Giao hàng, vận tải: 1538
1 Lưới dập giãn, lưới xg hàng đen, mạ kẽm: 19, 21,41, 42, 44 15h13-15/01 Hà Nội
2 Lưới thép hàng rào chấn sóng, cột trái đào d5a50x100, d6 a50x150,... 14h32-15/01 Hà Nội
3 Lưới b40 mạ kẽm a50x50, 60x60, 70x70,... khổ lưới đa dạng 14h27-15/01 Hà Nội
4 Chuyên ống nhựa lõi thép áp lực cao, dẫn xăng dầu, hóa chất 14h18-15/01 Hà Nội
5 Lưới thép hàng rào chấn sóng, cột trái đào d5a50x100, d6 a50x150,... 10h21-14/01 Hà Nội
6 Lưới thép hàn d4 ô 100, ô 150, ô 200 dạng cuộn đổ sàn bê tông 09h13-14/01 Hà Nội
7 Thi công hàng rào dây thép gai hình dao d35, d45, d60,... 09h10-14/01 Hà Nội
8 Lưới trám trát tường chống thấm 6x12, 10x20 - niềm tin của mọi công trình 09h04-14/01 Hà Nội
9 Lưới thép hàn mạ kẽm d3 a50x50- khổ 1m, 1.2m, 1.5m 08h58-14/01 Hà Nội
10 Lưới thép hàn d4 ô 100, ô 150, ô 200 dạng cuộn đổ sàn bê tông 10h51-13/01 Hà Nội
11 Hàng rào lưới thép d5, d6, d7,... gập 1 đầu, gập 2 đầu 10h45-13/01 Hà Nội
12 Hàng rào mạ kẽm sơn tĩnh điện, hàng chấn sóng ô 50x100, 50x150, 50x200,... 10h32-13/01 Hà Nội
13 Lưới b40 mạ kẽm a50x50, 60x60, 70x70,... giá ưu đãi tốt 10h16-13/01 Hà Nội
14 Chuyên ống nhựa lõi thép áp lực cao, dẫn xăng dầu, hóa chất 10h05-13/01 Hà Nội
15 Cung cấp lưới b40 mạ kẽm khổ 10mcuộn, 15mcuộn 10h20-12/01 Hà Nội
16 Lưới thép hàn d2 a25x25, a50x50. khổ 1m, 1.2m, dạng cuộn có sẵn 10h18-12/01 Hà Nội
17 Lưới b40 bọc nhựa khổ 1m, 1.2m, 1.5m, 1.8m, 2m,... 10h15-12/01 Hà Nội
18 Ống cao su bố vải 10 bar, 20 bar hàng 3,5,7 lớp bố vải 10h10-12/01 Hà Nội
19 Bán ống nhựa mềm lõi thép phi 13, phi 16, phi 25,...dẫn nước, dẫn dầu. 10h04-12/01 Hà Nội
20 Ống dây hơi nén khí pu- hàng sẵn kho 14h06-11/01 Hà Nội
21 Lưới trám trát tường chống thấm 6x12, 10x20 - niềm tin của mọi công trình 13h53-11/01 Hà Nội
22 Lưới dập giãn, lưới xg hàng đen, mạ kẽm: 19, 21,41, 42, 44 13h50-11/01 Hà Nội
23 Lưới thép hàng rào chấn sóng, cột trái đào d5a50x100, d6 a50x150,... 13h42-11/01 Hà Nội
24 Lưới b40 mạ kẽm a50x50, 60x60, 70x70,... khổ lưới đa dạng 11h53-11/01 Hà Nội
25 Bán và cho thuê container văn phòng giá rẻ các loại 15h36-07/01 Bình Dương
26 Ống cao su mành thép, ống thủy lực 1 lớp, 2 lớp, 4 lớp mành thép 09h11-07/01 Hà Nội
27 Ống hút bụi pu lõi thép mạ đồng- hỗ trợ mọi máy móc 09h09-07/01 Hà Nội
28 Ống dây hơi nén khí pu- hàng sẵn kho 09h06-07/01 Hà Nội
29 Chuyên ống nhựa lõi thép áp lực cao, dẫn xăng dầu, hóa chất 09h00-07/01 Hà Nội
30 Cung cấp ống cao su bố vải áp lực 10 bar, 20 bar, hàng sẵn kho 11h12-06/01 Hà Nội
31 Dây hơi nén khí pu, sang a, puma, kaily,.... hàng có sẵn kho 11h05-06/01 Hà Nội
32 Ống hút bụi pu lõi thép mạ đồng- hỗ trợ mọi máy móc 10h55-06/01 Hà Nội
33 Lưới b40 mạ kẽm a50x50, 60x60, 70x70,... khổ lưới đa dạng 10h38-06/01 Hà Nội
34 Dịch vụ sửa chữa container các loại 16h26-05/01 Bình Dương
35 Ống dây hơi nén khí pu- hàng sẵn kho 10h27-05/01 Hà Nội
36 Lưới thép hàng rào chấn sóng, cột trái đào d5a50x100, d6 a50x150,... 10h12-05/01 Hà Nội
37 Thi công hàng rào dây thép gai hình dao d35, d45, d60,... 09h40-05/01 Hà Nội
38 Lưới dập giãn, lưới xg hàng đen, mạ kẽm: 19, 21,41, 42, 44 09h37-05/01 Hà Nội
39 Somi romooc xương 40 feet 2 trục 14h49-04/01 Bình Dương
40 Lưới thép hàn d4, d5, d6,... đổ sàn, dạng tấm - nhật minh hiếu 10h35-04/01 Hà Nội
41 Hàng rào lưới thép mạ kẽm sơn tĩnh điện- nhật minh hiế 10h29-04/01 Hà Nội
42 Lưới trám trát tường chống thấm 6x12, 10x20 - niềm tin của mọi công trình 10h22-04/01 Hà Nội
43 Container mở nóc 11h37-31/12 Bình Dương
44 Hàng rào lưới thép d5, d6, d7,... gập 1 đầu, gập 2 đầu 14h14-30/12 Hà Nội
45 Nơi bán lưới mắt cáo mạ kẽm khổ 0,5m 0,6m 1mcuộn 14h04-30/12 Hà Nội
46 Lưới dập giãn, lưới xg hàng đen, mạ kẽm: 19, 21,41, 42, 44 dạng tấm 14h01-30/12 Hà Nội
47 Dịch vụ mua bán cho thuê container văn phòng giá rẻ 14h53-29/12 Bình Dương
48 Lắp đặt khung hàng rào lưới thép b20, b30, b40,... 10h22-29/12 Hà Nội
49 Lưới thép hàn đổ sàn dây 4ly, hàng đen dạng cuộn 09h57-29/12 Hà Nội
50 Mẫu hàng rào gập tam giác 2 đầu, mạ kẽm sơn tĩnh điện 09h53-29/12 Hà Nội
51 Mẫu hàng rào chấn sóng d4, d5, d6,... mạ kẽm sơn tĩnh điện 09h43-29/12 Hà Nội
52 Hàng rào lưới thép gập đầu mạ kẽm sơn tĩnh điện d4, d5, d6,... 09h33-29/12 Hà Nội
53 Hàng rào lưới thép gập đầu d5a 50x100, 50x150,... mạ kẽm nhúng nóng 09h18-29/12 Hà Nội
54 Tư vấn mở quán cafe container 17h16-28/12 Bình Dương
55 Ống cao su bố vải 10 bar, 20 bar hàng 3,5,7 lớp bố vải 14h37-28/12 Hà Nội
56 Bán ống nhựa mềm lõi thép phi 13, phi 16, phi 25,...dẫn nước, dẫn dầu. 14h27-28/12 Hà Nội
57 Thi công hàng rào dây thép gai hình dao d35, d45, d60,... 14h19-28/12 Hà Nội
58 Ống dây hơi nén khí pu- hàng sẵn kho 14h01-28/12 Hà Nội
59 Ống hút bụi pu lõi thép mạ đồng- hỗ trợ mọi máy móc 13h57-28/12 Hà Nội
60 Ống hút bụi pu lõi thép mạ đồng- hỗ trợ mọi máy móc 13h51-28/12 Hà Nội
61 Somi romooc cổ cò 45 feet 14h47-26/12 Bình Dương
62 Bán container lạnh các loại 15h55-25/12 Bình Dương
63 Lưới b40 mạ kẽm a50x50, 60x60, 70x70,... giá ưu đãi tốt 14h47-25/12 Hà Nội
64 Thi công hàng rào dây thép gai hình dao d35, d45, d60,... 14h37-25/12 Hà Nội
65 Dịch vụ vận chuyển hàng hóa, máy móc thiết bị bằng container 10h31-24/12 Bình Dương
66 Lưới thép hàn đổ sàn dây 4ly, hàng đen dạng cuộn, dạng tấm 08h41-24/12 Hà Nội
67 Lưới thép hàn đổ sàn dây 4ly, hàng đen dạng cuộn, dạng tấm 16h39-23/12 Hà Nội
68 Lưới thép hàng rào chấn sóng, cột trái đào d5a50x100, d6 a50x150,... 16h25-23/12 Hà Nội
69 Lưới thép hàn d2 hàng mạ, ô 25x25, ô 50x50 dạng cuộn 15h31-23/12 Hà Nội
70 Phân biệt somi romooc và romooc 15h59-22/12 Bình Dương
71 Lưới thép hàng rào phi 5, 6, 7, hàng mạ kẽm sơn tĩnh điện- nhật minh hiếu 14h06-22/12 Hà Nội
72 Lưới thép hàn mạ kẽm d3 a50x50- khổ 1m, 1.2m, 1.5m 14h01-22/12 Hà Nội
73 Ống hút bụi pu lõi thép mạ đồng- hỗ trợ mọi máy móc 13h58-22/12 Hà Nội
74 Dịch vụ cho thuê container các loại 15h20-21/12 Bình Dương
75 Container lạnh 10 feet 16h00-19/12 Bình Dương
76 Hàng rào lưới thép mạ kẽm sơn tĩnh điện- nhật minh hiế 15h14-18/12 Hà Nội
77 Lưới trám trát tường chống thấm 6x12, 10x20 - niềm tin của mọi công trình 14h41-18/12 Hà Nội
78 Lưới thép hàn mạ kẽm d3 a50x50- khổ 1m, 1.2m, 1.5m 14h26-18/12 Hà Nội
79 Container lạnh 09h58-18/12 Bình Dương
80 Lưới thép hàn chập d2, d3, d4 dạng cuộn có sẵn 15h50-17/12 Hà Nội
81 Ống hút bụi gân nhựa, simili, pu lõi thép mạ đồng,... 15h30-17/12 Hà Nội
82 Chuyên rọ đá b40, rọ đá bọc nhựa kè đê điều, thủy lợi 15h25-17/12 Hà Nội
83 Lưới thép hàn d3a50x50. khổ 1m, 1.2m, 1.5m cuộn 15h12-17/12 Hà Nội
84 Hàng rào lưới thép gập đầu d5a 50x100, 50x150,... mạ kẽm nhúng nóng 14h34-16/12 Hà Nội
85 Lưới thép hàn d4 ô 100, ô 150, ô 200 dạng cuộn đổ sàn bê tông 14h30-16/12 Hà Nội
86 Hàng rào mạ kẽm sơn tĩnh điện, hàng chấn sóng ô 50x100, 50x150, 50x200,... 14h25-16/12 Hà Nội
87 Lưới b40 mạ kẽm a50x50, 60x60, 70x70,... giá ưu đãi tốt 14h13-16/12 Hà Nội
88 Thi công hàng rào dây thép gai hình dao d35, d45, d60,... 13h43-16/12 Hà Nội
89 Dây hơi nén khí pu, sang a, puma, kaily,.... hàng có sẵn kho 15h57-15/12 Hà Nội
90 Dây hơi nén khí pu, sang a, puma, kaily,.... hàng có sẵn kho 15h56-15/12 Hà Nội
91 Thi công hàng rào dây thép gai hình dao d35, d45, d60,... 15h50-15/12 Hà Nội
92 Ống dây hơi nén khí pu- hàng sẵn kho 15h30-15/12 Hà Nội
93 Tại sao container văn phòng lại được ưa chuộng 17h11-14/12 Bình Dương
94 Lưới thép hàn đổ sàn dây 4ly, hàng đen dạng cuộn 17h05-14/12 Hà Nội
95 Lưới thép hàn đổ sàn dây 4ly, hàng đen dạng cuộn 17h04-14/12 Hà Nội
96 Bán ống nhựa mềm lõi thép phi 13, phi 16, phi 25,...dẫn nước, dẫn dầu. 16h58-14/12 Hà Nội
97 Hàng rào lưới thép mạ kẽm sơn tĩnh điện- nhật minh hiế 16h45-14/12 Hà Nội
98 Lưới trám trát tường chống thấm 6x12, 10x20 - niềm tin của mọi công trình 16h31-14/12 Hà Nội
99 Những lợi ích vượt trội khi sử dụng container văn phòng 15h45-12/12 Bình Dương
100 Những ứng dụng siêu sáng tạo của container trong môi trường giáo dục 17h45-11/12 TP HCM