Khi đăng tin, tìm kiếm hoặc sử dụng website nhanhgon.vn với bất kì hình thức nào, mặc định bạn đã chấp nhận các "điều khoản sử dụng" bên dưới của chúng tôi. 

 

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

 

Điều khoản chung 

 

 • Nhanhgon.vn có toàn quyền quyết định đăng, hoặc không đăng; lưu giữ hoặc không lưu giữ thông tin của khách hàng đăng trên trang web này mà không cần phải báo trước cho khách hàng. 
 • Nhanhgon.vn  hoạt động với cơ chế người dùng tự đăng tin không kiểm duyệt kết hợp với thuật toán tìm kiếm tương tự như google, do đó Nhanhgon.vn không chịu trách nhiệm và không bảo đảm về tính chính xác của thông tin được đăng hoặc tìm thấy. Đồng thời, không chịu bất cứ trách nhiệm pháp lý hoặc bồi thường thiệt hại nào về việc bản quyền các tin được đăng hoặc mất mát, hư hỏng đối với những hàng hóa được đề cập đến trong tất cả các giao dịch trên Nhanhgon.vn.
 • Mọi thành viên, khách hàng, đối tác của Nhanhgon.vn có trách nhiệm thường xuyên truy cập trang "Điều khoản sử dụng" này, xem mọi sự thay đổi, bổ sung (nếu có), để xác nhận, và đồng ý với tất cả các phần sửa đổi, bổ sung.
Điều khoản riêng về nội dung

 • Nhanhgon.vn có các quyền như sau về nội dung tin đăng:
 • Nhanhgon.vn từ chối không nhận đăng các thông tin liên quan đến sex, crack, chính trị, tôn giáo; các thông tin quảng cáo, rao vặt về rượu, thuốc lá, thịt thú rừng, vũ khí các loại, các sản phẩm nhái hoặc các sản phẩm giả của các hàng hoá khác, các mặt hàng quốc cấm khác.
 • Với tin đăng có website hoặc đường link có nội dung xấu, Nhanhgon.vn sẽ từ chối đăng và xóa website hoặc link này mà không cần phải báo trước
 • Các thông tin đăng trên website Nhanhgon.vn không được niêm yết giá bằng vàng, ngoại tệ, chỉ được niêm yết giá tiền đồng Việt Nam. Các thông tin vi phạm quy định này, Ban biên tập sẽ xóa giá mà không cần thông báo trước. Với một số thông tin của khách hàng có ghi giá của sản phẩm, nếu Ban biên tập nhận thấy mức giá này không phù hợp với mức giá chung trên thị trường, chúng tôi sẽ bỏ giá, mà không cần thông báo trước.
 • Với tiêu đề và mô tả của tin đăng: nhập Tiếng Việt chữ thường, có dấu, viết hoa đầu dòng, không viết tắt và dùng những ký tự đặc biệt. Trong tiêu đề không được nhập số điện thoại, tên website.
 • Với Hình ảnh của tin đăng: phải là hình ảnh có liên quan đến nội dung tin. Trên hình ảnh không được để hình chìm (watermark) của web hoặc báo khác.
 • Với Video: Chỉ tải lên các video do bạn tạo hoặc bạn được quyền sử dụng, Video không  được chèn Logo của web hoặc kênh khác.
 
Điều khoản riêng về bản quyền thương hiệu
 
Để tránh cạnh tranh không lành mạnh và gây nhầm lẫn cho khách hàng, Nhanhgon.vn giữ toàn quyền không đăng bài quảng cáo cho những công ty và trang web có tính chất sau:
 • Có tính chất giả tạo Nhanhgon.vn để cung cấp dịch vụ 
 • Sao chép giao diện của Nhanhgon.vn  
 • Sao chép slogan, logo hoặc tên miền của Nhanhgon.vn


Điều khoản riêng về quy tắc đăng tin

 

 • Mỗi khách hàng được phép đăng mỗi tin cách nhau 15:00 phút
 • Không đăng tin có nội dung trùng lập quá 3 lần trong 1 ngày
 • Không sử dụng lời lẽ thô tục, khiếm nhã trong tin đăng