Ngày đăng: 29/09/2019
Nơi giao dịch: Hà Nội
Lượt xem: 597
Mẫu tin không hợp lệ?
fsd adasd adas ads
sdf asdasd asd ad
Cây trồng, con giống : 35
1 Giống cỏ mulato2 chịu hạn 16h25-02/06 Thanh Hóa
2 Cỏ bermuda giống cỏ gà 14h35-27/05 Hà Nội
3 Mua bán yucca tẩy kháng sinh, hấp thu khí độc, yucca nước, yucca bột, yucca lỏng, giá sỉ 16h10-26/05 Toàn quốc
4 Mua bán edta 2 muối, edta 4 muối, edta khử kim loại nặng, edta khử phèn, giá tốt nhất 14h55-26/05 Toàn quốc
5 Mua bán edta 2 muối, edta 4 muối, edta khử kim loại nặng, edta khử phèn, giá tốt nhất 14h25-26/05 Toàn quốc
6 Giống cỏ va06cỏ voi xanh đài loan 14h21-26/05 Bình Dương
7 Cây lạc dại 08h26-26/05 Thanh Hóa
8 Giống cỏ bermudacỏ sân vườn 08h20-23/05 Thanh Hóa
9 Ubon stylo giống cỏ giàu đạm 09h48-22/05 Thanh Hóa
10 Giống cỏ super bmr. 15h24-20/05 Thanh Hóa
11 Cỏ ruzi giống cỏ chăn thả 14h18-20/05 Thanh Hóa
12 Giống cỏ lá gừngcỏ lá tre 14h30-19/05 Đà Nẵng
13 Cỏ alfalfa linh lăng giống cỏ họ đậu 09h53-19/05 Thanh Hóa
14 Cây lạc dạichống xói mòn 17h03-16/05 Thanh Hóa
15 Cỏ paspalum giống cỏ chịu ngập úng 10h47-16/05 Thanh Hóa