Ngày đăng: 10/08/2018
Nơi giao dịch: Hà Nội
Lượt xem: 47
Mẫu tin không hợp lệ?
Trình tự, thủ tục chuyển đổi nhà ở
thanh toán giao dịch chuyển đổi quyền sở hữu nhà ở
A. Chuyển đổi quyền sở hữu nhà ở & quyền sử dụng đất ở
1. Về thủ tục chuyển đổi quyền sở hữu nhà ở gồm có:
- Hợp đồng chuyển đổi có ghi nhận của công chứng Nhà nước;
- Giấy tờ chứng tỏ quyền nắm giữ nhà ở của 02 bên chuyển đổi nhà ở
- Bản khai nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất & Bản khai nộp lệ phí trước bạ nhà, đất (do cơ quan quản lý nhà ở cung cấp tại nơi tiếp nhận giấy tờ thủ tục).
2. Về trình tự, giấy tờ thủ tục chuyển đổi nhà ở
- Bước 1: Các bên đổi nhà ở đến lập Hợp đồng chuyển đổi nhà ở tại cơ quan công chứng (không nhận ra địa bàn), kèm theo Giấy tờ minh chứng quyền sở hữu nhà ở & chứng minh thư nhân dân nhân dân. rất có thể soạn sẵn hoặc do công chứng viên soạn.
- Bước 2: Các bên chuyển đổi nhà ở nộp thủ tục tại cơ quan quản lý nhà ở cấp huyện (nếu là cá nhân), cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh (nếu là tổ chức) nơi có nhà ở.
- Bước 3: Căn cứ vào giấy tờ thủ tục, cơ quan quản lý nhà ở sẽ kiểm tra, xác định vị trí thửa đất & gửi cho cơ quan thuế để xác định nhiệm vụ tài chính (nếu có);
- Bước4:Sau khi có thông báo của cơ quan thuế, cơ quan quản lý nhà ở sẽ gửi thông báo nộp thuế để chủ nhà đi nộp nhiệm vụ kinh tế tại cơ quan thuế.
- Bước 5: Sau khi đã nộp thuế, chủ nhà nộp biên lai thu thuế, lệ phí trước bạ cho cơ quan quản lý nhà ở để nhận Giấy ghi nhận quyền nắm giữ nhà ở & quyền sử dụng đất ở.
Thời gian làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở cho người mua tối đa là 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. thời giờ này không tính vào thời giờ chủ nhà đi nộp các nghĩa vụ tài chính cho Nhà nước.
B. Chuyển đổi quyền nắm giữ nhà ở không còn quyền sử dụng đất ở
1.Về hồ sơ chuyển đổi nhà ở gồm có:
- Giấy ghi nhận quyền sở hữu nhà ở được cấp theo quy chế của Luật nhà ở (chỉ có quyền nắm giữ nhà ở trên đất của người khác như xây dựng nhà ở trên đất thuê, đất mượn);
- HĐ chuyển đổi nhà ở có ghi nhận của công chứng Nhà nước;
- Bản kê khai nộp lệ phí trước bạ nhà ở của cả hai bên.
2. Về trình tự, hồ sơ chuyển đổi nhà ở
Trình tự, giấy tờ thủ tục chuyển đổi nhà trong tình huống này được thực hiện như quy định đối với trường hợp chuyển đổi nhà ở gắn với quyền sử dụng đất ở nêu tại phần a trên đây.
trong tình huống này cả 2 bên không phải nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất mà chỉ phải nộp lệ phí trước bạ nhà ở (bằng 1% giá trị nhà ở theo quy định).
Các bên chuyển đổi chỉ được quyền nắm giữ nhà ở theo thời hạn ghi trong Giấy chứng nhận quyền nắm giữ nhà ở.
Nguồn: Cafeland.vn
Xem thêm:Tại sao bạn nên? vay vốn mua đất tại Vietcombank đơn giản nhất?
Kinh doanh, hợp tác : 21617
1 Giời vàng giảm giám ống nhựa lõi thép phi 100 - hàng đặc chủng 14h51-18/08 Hà Nội
2 Ống dây máy hút bụi gân nhựa phi 114 -l sieuthiongcongnghiep.com 13h08-18/08 Hà Nội
3 Ống dây hút bụi gân nhựa phi 120 - sieuthiongcongnghiep.com 12h21-18/08 Hà Nội
4 Ống dây máy hút bụi gân nhựa phi 150 -sieuthiongcongnghiep.com 12h17-18/08 Hà Nội
5 Ống dây hút bụi gân nhựa phi 168 - sieuthiongcongnghiep.com 12h14-18/08 Hà Nội
6 Ống dây hút bụi gân nhựa phi 200 - sieuthiongcongnghiep.com 12h09-18/08 Hà Nội
7 Ống dây hút bụi gân nhựa 250 - sieuthiongcongnghiep.com 12h05-18/08 Hà Nội
8 Ống dây hút bụi gân nhựa phi 300 - sieuthiongcongnghiep.com 12h01-18/08 Hà Nội
9 Ống dây hút bụi gân nhựa d50 - sieuthiongcongnghiep.com 11h58-18/08 Hà Nội
10 Ống dây hút bụi gân nhựa d60 - sieuthiongcongnghiep.com 11h55-18/08 Hà Nội
11 Ống dây hút bụi gân nhựa 80 - sieuthiongcongnghiep.com 11h51-18/08 Hà Nội
12 Ống dây hút bụi gân nhựa 100 - sieuthiongcongnghiep.com 11h47-18/08 Hà Nội
13 Ống dây hút bụi gân nhựa 90 - sieuthiongcongnghiep.com 11h43-18/08 Hà Nội
14 Sơn lạnh mạ kẽm,sơn mạ kẽm giá tốt 11h36-18/08 Hà Nội
15 Sơn lạnh mạ kẽm,sơn mạ kẽm giá tốt 11h34-18/08 Hà Nội