Tuyển sinh, đào tạo: 15311
15001 Chiêu sinh lớp tư vấn giám sát khai giảng tối 21/7 tại hà nội 08h07-20/07 Hà Nội
15002 Lớp giám sát thi công côngtrình xd tối 21/7 tại hv hành chính quốc gia - hcm. 08h06-20/07 TP HCM
15003 Mở lớp quản lý dự án tối 21/07 và ngày 26/07 tại trường đào tạo cán bộ lê hồng phong - hn. 08h06-20/07 Hà Nội
15004 Tuyển sinh lớp quản lý dự án mới nhất ngày 21/07 tại hồ chí minh 08h05-20/07 TP HCM
15005 Đăng ký học lớp đấu thầu ngày 29/07 ở hà nội tại đây 07h59-20/07 Hà Nội
15006 Khai giảng lớp đấu thầu ngày 29/07/2010 - theo thông tư số 10 mới 07h58-20/07 TP HCM
15007 Học đấu thầu tại học viện quốc gia hồ chí minh 07h35-20/07 TP HCM
15008 Khai giảng lớp “quản lý dự án và giám đốc quản lý dự án” 07h27-20/07 TP HCM
15009 Chiêu sinh lớp kỹ sư định giá tại hà nội và hồ chí minh 07h26-20/07 TP HCM
15010 Lớp đấu thầu mới nhất tại hà nội 07h23-20/07 TP HCM
15011 Lớp giám sát thi công xây dựng công trình 07h21-20/07 TP HCM
15012 Đào tạo và cấp chứng chỉ nghiệp vụ kỹ sư định giá ngày 21/07 16h29-19/07 Hà Nội
15013 Lịch khai giảng nghiệp vụ đấu thầu tại học viện hành chính quốc gia 16h28-19/07 TP HCM
15014 Ngày 21/07 khai giảng lớp quản lý dự án/gđ qlda tại học viện hành chính quốc gia 16h27-19/07 TP HCM
15015 Mở lớp lập dự toán và đo bóc khối lượng tối 21/07/2010 tại hồ chí minh đây 09h58-19/07 TP HCM
15016 Mở lớp kỹ sư định giá tối 21/07 tại hà nội - giảng dạy theo thông tư 05 mới 09h55-19/07 Hà Nội
15017 Khai giảng lớp kỹ sư định giá tối 21/07 tại hcm - theo thông tư mới học 14 buổi tối 09h53-19/07 TP HCM
15018 Khai giảng lớp tư vấn giám sát tại hà nội tối 21/07/2010 09h51-19/07 Hà Nội
15019 Mở lớp tư vấn giám sát mới nhất tại hồ chí minh khai giảng tối 21/07/2010 09h50-19/07 TP HCM
15020 Mở lớp quản lý dự án tại hà nội tối 21/07 và ngày 26/07/2010 09h44-19/07 Hà Nội
15021 Tuyển sinh lớp quản lý dự án tại hồ chí minh - lớp ngày và lớp tối 21/07/2010 09h43-19/07 TP HCM
15022 Chiêu sinh khoá học đấu thầu tại đà nẵng khia giảng ngày 29/07/2010 09h42-19/07 Đà Nẵng
15023 Đăng ký học lớp đấu thầu ngày 29/07/2010 tại hà nội - giảng dạy theo tt số 10 mới 09h41-19/07 Hà Nội
15024 Khai giảng lớp đấu thầu tại hồ chí minh ngày 29/07/2010 09h40-19/07 TP HCM
15025 Học quản lý da & kỹ sư định giá tại đà nẵng đây! 08h25-19/07 Đà Nẵng
15026 Lớp quản lý da mới nhất ngày 21/07 đây!!!! 08h21-19/07 TP HCM
15027 Khai giảng lớp kỹ sư định giá tối 21/07/2010 - giảng dạy theo tt số 05 mới 10h58-17/07 TP HCM
15028 Tuyển sinh lớp giám sát tại hà nội tối 21/07/2010 10h56-17/07 Hà Nội
15029 Khai giảng lớp giám sát mới nhất tối 21/07/2010 tại hồ chí minh 10h55-17/07 TP HCM
15030 Mở lớp quản lý dự án khai giảng tại hồ chí minh - cả lớp ngày và lớp tối 21/07/2010 10h44-17/07 TP HCM
15031 Mở lớp quản lý dự án tối 21/07 và ngày 26/07/2010 tại hồ chí minh 10h43-17/07 TP HCM
15032 Khai giảng lớp đấu thầu tại hà nội ngày 29/07/2010 - giảng dạy theo tt số 10 10h42-17/07 Hà Nội
15033 Tuyển sinh khoá học đấu thầu ngày 29/07/2010 tại hồ chí minh 10h41-17/07 TP HCM
15034 Đăng ký khoá học lập dự toán và đo bóc khối lượng tại hồ chí minh tối 21/07/2010 10h40-17/07 TP HCM
15035 Lớp tư vấn giám sát xd mới nhất toàn quốc đăng ký học tại đây 10h35-17/07 Hà Nội
15036 Học lập dự toán xd ngày 21/07 tại tp hồ chí minh đây! 10h28-17/07 TP HCM
15037 Chiêu sinh các lớp đấu thầu/ qlda... tháng 8 tại khánh hoà 09h59-16/07 Khánh Hoà
15038 Mở các lớp đấu thầu/ gđ qlda...mới nhất tại hải phòng đây 09h58-16/07 Hải Phòng
15039 Tuyển sinh các lớp đấu thầu/ qlda ... tại đà nẵng ngày 29/07/2010 09h57-16/07 Đà Nẵng
15040 Đăng ký tham gia lớp lập dự toán khai giảng tối 21/07/2010 tại hcm 09h55-16/07 TP HCM
15041 Lớp kỹ sư định giá học theo tt 05 mới khai giảng tối 21/07/2010 tại hà nội 09h54-16/07 Hà Nội
15042 Lớp kỹ sư định giá tối 21/07/2010 tại hồ chí minh theo tt 05 mới học 14 buổi tối 09h50-16/07 TP HCM
15043 Chiêu sinh lớp giám sát thi công xây dựng tối 21/07/2010 tại hà nội 09h44-16/07 Hà Nội
15044 Tuyển sinh lớp tư vấn giám sát tại hồ chí minh tối 21/07/2010 09h43-16/07 TP HCM
15045 Khai giảng khoá học quản lý dự án tại hà nội tối 21/07 và ngày 26/07/2010 09h42-16/07 Hà Nội
15046 Mở lớp giám đốc quản lý dự án tại hcm ngày 21/07/2010 09h40-16/07 TP HCM
15047 Lớp đấu thầu khai giảng ngày 29/07/2010 tại hà nội - giảng dạy theo tt số 10 09h37-16/07 Hà Nội
15048 Thông báo khai giảng khoá học đấu thầu tại hcm ngày 29/07/2010 09h36-16/07 TP HCM
15049 Liên tục khai giảng khóa học quản lý dự án/gđ qlda tại hcm ngày 21/7 09h27-16/07 TP HCM
15050 Thông báo khai giảng khóa học tư vấn giám sát tại hcm ngày 21/07 mới nhất 09h25-16/07 Hà Nội
15051 Khai giảng các lớp đấu thầu/ gstc/ qlda/ tvgs tại khánh hoà 10h22-15/07 Khánh Hoà
15052 Chiêu sinh các lớp đấu thầu/ qlda/ ksđg/ tvgs tại hải phòng đây 09h58-15/07 Hải Phòng
15053 Tuyển sinh các lớp đấu thầu/ qlda... ngày 29/07/2010 tại đà nẵng đây 09h55-15/07 Đà Nẵng
15054 Khoá học lập dự toán tại hà nội tối 15/07/2010 09h54-15/07 Hà Nội
15055 Lớp lập dự toán và đo bóc khối lượng tối 21/07/2010 tại hồ chí minh đây 09h53-15/07 TP HCM
15056 Khai giảng lớp kỹ sư định giá tối 21/07/2010 tại hà nội học theo tt 05/2010 09h51-15/07 Hà Nội
15057 Lớp kỹ sư định giá học 14 buổi tối khai giảng tối 21/07/2010 tại hồ chí minh 09h50-15/07 TP HCM
15058 Chiêu sinh lớp giám sát thi công xây dựng khai giảng tối 21/07/2010 tại hà nội 09h44-15/07 Hà Nội
15059 Lớp tư vấn giám sát tại hồ chí minh mới nhất khai giảng tối 21/07/2010 09h43-15/07 TP HCM
15060 Tuyển sinh khoá hcọ quản lý dự án tại hà nội khai giảng tối 21/07 và ngày 26/07/2010 09h40-15/07 Hà Nội
15061 Khai giảng lớp quản lý dự án tại hồ chí minh - có cả lớp ngày và lớp tối 21/07/2010 09h39-15/07 TP HCM
15062 Khia giảng lớp giám đốc quản lý dự án tối 21/07 và ngày 26/07/2010 tại hồ chí minh 09h37-15/07 TP HCM
15063 Khoá học đấu thầu tại hà nội ngày 16/07 và ngày 29/07/2010 - học theo tt số 10 mới 09h36-15/07 Hà Nội
15064 Đăng ký tham gia khoá học đấu thầu tại hồ chí minh ngày 16/07/2010 09h35-15/07 TP HCM
15065 Khai giảng lớp đấu thầu tại đà nẵng mới nhất - giảng dạy theo tt số 10 mới nhất 09h52-14/07 Đà Nẵng
15066 Lịch khai giảng lớp tư vấn giám sát công trình tại hà nội đây! 09h44-14/07 TP HCM
15067 Đăng kí học lớp đấu thầu theo tt số 10 mới nhất tại học viên hành chính quốc gia 09h41-14/07 TP HCM
15068 Lớp lập dự toán chất lượng cao khai giảng tại hà nội tối 15/07/2010 08h50-14/07 Hà Nội
15069 Chiêu sinh lớp lập dự toán tối 21/07/2010 tại hồ chí minh 08h50-14/07 TP HCM
15070 Khoá học kỹ sư định giá theo thông tư 05 khai giảng tối 21/07/2010 tại hà nội 08h44-14/07 Hà Nội
15071 Khoá học kỹ sư định giá theo thông tư 05 mới tối 21/07/2010 tại hồ chí minh 08h43-14/07 TP HCM
15072 Tham gia lớp tư vấn giám sát tại hà nội tối 21/07/2010 08h41-14/07 Hà Nội
15073 Khoá học nghiệp vụ tư vấn giám sát tại hồ chí minh tối 21/07/2010 08h41-14/07 TP HCM
15074 Mở lớp quản lý dự án tối 21/07 và ngày 26/07/2010 tại hà nội 08h40-14/07 Hà Nội
15075 Lớp giám đốc quản lý dự án khai giảng ở hồ chí minh ngày 21/07/1010 08h39-14/07 TP HCM
15076 Tuyển sinh lớp đấu thầu khai giảng ngày tại hà nội 16/07/2010 tại hà nội 08h38-14/07 Hà Nội
15077 Khai giảng các lớp đấu thầu/ qlda/ gstc/ ksđg tại đà nẵng ngày 29/07/2010 08h37-14/07 Đà Nẵng
15078 Đăng ký học đấu thầu ngày 16/07/2010 ở hồ chí minh tại đây 08h27-14/07 TP HCM
15079 Khia giảng lớp lập dự toán và đo bóc khối lượng tối 15/07/2010 tại hà nội 10h25-13/07 Hà Nội
15080 Lớp lập dự toán và đo bóc khối lượng khai giảng tối 21/07/2010 10h22-13/07 TP HCM
15081 Khai giảng khoá học kỹ sư định giá tại hà nội tối 21/07/2010 10h21-13/07 Hà Nội
15082 Tuyển sinh lớp kỹ sư định giá tối 21/07/2010 tại hồ chí minh 10h14-13/07 TP HCM
15083 Lớp tư vấn giám sát khai giảng tối 21/07/2010 tại hồ chí minh 10h07-13/07 TP HCM
15084 Nhanh tay tham gia khoá học quản lý dự án tối 21/07 và ngày 26/07 tại hà nội 10h06-13/07 Hà Nội
15085 Tuyển sinh khoá học quản lý dự án ngày 21/07/2010 tại hồ chí minh 09h59-13/07 TP HCM
15086 Khai giảng khoá học đấu thầu tại hà nội ngày 16/7 và ngày 29/07/2010 09h26-13/07 Hà Nội
15087 Mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu ngày 16/07 tại hồ chí minh 09h24-13/07 TP HCM
15088 Xét tuyển cao đẳng kế toán chính quy năm 2010 14h29-12/07 Hà Nội
15089 Lớp tư vấn giám sát khai giảng tối 21/07/2010 tại hà nội 10h14-12/07 TP HCM
15090 Lớp quản lý dự án mới nhất ngày 26/07/2010 tại hà nội 08h51-12/07 Hà Nội
15091 Tuyển sinh lớp quản lý dự án ngày 16/07/2010 tại hồ chí minh 08h44-12/07 TP HCM
15092 Khai giảng lớp đấu thầu cơ bản ngày 16/07/2010 tại hồ chí minh 08h43-12/07 TP HCM
15093 Đăng ký tham gia khoá học đấu thầu cơ bản tại hà nội ngày 26/07/2010 08h42-12/07 Hà Nội
15094 Liên hệ ngay để tham gia lớp qldan mới nhất ngày 16/07 tại hcm 08h21-09/07 TP HCM
15095 Mời các bạn đăng ký tham gia lớp tư vấn giám sát chất lượng cao tối 26/5 tại hồ chí minh 08h07-09/07 TP HCM
15096 Thông báo lớp tư vấn giám sát khai giảng tối 20/7 tại hà nội đây 08h06-09/07 Hà Nội
15097 Khai giảng lớp lập dự toán và đo bóc khối lượng tối 15/7 tại hà nội 07h59-09/07 Hà Nội
15098 Thông báo khai giảng lớp quản lý dự án ngày 16/07 tại hồ chí minh 07h58-09/07 TP HCM
15099 Khai giảng lớp quản lý dự án chất lượng cao ngày 13/7 tại hà nội 07h57-09/07 Hà Nội
15100 Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu ngày 16/7 tại hồ chí minh 07h56-09/07 TP HCM