Ngày đăng: 24/09/2020
Nơi giao dịch: Hà Nội
Lượt xem: 51
Mẫu tin không hợp lệ?
Bán Lưới thép mạ kẽm phi 2 và phi 3 làm hàng rào, trang trí
CÔNG TY NHẬT MINH HIẾU NHÀ CUNG CẤP LƯỚI MẠ KẼM TỪ D1, D2, D3, D4 DẠNG CUỘN - KHỔ 1m, 1,2m, 1,5m x 15-20m/cuộn - 0918265186
* Lưới thép hàn D1 ô 12x12 mạ kẽm
- Ô lưới : 10x10, 12x12, 15x15, 20x20
- Khổ lưới: 1m x 30m/cuộn và 1,2m x 30m/cuộn
* Lưới thép hàn D2 ô 20x20, 25x25, 50x50 mạ kẽm và đen
- Ô lưới : 20x20, 25x25, 50x50
- Khổ lưới: 1m x 30m/cuộn, 1,2m x 30m/cuộn, 1,5m x 30m/cuộn
* Lưới thép hàn D2,5 ô 50x50 mạ kẽm
- Ô lưới : 50x50
- Khổ lưới: 1m, 1,2m, 1,5m x 30m/cuộn
* Lưới thép hàn D3 a50x50
- Ô lưới: 50x50
- Khổ lưới:
+ 1m, 1,2m, 1,5 x15 -20 m/cuộn và 1mx30m/cuộn (hàng mạ kẽm)
+ 1m, 1.2m, 1,5m x 15m-20/cuộn (Hàng Đen)
* Lưới thép hàn D4 ô 50x50, ô 100x100, D4 a 200x200
- Ô lưới: a 50x50 và 100x100
- Khổ lưới: 1m x 10m/cuộn và 1,2mx10m/cuộn (mạ kẽm)
- Ô lưới 100x100 (mạ kẽm) khổ 1m, 1,2m x 20m/cuộn
* Lưới thép đen đổ bê tông chống nứt D4
- Mắt lưới: a 100x100, 150x150, 200x200
- Khổ lưới: Khổ 2m x 25m/cuộn
NGOÀI RA CHÚNG TÔI SẢN XUẤT THEO ĐƠN ĐẶT HÀNG
Liên hệ mua hàng MS HƯƠNG 0918265186
CÔNG TY TNHH MTV Sản xuất & TM Nhật Minh Hiếu
Hà Nội: Số 93 Viện KHNN Việt Nam, Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội
web: luoithephanvn.com
Kinh doanh, hợp tác : 47694
1 Bắc giang bán gối thấm dầu n-fiber w30 12h03-23/10 Vĩnh Phúc
2 Bắc giang bán phao quây thấm hút dầu n-fiber b620 12h02-23/10 Vĩnh Phúc
3 Bắc giang bán phao dẹt thấm dầu n-fiber bf6 12h00-23/10 Vĩnh Phúc
4 Bắc giang bán phao dẹt n-fiber bf8 của bignanotech 11h59-23/10 Vĩnh Phúc
5 Hcm - phao thấm dầu công nghiệp ( phao thấm dầu bignanotech) 11h58-23/10 Hà Nội
6 Bắc giang -tấm thấm dầu n-fiber p30 11h54-23/10 Vĩnh Phúc
7 Tấm thấm dầu n-fiber p50 của bắc giang 11h53-23/10 Vĩnh Phúc
8 Bắc giang bán gối thấm dầu n-fiber w40 11h52-23/10 Vĩnh Phúc
9 Gối thấm dầu n-fiber w45 của bắc giang 11h50-23/10 Vĩnh Phúc
10 Gối thấm dầu n-fiber w30 tại bắc giang 11h49-23/10 Vĩnh Phúc
11 Phao thấm dầu n-fiber b418 tại bắc giang 11h45-23/10 Vĩnh Phúc
12 Miền bắc- chương trình khuyến mãi phao thấm dầu n-fiber lớn nhất trong năm 11h44-23/10 Hà Nội
13 N-fiber b420 tại bắc giang 11h44-23/10 Vĩnh Phúc
14 Bắc giang bán bông thấm hút dầu công nghiệp n-fiber 11h42-23/10 Vĩnh Phúc
15 Bắc giang bán phao quây thấm hút dầu n-fiber 11h41-23/10 Vĩnh Phúc