Tuyển sinh, đào tạo: 15182
15001 Giáo viên dạy kèm tiếng hoa tại nhà 15h29-05/07 TP HCM
15002 Bồi dưỡng nghiệp vụ kỹ sư định giá - thông tư 05/2010 mới nhất 11h28-05/07 Hà Nội
15003 Khai giảng lớp dự toán và đo bóc tiên lượng mới nhất tại hà nội 11h26-05/07 Hà Nội
15004 Chiêu sinh lớp kỹ sư định giá xd tại hà nội 10h26-05/07 Hà Nội
15005 Tuyển sinh lớp kỹ sư định giá tại hồ chí minh 10h24-05/07 TP HCM
15006 Khai giảng lớp giám sát mới nhất tại hà nội 10h23-05/07 TP HCM
15007 Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn giám sát tại hồ chí minh 10h22-05/07 Hà Nội
15008 Tuyển sinh lớp qlda/ gđqlda tại hà nội new 09h29-05/07 Hà Nội
15009 Lớp qlda/ gđqlda mới nhất tai hồ chí minh 09h27-05/07 TP HCM
15010 Khai giảng lớp đấu thầu cơ bản tại hà nội 09h25-05/07 Hà Nội
15011 Tuyển sinh lớp đấu thầu tại hồ chí minh 09h24-05/07 TP HCM
15012 Lớp giám đốc quản lý dự án tại tp hồ chí minh 09h13-05/07 TP HCM
15013 Đăng ký học kỹ sư định giá tại tp hồ chí minh 09h13-05/07 TP HCM
15014 Liên tục tuyển sinh lớp quản lý dự án tại tp hồ chí minh 09h12-05/07 TP HCM
15015 Liên tục khai giảng lớp đấu thầu tại tp. hồ chí minh 09h12-05/07 Hà Nội
15016 Bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn giám sát thi công 09h06-05/07 TP HCM
15017 Đào tạo lớp kỹ sư định giá xây đựng công trình 09h05-05/07 TP HCM
15018 Khai giảng lớp đấu thầu nâng cao mới nhất 08h59-05/07 TP HCM
15019 Khai giảng lớp đấu thầu cơ bản mới nhất 08h57-05/07 TP HCM
15020 Khai giảng lớp đấu thầu mới nhất 11h28-03/07 TP HCM
15021 Bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn giám sát thi công 11h27-03/07 TP HCM
15022 Khai giảng khóa học đấu thầu tphcm mới 08h56-03/07 TP HCM
15023 Mở lớp kỹ sư định giá tại hà nội mới nhất theo thông tư ngày 05/2010. 16h36-01/07 Hà Nội
15024 Liên tục khai giảng khóa học nghiệp vụ đấu thầu tại vũng tàu mới nhất 16h26-01/07 Vũng Tàu
15025 Thông báo khai giảng khóa học đấu thầu theo thông tư mới nhất tại hcm 16h25-01/07 Hà Nội
15026 Đào tạo tư vấn giám sát xây dựng tại hà nội 15/07/2010 16h51-30/06 Hà Nội
15027 Tuyển sinh lớp nghiệp vụ đấu thầu và quản lý dự an 10h58-30/06 Hà Nội
15028 Đào tạo thí nghiệm viên tại hà nội tháng 15 - 06/2010 09h45-30/06 Hà Nội
15029 Đào tạo thí nghiệm viên tại hà nội tháng 15 - 04/2010 16h37-29/06 TP HCM
15030 Thông báo khai giảng khóa học kỹ sư định giá tại hà nội mới 11h22-29/06 TP HCM
15031 Thông báo khai giảng khóa học quản lý dự án/ gđ qlda tại hà nội mới 11h09-29/06 Hà Nội
15032 Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu tại hà nội mới nhất 11h07-29/06 TP HCM
15033 Khai giảng lớp quản lý da tại hà nội, đà nẵng, hcm mới nhất tháng 14h57-28/06 Hà Nội
15034 Lớp đấu thầu tại hà nội, hcm, đà nẵng-giảng viên bộ xd 14h56-28/06 TP HCM
15035 Lớp dạy piano - organ - guitar - trống - 0918469400 - tp.hcm 17h56-27/06 TP HCM
15036 Tư vấn cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế 09h41-26/06 Hà Nội
15037 Tuyển sinh lớp kỹ sư định giá tại hcm 08h57-26/06 TP HCM
15038 Lớp kỹ sư định giá mới nhất ngày 13/07/2010 08h56-26/06 Hà Nội
15039 Lớp đấu thầu,qldan tại vũng tàu 08h56-26/06 Vũng Tàu
15040 Lớp đấu thầu,qldan tại đồng nai ngày 15/07/2010 08h55-26/06 Đồng Nai
15041 Lớp gdqldan va lớp qldan ngày 13/07/2010 08h54-26/06 TP HCM
15042 Khóa học lớp qldan mới nhất tháng 07 tại hà nội 08h54-26/06 Hà Nội
15043 Lớp đấu thầu hcm ngày 06/07/2010 08h53-26/06 TP HCM
15044 Lớp đấu thầu tại hà nội tháng 07 08h53-26/06 Hà Nội
15045 Tuyển sinh học nghề sửa chữa điện thoại, điện lạnh, điện tử, điện dân dụng, ô tô, xe máy, điều hòa ô tô, hàn điện 15h41-25/06 Hà Nội
15046 Khai giảng khóa học đấu thầu tại hà nội mới 15h35-25/06 Hà Nội
15047 Chiêu sinh khóa học quản lý dự án tại hcm 15h24-25/06 Vũng Tàu
15048 Bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn giám sát tại hà nội mới 15h22-25/06 Hà Nội
15049 Liên tục khai giảng khóa học nghiệp vụ kỹ sư định giá tại hà nội 15h08-25/06 TP HCM
15050 Khai gảng lớp bất động sản 10h59-25/06 Hà Nội
15051 Đào tạo lớp lập dự toán và do bóc khối lượng 10h59-25/06 Hà Nội
15052 Mở lớp giám đốc quản lý dự án 10h57-25/06 Hà Nội
15053 Đào tạo lớp quản lý dự án 10h54-25/06 Hà Nội
15054 Khai giảng nghiệp vụ đấu thầu mới nhất 10h42-25/06 Hà Nội
15055 Đào tạo nghiệp vụ kỹ sư định giá xây dựng 10h40-25/06 Hà Nội
15056 Dao tao nghiệp vụ tư vấn giám sát thi công 10h38-25/06 Hà Nội
15057 Khóa học kỹ sư định giá tại trường đào tạo cán bộ lê hồng phong - hà nội. 14h56-24/06 Hà Nội
15058 Thông báo khai giảng khóa học đấu thầu/qlda/ksđg tại vũng tàu mới nhất 14h37-24/06 TP HCM
15059 Bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn giám sát thi công 08h52-24/06 TP HCM
15060 Bồi dưỡng nghiệp vụ kỹ sư định giá xây dựng 08h51-24/06 TP HCM
15061 Đào tạo nghiệp vụ đấu thầu mới nhất 08h50-24/06 TP HCM
15062 Đào tạo lớp quản lý dự án 08h49-24/06 TP HCM
15063 Đào tạo lớp giám đốc quản lý dự án 08h44-24/06 TP HCM
15064 Tuyển sinh đấu thầu, định giá, quản lý dự án xây dựng 16h53-23/06 TP HCM
15065 Tp vũng tàu mở lớp đấu thầu/ quản lý da.....giảng viên bộ xd 14h08-23/06 Vũng Tàu
15066 Khai giảng lớp đấu thấu/ quản lý da...tại vũng tàu. 13h54-23/06 Vũng Tàu
15067 Liên tục chiêu sinh lớp đấu thầu tại hà nội 13h42-23/06 Hà Nội
15068 Đào tạo quản lý dự án tại hà nội liên tục- giảng viên bộ xây dựng 15h52-22/06 Hà Nội
15069 Mở lớp kỹ sư định giá xd tại hà nội & hcm liên tục trong tháng 15h43-22/06 TP HCM
15070 Bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn giám sát công trình xd tại hcm- lớp mới nhất tháng 15h38-22/06 Hà Nội
15071 Đăng ký học đấu thầu tại hcm - học phí 900k 15h37-22/06 TP HCM
15072 Chiêu sinh lớp đấu thầu mới nhất trong tuần tại hà nội - hp 800k 15h36-22/06 Hà Nội
15073 Liên tục khai giảng lớp quản lý dự án tại hà nội mới 14h42-22/06 TP HCM
15074 Lớp kỹ sư định giá tại tp. hồ chí minh 10h58-22/06 TP HCM
15075 Lịch khai giảng lớp tư vấn giám sát tháng 6, tháng 7 tại tp. hồ chí minh 10h57-22/06 TP HCM
15076 Lịch khai giảng lớp giám đốc quản lý dự án tháng 7 tại tp.hồ chí minh 10h56-22/06 TP HCM
15077 Lớp quản lý dự án tháng 7 tp. hồ chí minh 10h54-22/06 TP HCM
15078 Khai giảng lớp đấu thầu tháng 6, tháng 7 tại tp.hcm 10h53-22/06 TP HCM
15079 Khai giảng khóa học đấu thầu/quản lý dự án/ksđg tại vũng tàu mới 16h25-21/06 Vũng Tàu
15080 Đào tạo và cấp chứng chỉ nghiệp vụ đấu thầu tại hà nội 16h23-21/06 Hà Nội
15081 Khai giảng lớp kỹ sư định giá tại hà nội mới 16h22-21/06 TP HCM
15082 Khai giảng lớp tư vấn giám sát tại hcm mới 16h20-21/06 TP HCM
15083 Cấp chứng chỉ tư vấn giám sát xây dựng 10h25-21/06 TP HCM
15084 Mở lớp đấu thầu/quản lý dự án/dự toán tại tp vũng tàu 14h43-18/06 Vũng Tàu
15085 Khai giảng nghiệp vụ đấu thầu tại hà nội 14h39-18/06 Hà Nội
15086 Mở lớp tư vấn giám sát công trình tại hcm mới 14h36-18/06 TP HCM
15087 Liên tục chiêu sinh khóa học quản lý dự án tại tphcm 14h28-18/06 TP HCM
15088 Khai giảng nghiệp vụ tư vấn giám sát thi công 12h28-18/06 TP HCM
15089 Khai giảng nghiệp vụ kỹ sư định giá 12h27-18/06 TP HCM
15090 Khai giảng nghiệp vụ đấu thầu mới nhất 12h27-18/06 TP HCM
15091 Khai giảng lớp qldan moi nhat nam 2010 12h24-18/06 TP HCM
15092 Khai giảng lớp giám đốc quản lý dự án 12h23-18/06 TP HCM
15093 Bạn muốn trở thành chỉ huy trưởng thời ngắn 08h42-18/06 Hà Nội
15094 Đào tạo tư vấn giám sát xây dựng tại hà nội 14h10-17/06 Hà Nội
15095 Lớp đấu thầu mới nhất tháng 6 tại hà nội 14h07-16/06 Hà Nội
15096 Đào tạo nghiệp vụ định giá xây dựng 08h58-16/06 TP HCM
15097 Mở lớp tư vấn giám sát tại hà nội 17/06/2010 15h37-15/06 TP HCM
15098 Đào tạo lớp giám đốc quản lý dự án 13h09-15/06 Hà Nội
15099 Đào tạo lớp quản lý dự án 13h08-15/06 Hà Nội
15100 Đào tạo nghiệp vụ đấu thầu mới nhất 13h07-15/06 TP HCM