Giao hàng, vận tải: 1897
501 Nơi bán lưới mắt cáo mạ kẽm khổ 0,5m 0,6m 1mcuộn 09h40-01/12 Hà Nội
502 Lưới thép hàn chập đổ sàn dạng tấm a100x100, 150x150, 200x200 09h36-01/12 Hà Nội
503 Hàng rào thép gai hình dao, thép gai nhọn đường kính 30, 45, 60, 80,... 16h27-30/11 Hà Nội
504 Lưới trám, lưới dập giãn trát tường 6x12, 10x20. khổ 1mcuộn- nhật minh hiếu 16h24-30/11 Hà Nội
505 Lưới thép hàn d4, d5, d6, d7, d8,.... đổ sàn- nhật minh hiếu 16h20-30/11 Hà Nội
506 Lưới thép hàn d4, d5, d6,... đổ sàn, dạng tấm - nhật minh hiếu 15h37-30/11 Hà Nội
507 Ống cao su bố vải 10 bar, 20 bar hàng 3,5,7 lớp bố vải 15h00-27/11 Hà Nội
508 Nơi bán lưới mắt cáo mạ kẽm khổ 0,5m 0,6m 1mcuộn 14h53-27/11 Hà Nội
509 Dây hơi nén khí pu, sang a, puma, kaily,.... hàng có sẵn kho 14h48-27/11 Hà Nội
510 Hàng rào mạ kẽm sơn tĩnh điện, hàng chấn sóng ô 50x100, 50x150, 50x200,... 14h35-27/11 Hà Nội
511 Lưới thép hàn d4, d5, d6,... đổ sàn, dạng tấm - nhật minh hiếu 14h18-27/11 Hà Nội
512 Lưới mắt cáo mạ kẽm 0.5ly, khổ 1mx20m cuộn, hàng có sẵn 16h26-26/11 Hà Nội
513 Sản xuất lưới trám trát tường a6x12, a10x20. khổ 1mx65m cuộn 16h17-26/11 Hà Nội
514 Lưới trát tường ô vuông- giải pháp chống nứt của mọi công trình 15h02-26/11 Hà Nội
515 Phân phối ống dây hơi nén khí ponahose- hàn quốc 14h01-26/11 Hà Nội
516 Bán ống cao su bố vải hàng 3 lớp, 5 lớp, 7 lớp bố vải 13h54-26/11 Hà Nội
517 Lưới b40 bọc nhựa khổ 1m, 1.2m, 1.5m, 1.8m, 2m,... 16h34-25/11 Hà Nội
518 Lưới thép b40 mạ kẽm ô 50x50, ô 60x60, ô 70x70- nhật minh hiếu 16h31-25/11 Hà Nội
519 Lưới trám, lưới dập giãn 1.5ly, 2ly, 3ly dạng cuộn, khổ 10mcuộn 16h27-25/11 Hà Nội
520 Lưới thép hàn đổ sàn dây 4ly, hàng đen dạng cuộn, dạng tấm 16h16-25/11 Hà Nội
521 Lưới thép hàng rào phi 5, 6, 7, hàng mạ kẽm sơn tĩnh điện- nhật minh hiếu 16h08-25/11 Hà Nội
522 Lưới thép hàng rào chấn sóng, cột trái đào d5a50x100, d6 a50x150,... 16h33-24/11 Hà Nội
523 Lưới thép hàn d2 hàng mạ, ô 25x25, ô 50x50 dạng cuộn 16h29-24/11 Hà Nội
524 Lưới dập giãn, lưới xg hàng đen, mạ kẽm: 19, 21,41, 42, 44 dạng tấm 16h23-24/11 Hà Nội
525 Hàng rào mạ kẽm sơn tĩnh điện, hàng chấn sóng ô 50x100, 50x150, 50x200,... 16h20-24/11 Hà Nội
526 Lưới thép hàn d4, d5, d6,... đổ sàn, dạng tấm - nhật minh hiếu 16h01-24/11 Hà Nội
527 Nơi bán ống cao su bố vải d170- 20 bar, chiều dài 6mcuộn 15h13-21/11 Hà Nội
528 Nơi bán dây thép gai hình dao đường kính 30cm, 45cm ,60cm 15h10-21/11 Hà Nội
529 Cung cấp lưới trám ô20x40, khổ 1mx10mcuộn hàng có sẵn 14h34-21/11 Hà Nội
530 Nơi bán lưới mắt cáo mạ kẽm khổ 0,5m 0,6m 1mcuộn 14h25-21/11 Hà Nội
531 Lưới thép hàn d4 ô 100, ô 150, ô 200 dạng cuộn đổ sàn bê tông 14h23-21/11 Hà Nội
532 Lưới thép hàn d4, d5, d6,... đổ sàn, dạng tấm - nhật minh hiếu 14h14-21/11 Hà Nội
533 Lưới thép hàn d2, d3, d4 dạng cuộn, hàng mạ kẽm sẵn kho 16h40-20/11 Hà Nội
534 Lưới trám trát tường ô 6x12, khổ 1x42m... hàng có sẵn tại kho 16h37-20/11 Hà Nội
535 Lưới thép hàn d2 a25x25, a50x50. khổ 1m, 1.2m, dạng cuộn có sẵn 16h32-20/11 Hà Nội
536 Lưới thép hàn chập d4, d5, d6 ô 50x50, ô 100x100, ô 50x100,... 15h01-20/11 Hà Nội
537 Lưới thép hàn d3a50x50 hàng mạ kẽm, hàng đen dạng cuộn. 14h57-20/11 Hà Nội
538 Lưới thép hàn d3a50x50 hàng mạ kẽm, hàng đen dạng cuộn. 14h09-20/11 Hà Nội
539 Lưới trám ô 15x30, 20x40, 30x60, 45x90,... dạng cuộn có sẵn 15h51-18/11 Hà Nội
540 Nơi bán lưới mắt cáo bọc nhựa khổ 0.5, 0.6, 1mcuộn 15h17-18/11 Hà Nội
541 Lưới trám, lưới dập giãn trát tường 6x12, 10x20. khổ 1mcuộn- nhật minh hiếu 15h09-18/11 Hà Nội
542 Lưới trám dây 1.5ly, 2ly, 3ly, khổ 1m, 1.2m có sẵn 15h05-18/11 Hà Nội
543 Lưới trám, lưới dập giãn 1.5ly, 2ly, 3ly dạng cuộn, khổ 10mcuộn 14h52-18/11 Hà Nội
544 Nơi bán lưới mắt cáo mạ kẽm khổ 0,5m 0,6m 1mcuộn 16h34-17/11 Hà Nội
545 Phân phối ống dây hơi nén khí ponahose- hàn quốc 13h57-17/11 Hà Nội
546 Ống dây hơi toyork phi 19 (19x27mm), hàng hàn quốc 13h55-17/11 Hà Nội
547 Cung cấp ống cao su bố vải áp lực 10 bar, 20 bar, hàng sẵn kho 13h49-17/11 Hà Nội
548 Ống cao su bố vải 10 bar, 20 bar hàng 3,5,7 lớp bố vải 13h46-17/11 Hà Nội
549 Nơi bán lưới mắt cáo mạ kẽm khổ 0,5m 0,6m 1mcuộn 15h17-16/11 Hà Nội
550 Dây hơi nén khí pu, sang a, puma, kaily,.... hàng có sẵn kho 15h15-16/11 Hà Nội
551 Lưới dập giãn, lưới xg hàng đen, mạ kẽm: 19, 21,41, 42, 44 dạng tấm 15h12-16/11 Hà Nội
552 Lưới thép hàn d4, d5, d6,... đổ sàn, dạng tấm - nhật minh hiếu 11h37-16/11 Hà Nội
553 Ống ruột gà lõi thép bọc nhựa pvc phi 16, phi 20, phi 25, phi 32, phi 38, phi 50 13h52-13/11 Hà Nội
554 Hàng rào dây thép gai hình dao d35, d45, d60,.... ưu đãi lắp đặt tại nhà 13h47-13/11 Hà Nội
555 Hàng rào mạ kẽm sơn tĩnh điện, hàng chấn sóng ô 50x100, 50x150, 50x200,... 11h27-13/11 Hà Nội
556 Lưới dập giãn, lưới xg hàng đen, mạ kẽm: 19, 21,41, 42, 44 dạng tấm 10h11-13/11 Hà Nội
557 Lưới thép mạ kẽm đỡ bông thủy tinh d1,2mm ô100x100,... 15h22-11/11 Hà Nội
558 Ống dây hơi toyork phi 19 (19x27mm), hàng hàn quốc 14h24-11/11 Hà Nội
559 Ống dây hơi toyork phi 19 (19x27mm), hàng hàn quốc 14h21-11/11 Hà Nội
560 Dây hơi nén khí pu, sang a, puma, kaily,.... hàng có sẵn kho 14h14-11/11 Hà Nội
561 Vận chuyển hàng hóa quốc tế 16h38-09/11 TP HCM
562 Ống dây hơi toyork phi 19 (19x27mm), hàng hàn quốc 16h14-09/11 Hà Nội
563 Sản xuất lưới thép hàn d3 a 50x50 dạng cuộn khổ 1m, 1.2m, 1.5m 14h15-09/11 Hà Nội
564 Lưới thép hàn chập d4, d5, d6 ô 50x50, ô 100x100, ô 50x100,... 14h11-09/11 Hà Nội
565 Hàng rào lưới thép gập đầu mạ kẽm sơn tĩnh điện d4, d5, d6,... 14h05-09/11 Hà Nội
566 Lưới trám dây 1.5ly, 2ly, 3ly, khổ 1m, 1.2m có sẵn 13h58-09/11 Hà Nội
567 Ống dây hơi nén khí pu- chịu áp lực cao, hàng nhập khẩu hàn quốc 16h22-06/11 Hà Nội
568 Ống hút bụi pu lõi thép mạ đồng- d50, d60, d70,...d100, d300 16h19-06/11 Hà Nội
569 Nơi bán lưới mắt cáo bọc nhựa khổ 0.5, 0.6, 1mcuộn 16h14-06/11 Hà Nội
570 Sản xuất lưới thép hàn d3 a 50x50 dạng cuộn khổ 1m, 1.2m, 1.5m 16h11-06/11 Hà Nội
571 Lưới b40 bọc nhựa khổ 1m, 1.2m, 1.5m, 1.8m, 2m,... 16h07-06/11 Hà Nội
572 Lưới thép b40 mạ kẽm ô 50x50, ô 60x60, ô 70x70- nhật minh hiếu 15h30-06/11 Hà Nội
573 Nơi bán ống bạt cốt dù có gân tải cát, nước, sỏi hàng có sẵn 16h36-04/11 Hà Nội
574 Ống cao su lõi thép quốc phòng hút, xả cát, bê tông áp lực cao 16h33-04/11 Hà Nội
575 Hàng rào lưới thép d5, d6, d7,... gập 1 đầu, gập 2 đầu 09h28-04/11 Hà Nội
576 Hàng rào lưới thép gập đầu mạ kẽm sơn tĩnh điện d4, d5, d6,... 08h45-04/11 Hà Nội
577 Bán ống bạt cốt dù tải sỏi màu tím d50, d65,...d100, d150,... 14h25-03/11 Hà Nội
578 Ống cao su bố vải 10 bar, 20 bar hàng 3,5,7 lớp bố vải 14h22-03/11 Hà Nội
579 Lưới thép hàng rào chấn sóng, cột trái đào d5a50x100, d6 a50x150,... 14h15-03/11 Hà Nội
580 Lưới thép hàn d4 ô 100, ô 150, ô 200 dạng cuộn đổ sàn bê tông 14h08-03/11 Hà Nội
581 Ống dây hơi áp lực pu- hàn quốc, bảng giá mới nhất 15h50-02/11 Hà Nội
582 Ống dây hơi hàn quốc- toyork, sinsung, masuka,... 15h41-02/11 Hà Nội
583 Ống dây hơi nén khí pu- chịu áp lực cao, hàng nhập khẩu hàn quốc 15h35-02/11 Hà Nội
584 Cung cấp lưới b40 mạ kẽm khổ 10mcuộn, 15mcuộn 13h56-02/11 Hà Nội
585 Lưới b40 bọc nhựa khổ 1m, 1.2m, 1.5m, 1.8m, 2m,... 13h34-02/11 Hà Nội
586 Khung hàng rào lưới thép ngăn vách, ngăn kho,...khung di động 15h40-31/10 Hà Nội
587 Nơi bán lưới mắt cáo bọc nhựa khổ 0.5, 0.6, 1mcuộn 15h25-31/10 Hà Nội
588 Lưới trám trát tường ô 6x12, khổ 1x42m... hàng có sẵn tại kho 15h14-31/10 Hà Nội
589 Cung cấp lưới trám dây 3ly 30x60. khổ 1m, 1.2m cuộn 15h10-31/10 Hà Nội
590 Lưới trám dây 1.5ly, 2ly, 3ly, khổ 1m, 1.2m có sẵn 15h06-31/10 Hà Nội
591 Bán ống nhựa mềm lõi thép phi 13, phi 16, phi 25,...dẫn nước, dẫn dầu. 15h03-31/10 Hà Nội
592 Lưới thép hàn d2 hàng mạ, ô 25x25, ô 50x50 dạng cuộn 14h55-31/10 Hà Nội
593 Lưới b40 mạ kẽm dây lưới 2.5ly, 2.7ly, 3ly, 3.5ly,.. 13h55-29/10 Hà Nội
594 Ống dây hơi áp lực masuka phi 6,5, phi 8, phi 9.5, phi 13, phi 16,... 13h48-29/10 Hà Nội
595 Ống cao su hút, xả xăng dầu- nhựa đường, 2 lõi thép, áp lực 10bar 13h38-29/10 Hà Nội
596 Lưới thép đổ sàn d4 ô100x100, ô150x150, ô200x200,... 13h24-29/10 Hà Nội
597 Lưới thép hàn d3 a50x50 hàng mạ kẽm dạng cuộn- nhật minh hiếu 13h18-29/10 Hà Nội
598 Sản xuất lưới thép hàn d3 a 50x50 dạng cuộn khổ 1m, 1.2m, 1.5m 12h01-29/10 Hà Nội
599 Lưới thép hàn d2 a25x25, a50x50. khổ 1m, 1.2m, dạng cuộn có sẵn 10h46-27/10 Hà Nội
600 Lưới thép hàn d4, d5, d6, d7, d8,.... đổ sàn- nhật minh hiếu 10h42-27/10 Hà Nội