Tuyển sinh, đào tạo: 16814
1 Tuyển sinh lớp sơ cấp vận tải 16h22-18/07 TP HCM
2 Khóa ngắn hạn "chủ trường mầm non" 287 15h01-18/07 TP HCM
3 Tuyển sinh lớp hướng dẫn viên du lịch 14h13-18/07 TP HCM
4 Khóa online bồi dưỡng nv ql gd dành cho cbql trường mn , pt 14h13-18/07 TP HCM
5 Tuyển sinh lớp công tác xã hội 13h40-18/07 TP HCM
6 Tuyển sinh lớp bồi dưỡng " hiệu trưởng trường mầm non " 11h40-18/07 TP HCM
7 Tuyển sinh lớp nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch 10h55-18/07 TP HCM
8 Khai giảng lớp tiểu chuẩn chức danh : viên chức thiết bị, thị nghiệm và lớp viên chức giáo dục 10h52-18/07 TP HCM
9 Tuyển sinh lớp nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch 10h22-18/07 TP HCM
10 Thông báo tuyển sinh lớp văn thư lưu trữ 09h49-18/07 TP HCM
11 Lớp chứng chỉ hướng dẫn viênđiều hành tour nội địaquốc tế 08h40-18/07 TP HCM
12 Khóa "chủ trường mầm non" ngắn hạn 08h32-18/07 TP HCM
13 Lớp chứng chỉ sơ cấp ctxh 08h09-18/07 TP HCM
14 Tuyển sinh lớp văn thư lưu trữ - khai giảng 1907 16h46-17/07 TP HCM
15 Bồi dưỡng chủ trường mầm non 16h46-17/07 TP HCM
16 Tuyển sinh khóa học chứng chỉ hdv du lịch 16h18-17/07 TP HCM
17 Khóa online bồi dưỡng nv ql gd dành cho cbql trường mn , pt 15h58-17/07 TP HCM
18 Lớp ôn thi chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch điều hành tour 15h44-17/07 TP HCM
19 Chứng chỉ hướng dẫn viên du lịch 15h03-17/07 TP HCM
20 Khóa học nghiệp vụ sư phạm mầm non 14h32-17/07 TP HCM
21 Học online 4 tháng lấy chứng nhận chủ trường mầm non 13h52-17/07 TP HCM
22 Tuyển sinh lớp nv ctxh 13h41-17/07 TP HCM
23 Nhân viên cán bộ quản lý mầm non & phổ thông 12h03-17/07 TP HCM
24 Ôn thi hướng dẫn viên điều hành tour du lịch 11h32-17/07 TP HCM
25 Chiêu sinh các khóa học ngắn hạn - khai giảng tháng 8 11h03-17/07 TP HCM
26 Khóa bồi dưỡng phương pháp giảng dạy giá trị sống và kỹ năng sống 10h34-17/07 TP HCM
27 Khóa bồi dưỡng phương pháp giảng dạy giá trị sống và kỹ năng sống 09h56-17/07 TP HCM
28 Hiệu trưởng mn 09h31-17/07 TP HCM
29 Nv sư phạm mầm non 08h46-17/07 TP HCM
30 Chỉ 2 tháng học - lấy ngay chứng chỉ hướng dẫn viên du lịch 08h38-17/07 TP HCM
31 Lớp học chứng chỉ công tác xã hội 08h10-17/07 TP HCM
32 Tuyển sinh lớp phương pháp giảng dạy kĩ năng sống & gía trị sống 17h19-16/07 TP HCM
33 Lớp ôn thi chứng chỉ hướng dẫn viên du lịch 16h50-16/07 TP HCM
34 Chủ trường mn , khóa ngắn hạn 16h41-16/07 TP HCM
35 Lớp ôn thi chứng chỉ hướng dẫn viên du lịch & điều hành tour 16h07-16/07 TP HCM
36 Lịch thi 2607 hướng dẫn viên điều hành tour du lịch tháng 7 15h38-16/07 TP HCM
37 Tuyển sinh lớp nghiệp vụ cấp dưỡng 15h04-16/07 TP HCM
38 Khóa học phương pháp giảng dạy kĩ năng sống & gía trị sống 14h20-16/07 TP HCM
39 Khóa ôn thi chứng chỉ nghiệp vụ điều hành tour 13h42-16/07 TP HCM
40 Tuyển sinh lớp nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch 11h55-16/07 TP HCM
41 Đào tạo chứng chỉ hướng dẫn viên du lịch điều hành tour 11h29-16/07 TP HCM
42 Khóa học phương pháp giảng dạy kĩ năng sống & giá trị sống 11h02-16/07 TP HCM
43 Nv chủ trường mầm non 10h21-16/07 TP HCM
44 Khóa học chứng chỉ nghiệp vụ điều hành tour 10h07-16/07 TP HCM
45 Tuyển sinh lớp nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch 09h39-16/07 TP HCM
46 Tuyển sinh lớp nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch 09h03-16/07 TP HCM
47 Đào tạo và cấp chứng chỉ hướng dẫn viên điều hành tour 08h36-16/07 TP HCM
48 Đào tạo và cấp chứng chỉ nghiệp vụ 08h05-16/07 TP HCM
49 Tuyển sinh lớp hdv du lịch nội địa quốc tế 17h17-15/07 TP HCM
50 Tuyển sinh lớp nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch 16h38-15/07 TP HCM
51 Tuyển sinh lớp nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch 15h07-15/07 TP HCM
52 Tuyển sinh khóa học cấp dưỡng 09h17-15/07 TP HCM
53 Khóa ôn thi lấy chứng chỉ hướng dẫn viên du lịch quốc tế & nội địa 08h13-15/07 TP HCM
54 Tuyển sinh khóa học phương pháp giảng dạy kĩ năng sống và giá trị sống 10h39-13/07 TP HCM
55 Nghiệp vụ sp mầm non 10h22-13/07 TP HCM
56 Nghiệp vụ sư phạm giảng viên đại học 09h33-13/07 TP HCM
57 Khóa bồi dưỡng ngắn hạn "chủ trường mầm non" 09h07-13/07 TP HCM
58 Đào tạo chứng chỉ hướng dẫn viên du lịch 07h41-13/07 TP HCM
59 Khóa học sơ cấp quản lý và khai thác vận tải đường bộ 16h33-12/07 TP HCM
60 Bồi dưỡng hiệu trưởng mầm non 16h30-12/07 TP HCM
61 Khóa học chứng chỉ phương pháp giảng dạy kĩ năng sống và giá trị sống 16h04-12/07 TP HCM
62 Khóa ôn thi chứng chỉ hướng dẫn viên du lịch 15h28-12/07 TP HCM
63 Chiêu sinh khóa đào tạo xoa bóp bấm huyệt vật lý trị liệu 14h59-12/07 TP HCM
64 Đào tạo nghiệp vụ sư phạm thcs, thpt 14h20-12/07 TP HCM
65 Nghiệp vụ sư phạm giảng viên tiểu học 14h19-12/07 TP HCM
66 Khóa học chứng chỉ hướng dẫn viên du lịch 13h45-12/07 TP HCM
67 Chứng chỉ hướng dẫn viên du lịch điều hành tour 11h43-12/07 TP HCM
68 Khóa học sơ cấp quản lý và khai thác vận tải đường bộ 11h43-12/07 TP HCM
69 Nghiệp vụ sư phạm giảng viên tiểu học 11h36-12/07 TP HCM
70 Nghiệp vụ sư phạm giảng viên đại học 11h09-12/07 TP HCM
71 Đào tạo chứng chỉ hdv du lịch điều hành tour 10h08-12/07 TP HCM
72 Chứng chỉ hướng dẫn viên du lịch 09h30-12/07 TP HCM
73 Khóa học ôn thi chứng chỉ nghiệp vụ điều hành tour 08h59-12/07 TP HCM
74 Khóa học "thông báo chiêu sinh khóa đào tạo xoa bóp bấm huyệt vật lý trị liệu" 08h58-12/07 TP HCM
75 Khóa ôn thi chứng chỉ hướng dẫn viên du lịch 08h11-12/07 TP HCM
76 Khóa học chứng chỉ hướng dẫn viên du lịch 16h54-11/07 TP HCM
77 Khóa ôn thi lấy chứng chỉ hướng dẫn viên du lịch (quốc tếnội địa) 14h34-11/07 TP HCM
78 Khóa học cấp dưỡng 10h18-11/07 TP HCM
79 Tuyển sinh khóa học cắm hoa 09h21-11/07 TP HCM
80 Lớp học chứng chỉ ctxh 08h20-11/07 TP HCM
81 Khóa học ôn thi chứng chỉ nghiệp vụ điều hành tour 16h38-10/07 TP HCM
82 Tuyển sinh lớp cắm hoa tươi nghệ thuật 16h07-10/07 TP HCM
83 Khóa học chứng chỉ kĩ năng sống 15h39-10/07 TP HCM
84 Tuyển sinh lớp văn thư lưu trữ 15h09-10/07 TP HCM
85 Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm mầm non 14h37-10/07 TP HCM
86 Tuyển sinh lớp ctxh - khai giảng tháng 7 13h41-10/07 TP HCM
87 Khóa học chứng chỉ nghiệp vụ điều hành tour 11h54-10/07 TP HCM
88 Tuyển sinh các lớp nvsp 11h25-10/07 TP HCM
89 Lớp thi chứng chỉ hướng dẫn viên du lịch 10h57-10/07 TP HCM
90 Thi chứng chỉ hướng dẫn viên du lịch 10h21-10/07 TP HCM
91 Tuyển sinh lớp nghiệp vụ báo chí 09h51-10/07 TP HCM
92 Tuyển sinh các lớp trung cấp - cao đẳng chính quy 09h15-10/07 TP HCM
93 Khóa học chứng chỉ hướng dẫn viên du lịch 08h44-10/07 TP HCM
94 Tuyển sinh lớp ctxh 08h14-10/07 TP HCM
95 Chứng chỉ nghiệp vụ báo chí 16h54-09/07 TP HCM
96 Khóa học chứng chỉ kĩ năng sống 16h27-09/07 TP HCM
97 Khóa học cấp dưỡng 15h40-09/07 TP HCM
98 Khóa học chứng chỉ kĩ năng sống 10h48-09/07 TP HCM
99 Tuyển sinh lớp tâm lí học đường 16h05-08/07 TP HCM
100 Khai giảng lớp nvsp dạy nghề 15h36-08/07 TP HCM