Du lịch, khách sạn: 7080
1 Bida bảo bình - điểm đến không thể bỏ qua dịp tết nguyên đán 16h50-15/01 TP HCM
2 Bình dương - tấm thấm dầu công nghiệp ( tấm thấm dầu bignanotech) 15h53-15/01 Hà Nội
3 Hcm- tấm thấm dầu công nghiệp bignanotech ( tấm thấm dầu n-fiber pad33) 15h37-15/01 TP HCM
4 Đồng nai - phao thấm dầu công nghiệp ( phao thấm dầu n-fiber) 11h52-15/01 Hà Nội
5 Miền nam- chương trình xả kho sản phẩm thấm hút dầu lớn nhất trong năm thương hiệu n-fiber 11h35-15/01 Hà Nội
6 Hcm- phao thấm dầu n-fiber130 ( phao thấm dầu công nghiệp ) 11h19-15/01 Hà Nội
7 Đồng nai - tên sản phẩm: phao thấm dầu (phao quây thấm dầu) 10h46-15/01 Hà Nội
8 Hcm - xơ thấm dầu nfpul30 ( xơ thấm dầu bignanotech ) 15h11-14/01 Hà Nội
9 Đồng nai - cuộn thấm dầu công nghiệp ( cuộn thấm dầu nfr45 ) 15h53-13/01 Hà Nội
10 Hcm - cuộn thấm dầu nfr45 ( cuộn thấm dầu ) 15h21-13/01 Hà Nội
11 Long an- gối thấm dầu công nghiệp ( gối thấm dầu) 14h51-13/01 Hà Nội
12 Du lịch hà giang 3 ngày 2 đêm 15h06-12/01 Toàn quốc
13 Hcm- tấm thấm dầu công nghiệp ( tấm thấm dầu ) 14h47-12/01 Hà Nội
14 Long an - tấm thấm dầu bignanotech ( tấm thấm dầu công nghiệp ) 14h33-12/01 Hà Nội
15 Long an- tấm thấm dầu công nghiệp ( tấm thấm dầu bignanotech) 14h20-12/01 Hà Nội
16 Miền bắc- chương trình khuyến mãi lớn nhất trong năm dành cho sản phẩm gối thấm dầu n-fiber 11h36-12/01 Hà Nội
17 Vũng tàu - phao thấm dầu n-fiber b310 11h05-12/01 Hà Nội
18 Hcm - phao thấm dầu n-fiber boom184 ( phao thấm dầu công nghiệp) 10h44-12/01 Hà Nội
19 Đồng nai - tấm thấm dầu công nghiệp ( tấm thấm dầu bignanotech) 11h34-08/01 TP HCM
20 Vũng tàu- tấm thấm dầu công nghiệp ( tấm thấm dầu ) 11h25-08/01 TP HCM
21 Hcm - tấm thấm dầu công nghiệp ( tấm thấm dầu ) 11h11-08/01 Hà Nội
22 Bình dương - tấm thấm dầu công nghiệp ( tấm thấm dầu bignanotech) 10h22-08/01 TP HCM
23 Hcm - phao thấm dầu công nghiệp ( phao thấm dầu ) 14h48-07/01 Hà Nội
24 Vũng tàu - phao thấm dầu n-fiber b418 11h27-07/01 Hà Nội
25 Vũng tàu - phao thấm dầu công nghiệp ( phao thấm dầu bignanotech ) 11h23-04/01 Hà Nội
26 Long an - phao thấm dầu n-fiber boom130 10h34-04/01 Hà Nội
27 Đồng nai - phao thấm dầu (phao quây thấm dầu) n-fiber b418 10h22-04/01 Hà Nội
28 Vũng tàu - cuộn thấm dầu ( cuộn thấm dầu công nghiệp ) 14h58-29/12 Hà Nội
29 Hcm - cuộn thấm dầu nfr45 ( cuộn thấm dầu ) 14h41-29/12 Hà Nội
30 Hcm -gối thấm dầu công nghiệp ( gối thấm dầu ) 11h27-29/12 Hà Nội
31 Hcm- tấm thấm dầu công nghiệp ( tấm thấm dầu bignanotech) 14h29-28/12 Hà Nội
32 Long an - phao quây thấm dầu công nghiệp ( phao quây thấm dầu ) 11h36-28/12 Hà Nội
33 Đồng nai - phao thấm dầu công nghiệp ( phao thấm dầu n-fiber) 11h25-28/12 Hà Nội
34 Hcm - phao thấm dầu công nghiệp ( phao thấm dầu ) 11h06-28/12 Hà Nội
35 Long an - phao thấm dầu n-fiber boom130 10h52-28/12 Hà Nội
36 Bình dương - tấm thấm đầu công nghiệp ( tấm thấm dầu bignanotech ) 15h35-23/12 Hà Nội
37 Vũng tàu- tấm thấm dầu công nghiệp ( tấm thấm dầu nano) 15h17-23/12 Hà Nội
38 Bình dương - phao thấm dầu ( phao thấm dầu công nghiệp bignanotech) 11h34-23/12 Hà Nội
39 Bình dương - phao thấm dầu nfb160 ( phao thấm dầu công nghiệp bignanotech) 11h31-23/12 Hà Nội
40 Miền nam - xả kho lớn nhất trong năm dòng sản phẩm thấm hút dầu thương hiệu n-fiber 10h49-23/12 Hà Nội
41 Vũng tàu - phao thấm dầu n-fiber b310 10h27-23/12 Hà Nội
42 Hcm - phao thấm dầu n-fiber boom184 ( phao thấm dầu công nghiệp) 09h56-23/12 Hà Nội
43 Bình dương- xơ thấm dầu công nghiệp ( xơ thấm dầu) 12h18-21/12 Hà Nội
44 Miền trung - chương trình khuyến mại các dòng sản phẩm phao thấm dầu n-fiber boom 10h51-21/12 Hà Nội
45 Miền nam - chương trình khuyến mại các dòng sản phẩm phao thấm dầu n-fiber boom 10h20-21/12 Hà Nội
46 Màng lọc khẩu trang ( vải không dệt) 09h52-21/12 Hà Nội
47 Vũng tàu - xơ thấm dầu công nghiệp ( xơ thấm dầu ) 14h35-18/12 Hà Nội
48 Long an - xơ bông thấm dầu ( xơ bông thấm dầu bignanotech ) 14h21-18/12 Hà Nội
49 Câu lạc bộ bida chất lượng được nhiều người biết đến 11h03-18/12 TP HCM
50 Vũng tàu - phao thấm dầu công nghiệp ( phao thấm dầu ) 14h49-16/12 Hà Nội
51 Vũng tàu - phao thấm dầu công nghiệp ( phao thấm dầu n-fiber) 11h39-16/12 Hà Nội
52 Hcm - phao thấm dầu công nghiệp ( phao thấm dầu ) 11h00-16/12 Hà Nội
53 Đồng nai - cuộn thấm dầu công nghiệp ( cuộn thấm dầu ) 11h01-15/12 Hà Nội
54 Long an - cuộn thấm dầu công nghiệp ( cuộn thấm dầu nfr45) 10h50-15/12 Hà Nội
55 Vũng tàu - xơ thấm dầu công nghiệp ( xơ thấm dầu ) 10h17-15/12 Hà Nội
56 Long an - xơ bông thấm dầu ( xơ bông thấm dầu bignanotech ) 10h03-15/12 Hà Nội
57 Miền bắc - chương trình khuyến mãi tấm thấm dầu nfiber pad lớn nhất trong năm 09h55-15/12 Hà Nội
58 Miền nam - chương trình khuyến mại các dòng sản phẩm phao thấm dầu n-fiber boom 09h46-15/12 Hà Nội
59 Vũng tàu - gối thấm dầu ( gối thấm dầu công nghiệp) 16h37-14/12 Hà Nội
60 Long an - gối thấm dầu công nghiệp ( gối thấm dầu ) 16h13-14/12 Hà Nội
61 Đồng nai - tấm thấm dầu công nghiệp ( tấm thấm dầu ) 15h04-14/12 Hà Nội
62 Long an - tấm thấm dầu công nghiệp ( tấm thấm dầu) 11h38-14/12 TP HCM
63 Bình dương- tấm thấm dầu bignanotech ( tấm thấm dầu công nghiệp) 11h19-14/12 Hà Nội
64 Hcm- tấm thấm dầu công nghiệp bignanotech ( tấm thấm dầu n-fiber pad33) 10h52-14/12 TP HCM
65 Long an - tấm thấm dầu công nghiệp ( tấm thấm dầu ) 10h40-14/12 Hà Nội
66 Bình dương- phao thấm dầu công nghiệp ( phao thấm dầu bignanotech) 11h41-11/12 Hà Nội
67 Miền nam - chương trình khuyến mãi lớn nhất trong năm sản phẩm gối thấm dầu thương hiệu n-fiber 11h20-11/12 Hà Nội
68 Bình dương - phao thấm dầu n-fiber boom130 10h59-11/12 Hà Nội
69 Bình dương - xơ thấm dầu công nghiệp ( xơ thấm dầu bignanotech) 14h39-08/12 Hà Nội
70 Hcm - xơ thấm dầu công nghiệp ( xơ thấm dầu bignanotech ) 14h33-08/12 Hà Nội
71 Long an - xơ bông thấm dầu ( xơ bông thấm dầu bignanotech ) 14h19-08/12 Hà Nội
72 Miền trung- chương trình khuyến mãi lớn trong năm thương hiệu n-fiber dòng sản phẩm gối thấm dầu 13h50-08/12 Hà Nội
73 Màng lọc khẩu trang meltblown 10h38-08/12 Hà Nội
74 Màng lọc khẩu trang ( vải không dệt) 10h27-08/12 Hà Nội
75 Màng lọc khẩu trang ( vải lọc khẩu trang) 10h23-08/12 Hà Nội
76 Hcm- tấm thấm dầu công nghiệp ( tấm thấm dầu bignanotech) 13h55-07/12 Hà Nội
77 Bình dương - phao thấm dầu nfb160 ( phao thấm dầu công nghiệp bignanotech) 11h37-07/12 Hà Nội
78 Long an - phao thấm dầu công nghiệp ( phao thấm dầu ) 10h37-07/12 Hà Nội
79 Bình dương - phao thấm dầu công nghiệp ( phao thấm dầu bignanotech ) 10h18-07/12 Hà Nội
80 Long an - phao thấm dầu n-fiber boom130 09h25-07/12 Hà Nội
81 Hcm - tấm thấm dầy công nghiệp ( tấm thấm dầu bignanotech ) 15h07-04/12 Hà Nội
82 Hcm- tấm thấm dầu ( tấm thấm dầu công nghiệp) 14h59-04/12 Hà Nội
83 Long an - tấm thấm dầu công nghiệp ( tấm thấm dầu ) 14h11-04/12 Hà Nội
84 Long an - phao thấm dầu công nghiệp ( phao thấm dầu) 11h50-04/12 Hà Nội
85 Hcm- phao thấm dầu n-fiber130 ( phao thấm dầu công nghiệp ) 10h52-04/12 Hà Nội
86 Vũng tàu - cuộn thấm dầu ( cuộn thấm dầu công nghiệp) 14h45-03/12 Hà Nội
87 Đồng nai - cuộn thấm dầu nfr45 ( cuộn thấm dầu công nghiệp ) 14h36-03/12 Hà Nội
88 Long an - cuộn thấm dầu công nghiệp ( cuộn thấm dầu nfr45) 14h17-03/12 Hà Nội
89 Miền bắc - chương trình khuyến mãi tấm thấm dầu nfiber pad lớn nhất trong năm 10h39-03/12 Hà Nội
90 Miền nam - chương trình khuyến mại các dòng sản phẩm phao thấm dầu n-fiber boom 10h19-03/12 Hà Nội
91 Đồng nai - xơ bông công nghiệp ( xơ thấm dầu) 14h46-02/12 Hà Nội
92 Long an xơ thấm dầu công nghiệp ( xơ thấm dầu ) 13h58-02/12 Hà Nội
93 Hcm- tấm thấm dầu ( tấm thấm dầu công nghiệp ) 11h13-02/12 Hà Nội
94 Long an - tấm thấm dầu ( tấm thấm dầu công nghiệp) 11h07-02/12 Hà Nội
95 Bình dương - tấm thấm dầu công nghiệp ( tấm thấm dầu bignanotech) 11h03-02/12 Hà Nội
96 Vũng tàu - tấm thấm dầu bignanotech ( tấm thấm dầu công nghiệp) 10h49-02/12 TP HCM
97 Long an - tấm thấm dầu công nghiệp ( tấm thấm dầu ) 10h16-02/12 Hà Nội
98 Đồng nai - cuộn thấm dầu ( cuộn thấm dầu bignanotech ) 14h36-01/12 Hà Nội
99 Hcm - cuộn thấm dầu công nghiệp ( cuộn thấm dầu bignanotech ) 14h25-01/12 Hà Nội
100 Hcm - gối thấm dầu công nghiệp giá rẻ ( gối thấm dầu ) 14h03-01/12 Hà Nội