Giao hàng, vận tải: 1213
1 Hàng rào lưới lưới b10, b20, b30, b40 bọc nhựa màu xanh lá 17h03-29/09 Hà Nội
2 Hàng rào thép gai hình dao, thép gai nhọn đường kính 30, 45, 60, 80,... 15h43-29/09 Hà Nội
3 Lưới trám, lưới dập giãn khổ 1m, 1.2m 10mcuộn, hàng sẵn kho 15h34-29/09 Hà Nội
4 Ống hút bụi pu lõi thép mạ đồng- d50, d60, d70,...d100, d300 15h30-29/09 Hà Nội
5 Sản xuất lưới thép hàn d3 a 50x50 dạng cuộn khổ 1m, 1.2m, 1.5m 14h03-28/09 Hà Nội
6 Lưới trám, lưới dập giãn 1.5ly, 2ly, 3ly dạng cuộn- nhật minh hiếu 13h59-28/09 Hà Nội
7 Lưới b40 bọc nhựa khổ 1m, 1.2m, 1.5m, 1.8m, 2m,... 08h46-28/09 Hà Nội
8 Lưới thép hàn d3a50x50 hàng mạ kẽm, hàng đen dạng cuộn. 08h37-28/09 Hà Nội
9 Sản xuất lưới thép đổ sàn bê tông d8, d9, d10 dạng tấm 08h30-28/09 Hà Nội
10 Ống hút bụi lõi thép bọc nhựa pvc 10mcuộn, hàng có sẵn 15h22-25/09 Hà Nội
11 Lưới thép mạ kẽm đỡ bông thủy tinh d1,2mm ô100x100,... 15h18-25/09 Hà Nội
12 Lưới thép hàn d2 ô25x25, d2 ô50x50 hàng đen, hàng mạ kẽm 13h42-25/09 Hà Nội
13 Sản xuất lưới trám trát tường a6x12, a10x20. khổ 1mx65m cuộn 13h38-25/09 Hà Nội
14 Dây thép gai hình dao nhật minh hiếu- sắc bén, chắc chắn bảo vệ mọi công trình 11h41-24/09 Hà Nội
15 Ống ruột gà lõi thép bọc nhựa pvc phi 16, phi 20, phi 25, phi 32, phi 38, phi 50 11h33-24/09 Hà Nội
16 Ống dây hơi áp lực pu- hàn quốc, bảng giá mới nhất 11h32-24/09 Hà Nội
17 Lưới thép hàn đổ sàn d4, d5, d6, d7, d8,.... 11h29-24/09 Hà Nội
18 Lắp đặt khung hàng rào lưới thép b20, b30, b40,... 11h24-24/09 Hà Nội
19 Ống dây hơi toyork phi 19 (19x27mm), hàng hàn quốc 11h17-24/09 Hà Nội
20 Chuyên ống nhựa mềm lõi thép dẫn dầu, dẫn hóa chất, chịu áp lực cao 20h44-23/09 Hà Nội
21 Ống hút bụi pu lõi thép mạ đồng- d50, d60, d70,...d100, d300 20h41-23/09 Hà Nội
22 Cung cấp lưới trám dây 3ly 30x60. khổ 1m, 1.2m cuộn 20h39-23/09 Hà Nội
23 Mẫu hàng rào gập tam giác 2 đầu, mạ kẽm sơn tĩnh điện 20h37-23/09 Hà Nội
24 Lưới b40 bọc nhựa khổ 1m, 1.2m, 1.5m, 1.8m, 2m,... 20h35-23/09 Hà Nội
25 Lưới thép hàn d3a50x50 hàng mạ kẽm, hàng đen dạng cuộn. 20h34-23/09 Hà Nội
26 Lưới trám, lưới dập giãn 1.5ly, 2ly, 3ly dạng cuộn- nhật minh hiếu 15h27-22/09 Hà Nội
27 Bán ống cao su bố vải hàng 3 lớp, 5 lớp, 7 lớp bố vải 15h25-22/09 Hà Nội
28 Cung cấp ống cao su bố vải áp lực 10 bar, 20 bar, hàng sẵn kho 15h23-22/09 Hà Nội
29 Lưới b40 bọc nhựa khổ 1m, 1.2m, 1.5m, 1.8m, 2m,... 15h13-22/09 Hà Nội
30 Lưới thép hàn d3a50x50 hàng mạ kẽm, hàng đen dạng cuộn. 15h08-22/09 Hà Nội
31 Ống dây hơi toyork phi 19 (19x27mm), hàng hàn quốc 16h25-21/09 Hà Nội
32 Ống hút bụi vải simili phi 40, phi 50, phi 75, phi 100, phi 120,.... 15h48-21/09 Hà Nội
33 Lưới trám trát tường dây 0.4mm ô 6x12, ô 10x20,... 15h43-21/09 Hà Nội
34 Bán lưới b40 bọc nhựa ô lưới 40x40, 50x50, 60x60, 75x75 15h41-21/09 Hà Nội
35 Nhật minh hiếu- hàng rào mạ kẽm nhúng nóng d4, d5, d6,... 15h31-21/09 Hà Nội
36 Ống cao su lõi thép quốc phòng hút, xả cát, bê tông áp lực cao 15h55-17/09 Hà Nội
37 Lưới thép hàn đổ sàn dây 4ly, hàng đen dạng cuộn 15h53-17/09 Hà Nội
38 Lưới thép hàng rào phi 5 a 50x150, hàng mạ kẽm sơn tĩnh điện- nhật minh hiếu 08h55-17/09 Hà Nội
39 Lưới thép hàn d3a50x50 hàng mạ kẽm, hàng đen dạng cuộn. 08h50-17/09 Hà Nội
40 Chuyên ống nhựa mềm lõi thép dẫn dầu, dẫn hóa chất, chịu áp lực cao 16h58-16/09 Hà Nội
41 Nơi bán lưới mắt cáo bọc nhựa khổ 0,5m cuộn; 1mcuộn 16h48-16/09 Hà Nội
42 Sản xuất lưới thép đổ sàn bê tông d8, d9, d10 dạng tấm 16h45-16/09 Hà Nội
43 Bán ống cao su bố vải hàng 3 lớp, 5 lớp, 7 lớp bố vải 15h24-15/09 Hà Nội
44 Lưới b40 bọc nhựa khổ 1m, 1.2m, 1.5m, 1.8m, 2m,... 15h21-15/09 Hà Nội
45 Lưới thép hàn chập d4, d5, d6 ô 50x50, ô 100x100, ô 50x100,... 09h52-15/09 Hà Nội
46 Bán lưới b40 bọc nhựa ô lưới 40x40, 50x50, 60x60, 75x75 16h03-11/09 Hà Nội
47 Lưới trát tường ô vuông- giải pháp chống nứt của mọi công trình 15h58-11/09 Hà Nội
48 Ống cao su lõi thép quốc phòng hút, xả cát, bê tông áp lực cao 15h23-10/09 Hà Nội
49 Chuyên rọ đá b40, rọ đá bọc nhựa kè đê điều, thủy lợi 15h21-10/09 Hà Nội
50 Lưới trát tường ô vuông- giải pháp chống nứt của mọi công trình 15h19-10/09 Hà Nội
51 Bán lưới đổ sàn d4 dạng cuộn, khổ 2,5mx20mcuộn 15h17-10/09 Hà Nội
52 Lưới thép hàn d2, d3, d4 dạng cuộn, hàng mạ kẽm sẵn kho 15h06-10/09 Hà Nội
53 Lưới thép hàn chập d4 a50x50, a100x100, a150x150, a200x200 14h51-09/09 Hà Nội
54 Nơi bán ống bạt cốt dù có gân tải cát, nước, sỏi hàng có sẵn 14h06-09/09 Hà Nội
55 Bán lưới đổ sàn d4 dạng cuộn, khổ 2,5mx20mcuộn 14h04-09/09 Hà Nội
56 Mẫu hàng rào chấn sóng d4, d5, d6,... mạ kẽm sơn tĩnh điện 14h02-09/09 Hà Nội
57 Lắp đặt khung hàng rào lưới thép b20, b30, b40,... 13h59-09/09 Hà Nội
58 Chuyên rọ đá b40, rọ đá bọc nhựa kè đê điều, thủy lợi 13h51-08/09 Hà Nội
59 Ống cao su mành thép, ống thủy lực 1 lớp, 2 lớp, 4 lớp mành thép 13h47-08/09 Hà Nội
60 Bán ống bạt cốt dù tải sỏi màu tím d50, d65,...d100, d150,... 10h14-08/09 Hà Nội
61 Lưới dập giãn, lưới xg 41, xg 42, xg 43,.... 10h02-08/09 Hà Nội
62 Sản xuất lưới thép đổ sàn bê tông d8, d9, d10 dạng tấm 09h59-08/09 Hà Nội
63 Ống dây hơi nén khí pu- chịu áp lực cao, hàng nhập khẩu hàn quốc 15h55-07/09 Hà Nội
64 Ống cao su mành thép, ống thủy lực 1 lớp, 2 lớp, 4 lớp mành thép 14h44-07/09 Hà Nội
65 Nơi bán lưới mắt cáo bọc nhựa khổ 0.5, 0.6, 1mcuộn 14h41-07/09 Hà Nội
66 Lưới thép hàn d2 a25x25, a50x50. khổ 1m, 1.2m, dạng cuộn có sẵn 14h39-07/09 Hà Nội
67 Mẫu hàng rào gập tam giác 2 đầu, mạ kẽm sơn tĩnh điện 14h30-07/09 Hà Nội
68 Ống hút bụi pu lõi thép mạ đồng- d50, d60, d70,...d100, d300 15h53-05/09 Hà Nội
69 Lưới thép hàn d3 a50x50 hàng mạ kẽm dạng cuộn- nhật minh hiếu 15h18-05/09 Hà Nội
70 Lưới trám, lưới dập giãn 1.5ly, 2ly, 3ly dạng cuộn- nhật minh hiếu 14h25-05/09 Hà Nội
71 Bán ống bạt cốt dù tải sỏi màu tím d50, d65,...d100, d150,... 16h21-04/09 Hà Nội
72 Lưới thép hàn đổ sàn dây 4ly, hàng đen dạng cuộn 12h59-04/09 Hà Nội
73 Ống dây hơi toyork phi 19 (19x27mm), hàng hàn quốc 12h52-04/09 Hà Nội
74 Lưới trám trát tường ô 6x12, khổ 1x42m... hàng có sẵn tại kho 11h25-04/09 Hà Nội
75 Bán ống cao su bố vải hàng 3 lớp, 5 lớp, 7 lớp bố vải 11h23-04/09 Hà Nội
76 Cung cấp lưới b40 mạ kẽm khổ 10mcuộn, 15mcuộn 16h27-03/09 Hà Nội
77 Cung cấp lưới trám dây 3ly 30x60. khổ 1m, 1.2m cuộn 10h52-03/09 Hà Nội
78 Cung cấp ống cao su bố vải áp lực 10 bar, 20 bar, hàng sẵn kho 10h25-03/09 Hà Nội
79 Mẫu hàng rào gập tam giác 2 đầu, mạ kẽm sơn tĩnh điện 10h21-03/09 Hà Nội
80 Lưới thép hàn d2 a25x25, a50x50. khổ 1m, 1.2m, dạng cuộn có sẵn 10h17-03/09 Hà Nội
81 Hàng rào thép gai hình dao, thép gai nhọn đường kính 30, 45, 60, 80,... 16h43-29/08 Hà Nội
82 Lưới trám trát tường ô 6x12, khổ 1x42m... hàng có sẵn tại kho 16h39-29/08 Hà Nội
83 Ống dây hơi áp lực pu- hàn quốc, bảng giá mới nhất 16h34-28/08 Hà Nội
84 Ống dây hơi toyork phi 19 (19x27mm), hàng hàn quốc 16h27-28/08 Hà Nội
85 Sản xuất lưới thép hàn d3 a 50x50 dạng cuộn khổ 1m, 1.2m, 1.5m 16h24-28/08 Hà Nội
86 Cung cấp lưới trám dây 3ly 30x60. khổ 1m, 1.2m cuộn 13h33-28/08 Hà Nội
87 Mẫu hàng rào gập tam giác 2 đầu, mạ kẽm sơn tĩnh điện 13h31-28/08 Hà Nội
88 Lưới thép hàn d2 a25x25, a50x50. khổ 1m, 1.2m, dạng cuộn có sẵn 13h29-28/08 Hà Nội
89 Ống cao su mành thép, ống thủy lực 1 lớp, 2 lớp, 4 lớp mành thép 16h42-26/08 Hà Nội
90 Ống hút bụi gân nhựa, simili, pu lõi thép mạ đồng,... 09h05-26/08 Hà Nội
91 Hàng rào lưới thép gập đầu d4, d5, d6 mạ kẽm nhúng nóng 09h03-26/08 Hà Nội
92 Bán lưới đổ sàn d4 dạng cuộn, khổ 2,5mx20mcuộn 08h49-26/08 Hà Nội
93 Cung cấp lưới b40 mạ kẽm khổ 10mcuộn, 15mcuộn 08h46-26/08 Hà Nội
94 Cung cấp lưới b40 mạ kẽm khổ 10mcuộn, 15mcuộn 16h57-25/08 Hà Nội
95 Lưới mắt cáo bọc nhựa mắt lưới 12x12, 25x25,... 11h15-25/08 Hà Nội
96 Lưới thép hàn gập đầu a50x100, a50x150, a50x200 sơn tĩnh điện 09h27-25/08 Hà Nội
97 Hàng rào dây thép gai hình dao d35, d45, d60,.... 16h28-24/08 Hà Nội
98 Lắp đặt khung hàng rào lưới thép b20, b30, b40,... 16h23-24/08 Hà Nội
99 Bán ống bạt cốt dù tải sỏi màu tím d50, d65,...d100, d150,... 16h20-24/08 Hà Nội
100 Lưới thép hàng rào phi 5 a 50x150, hàng mạ kẽm sơn tĩnh điện- nhật minh hiếu 16h14-24/08 Hà Nội