Giao hàng, vận tải: 1899
701 Ống ruột gà lõi thép bọc nhựa pvc phi 16, phi 20, phi 25, phi 32, phi 38, phi 50 11h33-24/09 Hà Nội
702 Ống dây hơi áp lực pu- hàn quốc, bảng giá mới nhất 11h32-24/09 Hà Nội
703 Lưới thép hàn đổ sàn d4, d5, d6, d7, d8,.... 11h29-24/09 Hà Nội
704 Lắp đặt khung hàng rào lưới thép b20, b30, b40,... 11h24-24/09 Hà Nội
705 Ống dây hơi toyork phi 19 (19x27mm), hàng hàn quốc 11h17-24/09 Hà Nội
706 Chuyên ống nhựa mềm lõi thép dẫn dầu, dẫn hóa chất, chịu áp lực cao 20h44-23/09 Hà Nội
707 Ống hút bụi pu lõi thép mạ đồng- d50, d60, d70,...d100, d300 20h41-23/09 Hà Nội
708 Cung cấp lưới trám dây 3ly 30x60. khổ 1m, 1.2m cuộn 20h39-23/09 Hà Nội
709 Mẫu hàng rào gập tam giác 2 đầu, mạ kẽm sơn tĩnh điện 20h37-23/09 Hà Nội
710 Lưới b40 bọc nhựa khổ 1m, 1.2m, 1.5m, 1.8m, 2m,... 20h35-23/09 Hà Nội
711 Lưới thép hàn d3a50x50 hàng mạ kẽm, hàng đen dạng cuộn. 20h34-23/09 Hà Nội
712 Lưới trám, lưới dập giãn 1.5ly, 2ly, 3ly dạng cuộn- nhật minh hiếu 15h27-22/09 Hà Nội
713 Bán ống cao su bố vải hàng 3 lớp, 5 lớp, 7 lớp bố vải 15h25-22/09 Hà Nội
714 Cung cấp ống cao su bố vải áp lực 10 bar, 20 bar, hàng sẵn kho 15h23-22/09 Hà Nội
715 Lưới b40 bọc nhựa khổ 1m, 1.2m, 1.5m, 1.8m, 2m,... 15h13-22/09 Hà Nội
716 Lưới thép hàn d3a50x50 hàng mạ kẽm, hàng đen dạng cuộn. 15h08-22/09 Hà Nội
717 Ống dây hơi toyork phi 19 (19x27mm), hàng hàn quốc 16h25-21/09 Hà Nội
718 Ống hút bụi vải simili phi 40, phi 50, phi 75, phi 100, phi 120,.... 15h48-21/09 Hà Nội
719 Lưới trám trát tường dây 0.4mm ô 6x12, ô 10x20,... 15h43-21/09 Hà Nội
720 Bán lưới b40 bọc nhựa ô lưới 40x40, 50x50, 60x60, 75x75 15h41-21/09 Hà Nội
721 Nhật minh hiếu- hàng rào mạ kẽm nhúng nóng d4, d5, d6,... 15h31-21/09 Hà Nội
722 Ống cao su lõi thép quốc phòng hút, xả cát, bê tông áp lực cao 15h55-17/09 Hà Nội
723 Lưới thép hàn đổ sàn dây 4ly, hàng đen dạng cuộn 15h53-17/09 Hà Nội
724 Lưới thép hàng rào phi 5 a 50x150, hàng mạ kẽm sơn tĩnh điện- nhật minh hiếu 08h55-17/09 Hà Nội
725 Lưới thép hàn d3a50x50 hàng mạ kẽm, hàng đen dạng cuộn. 08h50-17/09 Hà Nội
726 Chuyên ống nhựa mềm lõi thép dẫn dầu, dẫn hóa chất, chịu áp lực cao 16h58-16/09 Hà Nội
727 Nơi bán lưới mắt cáo bọc nhựa khổ 0,5m cuộn; 1mcuộn 16h48-16/09 Hà Nội
728 Sản xuất lưới thép đổ sàn bê tông d8, d9, d10 dạng tấm 16h45-16/09 Hà Nội
729 Bán ống cao su bố vải hàng 3 lớp, 5 lớp, 7 lớp bố vải 15h24-15/09 Hà Nội
730 Lưới b40 bọc nhựa khổ 1m, 1.2m, 1.5m, 1.8m, 2m,... 15h21-15/09 Hà Nội
731 Lưới thép hàn chập d4, d5, d6 ô 50x50, ô 100x100, ô 50x100,... 09h52-15/09 Hà Nội
732 Bán lưới b40 bọc nhựa ô lưới 40x40, 50x50, 60x60, 75x75 16h03-11/09 Hà Nội
733 Lưới trát tường ô vuông- giải pháp chống nứt của mọi công trình 15h58-11/09 Hà Nội
734 Ống cao su lõi thép quốc phòng hút, xả cát, bê tông áp lực cao 15h23-10/09 Hà Nội
735 Chuyên rọ đá b40, rọ đá bọc nhựa kè đê điều, thủy lợi 15h21-10/09 Hà Nội
736 Lưới trát tường ô vuông- giải pháp chống nứt của mọi công trình 15h19-10/09 Hà Nội
737 Bán lưới đổ sàn d4 dạng cuộn, khổ 2,5mx20mcuộn 15h17-10/09 Hà Nội
738 Lưới thép hàn d2, d3, d4 dạng cuộn, hàng mạ kẽm sẵn kho 15h06-10/09 Hà Nội
739 Lưới thép hàn chập d4 a50x50, a100x100, a150x150, a200x200 14h51-09/09 Hà Nội
740 Nơi bán ống bạt cốt dù có gân tải cát, nước, sỏi hàng có sẵn 14h06-09/09 Hà Nội
741 Bán lưới đổ sàn d4 dạng cuộn, khổ 2,5mx20mcuộn 14h04-09/09 Hà Nội
742 Mẫu hàng rào chấn sóng d4, d5, d6,... mạ kẽm sơn tĩnh điện 14h02-09/09 Hà Nội
743 Lắp đặt khung hàng rào lưới thép b20, b30, b40,... 13h59-09/09 Hà Nội
744 Chuyên rọ đá b40, rọ đá bọc nhựa kè đê điều, thủy lợi 13h51-08/09 Hà Nội
745 Ống cao su mành thép, ống thủy lực 1 lớp, 2 lớp, 4 lớp mành thép 13h47-08/09 Hà Nội
746 Bán ống bạt cốt dù tải sỏi màu tím d50, d65,...d100, d150,... 10h14-08/09 Hà Nội
747 Lưới dập giãn, lưới xg 41, xg 42, xg 43,.... 10h02-08/09 Hà Nội
748 Sản xuất lưới thép đổ sàn bê tông d8, d9, d10 dạng tấm 09h59-08/09 Hà Nội
749 Ống dây hơi nén khí pu- chịu áp lực cao, hàng nhập khẩu hàn quốc 15h55-07/09 Hà Nội
750 Ống cao su mành thép, ống thủy lực 1 lớp, 2 lớp, 4 lớp mành thép 14h44-07/09 Hà Nội
751 Nơi bán lưới mắt cáo bọc nhựa khổ 0.5, 0.6, 1mcuộn 14h41-07/09 Hà Nội
752 Lưới thép hàn d2 a25x25, a50x50. khổ 1m, 1.2m, dạng cuộn có sẵn 14h39-07/09 Hà Nội
753 Mẫu hàng rào gập tam giác 2 đầu, mạ kẽm sơn tĩnh điện 14h30-07/09 Hà Nội
754 Ống hút bụi pu lõi thép mạ đồng- d50, d60, d70,...d100, d300 15h53-05/09 Hà Nội
755 Lưới thép hàn d3 a50x50 hàng mạ kẽm dạng cuộn- nhật minh hiếu 15h18-05/09 Hà Nội
756 Lưới trám, lưới dập giãn 1.5ly, 2ly, 3ly dạng cuộn- nhật minh hiếu 14h25-05/09 Hà Nội
757 Bán ống bạt cốt dù tải sỏi màu tím d50, d65,...d100, d150,... 16h21-04/09 Hà Nội
758 Lưới thép hàn đổ sàn dây 4ly, hàng đen dạng cuộn 12h59-04/09 Hà Nội
759 Ống dây hơi toyork phi 19 (19x27mm), hàng hàn quốc 12h52-04/09 Hà Nội
760 Lưới trám trát tường ô 6x12, khổ 1x42m... hàng có sẵn tại kho 11h25-04/09 Hà Nội
761 Bán ống cao su bố vải hàng 3 lớp, 5 lớp, 7 lớp bố vải 11h23-04/09 Hà Nội
762 Cung cấp lưới b40 mạ kẽm khổ 10mcuộn, 15mcuộn 16h27-03/09 Hà Nội
763 Cung cấp lưới trám dây 3ly 30x60. khổ 1m, 1.2m cuộn 10h52-03/09 Hà Nội
764 Cung cấp ống cao su bố vải áp lực 10 bar, 20 bar, hàng sẵn kho 10h25-03/09 Hà Nội
765 Mẫu hàng rào gập tam giác 2 đầu, mạ kẽm sơn tĩnh điện 10h21-03/09 Hà Nội
766 Lưới thép hàn d2 a25x25, a50x50. khổ 1m, 1.2m, dạng cuộn có sẵn 10h17-03/09 Hà Nội
767 Hàng rào thép gai hình dao, thép gai nhọn đường kính 30, 45, 60, 80,... 16h43-29/08 Hà Nội
768 Lưới trám trát tường ô 6x12, khổ 1x42m... hàng có sẵn tại kho 16h39-29/08 Hà Nội
769 Ống dây hơi áp lực pu- hàn quốc, bảng giá mới nhất 16h34-28/08 Hà Nội
770 Ống dây hơi toyork phi 19 (19x27mm), hàng hàn quốc 16h27-28/08 Hà Nội
771 Sản xuất lưới thép hàn d3 a 50x50 dạng cuộn khổ 1m, 1.2m, 1.5m 16h24-28/08 Hà Nội
772 Cung cấp lưới trám dây 3ly 30x60. khổ 1m, 1.2m cuộn 13h33-28/08 Hà Nội
773 Mẫu hàng rào gập tam giác 2 đầu, mạ kẽm sơn tĩnh điện 13h31-28/08 Hà Nội
774 Lưới thép hàn d2 a25x25, a50x50. khổ 1m, 1.2m, dạng cuộn có sẵn 13h29-28/08 Hà Nội
775 Ống cao su mành thép, ống thủy lực 1 lớp, 2 lớp, 4 lớp mành thép 16h42-26/08 Hà Nội
776 Ống hút bụi gân nhựa, simili, pu lõi thép mạ đồng,... 09h05-26/08 Hà Nội
777 Hàng rào lưới thép gập đầu d4, d5, d6 mạ kẽm nhúng nóng 09h03-26/08 Hà Nội
778 Bán lưới đổ sàn d4 dạng cuộn, khổ 2,5mx20mcuộn 08h49-26/08 Hà Nội
779 Cung cấp lưới b40 mạ kẽm khổ 10mcuộn, 15mcuộn 08h46-26/08 Hà Nội
780 Cung cấp lưới b40 mạ kẽm khổ 10mcuộn, 15mcuộn 16h57-25/08 Hà Nội
781 Lưới mắt cáo bọc nhựa mắt lưới 12x12, 25x25,... 11h15-25/08 Hà Nội
782 Lưới thép hàn gập đầu a50x100, a50x150, a50x200 sơn tĩnh điện 09h27-25/08 Hà Nội
783 Hàng rào dây thép gai hình dao d35, d45, d60,.... 16h28-24/08 Hà Nội
784 Lắp đặt khung hàng rào lưới thép b20, b30, b40,... 16h23-24/08 Hà Nội
785 Bán ống bạt cốt dù tải sỏi màu tím d50, d65,...d100, d150,... 16h20-24/08 Hà Nội
786 Lưới thép hàng rào phi 5 a 50x150, hàng mạ kẽm sơn tĩnh điện- nhật minh hiếu 16h14-24/08 Hà Nội
787 Cung cấp lưới trám dây 3ly 30x60. khổ 1m, 1.2m cuộn 16h10-24/08 Hà Nội
788 Lưới thép hàn d2 a25x25, a50x50. khổ 1m, 1.2m, dạng cuộn có sẵn 16h06-24/08 Hà Nội
789 Ống bạt cốt dù tải cát, sỏi, nước d50, d65, d80, d100,.... 16h14-22/08 Hà Nội
790 Lưới trám ô 15x30, 20x40, 30x60, 45x90,... dạng cuộn có sẵn 11h47-22/08 Hà Nội
791 Lưới thép hàn d2 a25x25, a50x50. khổ 1m, 1.2m, dạng cuộn có sẵn 11h32-22/08 Hà Nội
792 Giá gửi hàng đi mỹ giao tận nhà, chuyển hàng đi pháp giá rẻ 14h46-21/08 TP HCM
793 Lưới thép hàn d4 a100x100, a150x150, a200x200 hàng đen có sẵn 14h23-21/08 Hà Nội
794 Ống dây hơi toyork phi 19 (19x27mm), hàng hàn quốc 14h21-21/08 Hà Nội
795 Nơi bán dây thép gai hình dao đường kính 30cm, 45cm ,60cm 14h16-21/08 Hà Nội
796 Nhật minh hiếu- hàng rào mạ kẽm nhúng nóng d4, d5, d6,... 14h03-21/08 Hà Nội
797 Lưới mắt cáo bọc nhựa dây 1,4ly; mắt 25x25; khổ 1mx14m 15h01-20/08 Hà Nội
798 Ống ruột gà lõi thép bọc nhựa pvc phi 16, phi 20, phi 25, phi 32, phi 38, phi 50 14h58-20/08 Hà Nội
799 Ống nhựa mềm lõi thép dẫn nước sạch, thực phẩm- nhật minh hiếu 14h57-20/08 Hà Nội
800 Lưới trát tường ô vuông- giải pháp chống nứt của mọi công trình 14h54-20/08 Hà Nội