trình 09h05-05/07 TP HCM
14712 Khai giảng lớp đấu thầu nâng cao mới nhất 08h59-05/07 TP HCM
14713 Khai giảng lớp đấu thầu cơ bản mới nhất 08h57-05/07 TP HCM
14714 Khai giảng lớp đấu thầu mới nhất 11h28-03/07 TP HCM
14715 Bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn giám sát thi công 11h27-03/07 TP HCM
14716 Khai giảng khóa học đấu thầu tphcm mới 08h56-03/07 TP HCM
14717 Mở lớp kỹ sư định giá tại hà nội mới nhất theo thông tư ngày 05/2010. 16h36-01/07 Hà Nội
14718 Liên tục khai giảng khóa học nghiệp vụ đấu thầu tại vũng tàu mới nhất 16h26-01/07 Vũng Tàu
14719 Thông báo khai giảng khóa học đấu thầu theo thông tư mới nhất tại hcm 16h25-01/07 Hà Nội
14720 Đào tạo tư vấn giám sát xây dựng tại hà nội 15/07/2010 16h51-30/06 Hà Nội
14721 Tuyển sinh lớp nghiệp vụ đấu thầu và quản lý dự an 10h58-30/06 Hà Nội
14722 Đào tạo thí nghiệm viên tại hà nội tháng 15 - 06/2010 09h45-30/06 Hà Nội
14723 Đào tạo thí nghiệm viên tại hà nội tháng 15 - 04/2010 16h37-29/06 TP HCM
14724 Thông báo khai giảng khóa học kỹ sư định giá tại hà nội mới 11h22-29/06 TP HCM
14725 Thông báo khai giảng khóa học quản lý dự án/ gđ qlda tại hà nội mới 11h09-29/06 Hà Nội
14726 Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu tại hà nội mới nhất 11h07-29/06 TP HCM
14727 Khai giảng lớp quản lý da tại hà nội, đà nẵng, hcm mới nhất tháng 14h57-28/06 Hà Nội
14728 Lớp đấu thầu tại hà nội, hcm, đà nẵng-giảng viên bộ xd 14h56-28/06 TP HCM
14729 Lớp dạy piano - organ - guitar - trống - 0918469400 - tp.hcm 17h56-27/06 TP HCM
14730 Tư vấn cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế 09h41-26/06 Hà Nội
14731 Tuyển sinh lớp kỹ sư định giá tại hcm 08h57-26/06 TP HCM
14732 Lớp kỹ sư định giá mới nhất ngày 13/07/2010 08h56-26/06 Hà Nội
14733 Lớp đấu thầu,qldan tại vũng tàu 08h56-26/06 Vũng Tàu
14734 Lớp đấu thầu,qldan tại đồng nai ngày 15/07/2010 08h55-26/06 Đồng Nai
14735 Lớp gdqldan va lớp qldan ngày 13/07/2010 08h54-26/06 TP HCM
14736 Khóa học lớp qldan mới nhất tháng 07 tại hà nội 08h54-26/06 Hà Nội
14737 Lớp đấu thầu hcm ngày 06/07/2010 08h53-26/06 TP HCM
14738 Lớp đấu thầu tại hà nội tháng 07 08h53-26/06 Hà Nội
14739 Tuyển sinh học nghề sửa chữa điện thoại, điện lạnh, điện tử, điện dân dụng, ô tô, xe máy, điều hòa ô tô, hàn điện 15h41-25/06 Hà Nội
14740 Khai giảng khóa học đấu thầu tại hà nội mới 15h35-25/06 Hà Nội
14741 Chiêu sinh khóa học quản lý dự án tại hcm 15h24-25/06 Vũng Tàu
14742 Bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn giám sát tại hà nội mới 15h22-25/06 Hà Nội
14743 Liên tục khai giảng khóa học nghiệp vụ kỹ sư định giá tại hà nội 15h08-25/06 TP HCM
14744 Khai gảng lớp bất động sản 10h59-25/06 Hà Nội
14745 Đào tạo lớp lập dự toán và do bóc khối lượng 10h59-25/06 Hà Nội
14746 Mở lớp giám đốc quản lý dự án 10h57-25/06 Hà Nội
14747 Đào tạo lớp quản lý dự án 10h54-25/06 Hà Nội
14748 Khai giảng nghiệp vụ đấu thầu mới nhất 10h42-25/06 Hà Nội
14749 Đào tạo nghiệp vụ kỹ sư định giá xây dựng 10h40-25/06 Hà Nội
14750 Dao tao nghiệp vụ tư vấn giám sát thi công 10h38-25/06 Hà Nội
14751 Khóa học kỹ sư định giá tại trường đào tạo cán bộ lê hồng phong - hà nội. 14h56-24/06 Hà Nội
14752 Thông báo khai giảng khóa học đấu thầu/qlda/ksđg tại vũng tàu mới nhất 14h37-24/06 TP HCM
14753 Bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn giám sát thi công 08h52-24/06 TP HCM
14754 Bồi dưỡng nghiệp vụ kỹ sư định giá xây dựng 08h51-24/06 TP HCM
14755 Đào tạo nghiệp vụ đấu thầu mới nhất 08h50-24/06 TP HCM
14756 Đào tạo lớp quản lý dự án 08h49-24/06 TP HCM
14757 Đào tạo lớp giám đốc quản lý dự án 08h44-24/06 TP HCM
14758 Tuyển sinh đấu thầu, định giá, quản lý dự án xây dựng 16h53-23/06 TP HCM
14759 Tp vũng tàu mở lớp đấu thầu/ quản lý da.....giảng viên bộ xd 14h08-23/06 Vũng Tàu
14760 Khai giảng lớp đấu thấu/ quản lý da...tại vũng tàu. 13h54-23/06 Vũng Tàu
14761 Liên tục chiêu sinh lớp đấu thầu tại hà nội 13h42-23/06 Hà Nội
14762 Đào tạo quản lý dự án tại hà nội liên tục- giảng viên bộ xây dựng 15h52-22/06 Hà Nội
14763 Mở lớp kỹ sư định giá xd tại hà nội & hcm liên tục trong tháng 15h43-22/06 TP HCM
14764 Bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn giám sát công trình xd tại hcm- lớp mới nhất tháng 15h38-22/06 Hà Nội
14765 Đăng ký học đấu thầu tại hcm - học phí 900k 15h37-22/06 TP HCM
14766 Chiêu sinh lớp đấu thầu mới nhất trong tuần tại hà nội - hp 800k 15h36-22/06 Hà Nội
14767 Liên tục khai giảng lớp quản lý dự án tại hà nội mới 14h42-22/06 TP HCM
14768 Lớp kỹ sư định giá tại tp. hồ chí minh 10h58-22/06 TP HCM
14769 Lịch khai giảng lớp tư vấn giám sát tháng 6, tháng 7 tại tp. hồ chí minh 10h57-22/06 TP HCM
14770 Lịch khai giảng lớp giám đốc quản lý dự án tháng 7 tại tp.hồ chí minh 10h56-22/06 TP HCM
14771 Lớp quản lý dự án tháng 7 tp. hồ chí minh 10h54-22/06 TP HCM
14772 Khai giảng lớp đấu thầu tháng 6, tháng 7 tại tp.hcm 10h53-22/06 TP HCM
14773 Khai giảng khóa học đấu thầu/quản lý dự án/ksđg tại vũng tàu mới 16h25-21/06 Vũng Tàu
14774 Đào tạo và cấp chứng chỉ nghiệp vụ đấu thầu tại hà nội 16h23-21/06 Hà Nội
14775 Khai giảng lớp kỹ sư định giá tại hà nội mới 16h22-21/06 TP HCM
14776 Khai giảng lớp tư vấn giám sát tại hcm mới 16h20-21/06 TP HCM
14777 Cấp chứng chỉ tư vấn giám sát xây dựng 10h25-21/06 TP HCM
14778 Mở lớp đấu thầu/quản lý dự án/dự toán tại tp vũng tàu 14h43-18/06 Vũng Tàu
14779 Khai giảng nghiệp vụ đấu thầu tại hà nội 14h39-18/06 Hà Nội
14780 Mở lớp tư vấn giám sát công trình tại hcm mới 14h36-18/06 TP HCM
14781 Liên tục chiêu sinh khóa học quản lý dự án tại tphcm 14h28-18/06 TP HCM
14782 Khai giảng nghiệp vụ tư vấn giám sát thi công 12h28-18/06 TP HCM
14783 Khai giảng nghiệp vụ kỹ sư định giá 12h27-18/06 TP HCM
14784 Khai giảng nghiệp vụ đấu thầu mới nhất 12h27-18/06 TP HCM
14785 Khai giảng lớp qldan moi nhat nam 2010 12h24-18/06 TP HCM
14786 Khai giảng lớp giám đốc quản lý dự án 12h23-18/06 TP HCM
14787 Bạn muốn trở thành chỉ huy trưởng thời ngắn 08h42-18/06 Hà Nội
14788 Đào tạo tư vấn giám sát xây dựng tại hà nội 14h10-17/06 Hà Nội
14789 Lớp đấu thầu mới nhất tháng 6 tại hà nội 14h07-16/06 Hà Nội
14790 Đào tạo nghiệp vụ định giá xây dựng 08h58-16/06 TP HCM
14791 Mở lớp tư vấn giám sát tại hà nội 17/06/2010 15h37-15/06 TP HCM
14792 Đào tạo lớp giám đốc quản lý dự án 13h09-15/06 Hà Nội
14793 Đào tạo lớp quản lý dự án 13h08-15/06 Hà Nội
14794 Đào tạo nghiệp vụ đấu thầu mới nhất 13h07-15/06 TP HCM
14795 Dựng bồi dưỡng nghiệp vụ kỹ sư định giá xây 13h05-15/06 TP HCM
14796 Bồi dưỡng nghiệp vụ tư vân giám sát thi công 12h59-15/06 TP HCM
14797 Đào tạo tư vấn giám sát tại tp.hcm 17/06/2010 09h21-15/06 TP HCM
14798 Đào tạo lớp giám đốc quản lý dự án 18h05-14/06 TP HCM
14799 Đào tạo nghiệp vụ tư vấn giám sát thi công 17h59-14/06 Hà Nội
14800 Khai giảng lớp nghiệp vụ đấu thầu mới nhất 17h58-14/06 Hà Nội