Ngày đăng: 12/09/2019
Nơi giao dịch: TP HCM
Lượt xem: 1061
Mẫu tin không hợp lệ?
Iphone SX Max Gold 512GB Full Box
iPhone Xs Max Gold Like New 99%
512GB fullbox
Xem và giao dịch trực tiếp tại nhà.
Máy bị xước 1 chút ở màn hình ( nhìn kĩ mới thấy )
Bảo hành tới tháng 11/2019
0932757923 tphcm { lê văn sỹ tân bình }
Điện thoại, máy tính bảng : 5893
1 Tấm thấm dầu công nghiệp ( tấm thấm dầu ) 15h50-02/06 Hà Nội
2 Gối thấm dầu ( gối thấm dầu công nghiệp ) 15h18-02/06 Hà Nội
3 Xơ thấm dầu công nghiệp ( xơ bông thấm dầu) 14h15-02/06 Hà Nội
4 Xơ bông thấm dầu ( xơ bông thấm dầu công nghiệp) 14h09-02/06 Hà Nội
5 Cuộn thấm dầu công nghiệp ( cuộn thấm dầu) 11h20-02/06 Hà Nội
6 Tấm thấm dầu ( tấm thấm dầu công nghiệp) 14h58-01/06 Hà Nội
7 Gối thấm dầu ( gối thấm dầu công nghiệp) 13h48-01/06 Hà Nội
8 Tấm thấm dầu ( tấm thấm dầu công nghiệp) 15h22-29/05 Hà Nội
9 Gối thấm dầu ( gối thấm dầu công nghiệp) 12h14-29/05 Hà Nội
10 Gối thấm dầu ( gối thấm dầu công nghiệp ) 11h38-29/05 Hà Nội
11 Màng lọc khẩu trang ( vải không dệt) 09h20-29/05 Hà Nội
12 Phao thấm dầu công nghiệp 15h04-28/05 Hà Nội
13 Gối thấm dầu công nghiệp ( gối thấm dầu ) 11h42-28/05 Hà Nội
14 Xơ thấm dầu ( xơ thấm dầu công nghiệp) 10h49-28/05 Hà Nội
15 Màng lọc khẩu trang ( vải lọc khẩu trang) 09h27-28/05 Hà Nội