Đồ cổ, đồ quý hiếm: 1
1 Máy trợ thính loa trong tai 17h45-27/10 Thanh Hóa