Bước 1

Chọn mục bạn muốn đăng

* Chọn chính xác mục cần đăng sẽ giúp bạn mua/bán nhanh hơn rất nhiều.