Ngày đăng: 29/12/2022
Nơi giao dịch: Toàn quốc
Lượt xem: 1115
Mẫu tin không hợp lệ?
Chi phí xây dựng triển khai hệ thống ERP
4. Tại sao nên mua phần mềm quản lý doanh nghiệp bên chúng tôi.
ERP implementation cost
Chi phí xây dựng hệ thống ERP theo từng Modules :
Modules ĐVT Số lượng Đơn giá (VNĐ)
Phần mềm SThink DMS – quản lý sales Bản quyền 01 250.000.000
Phần mềm SThink Quản lý Mạng lưới Phân Phối Bản quyền 01 220.000.000
Phần mềm SThink HRM – quản lý nhân sự Bản quyền 01 250.000.000
Phần mềm SThink CRM – quản lý khách hàng, hợp đồng Bản quyền 01 150.000.000
Phần mềm SThink MRP – quản lý sản xuất Bản quyền 01 300.000.000
Phần mềm SThink Workflow – quy trình duyệt, mua sắm Bản quyền 01 150.000.000
Kế toán chuyên ngành (dược, xây lắp, sắt thép,thực phẩm …) Bản quyền 01 80.000.000
Quản lý hệ thống chuỗi cửa hàng bán lẻ (Kế toán + bán hàng chuyên dụng, QT mua hàng, đặt hàng) Bản quyền 01 120.000.000
Chi phí triển khai ERP theo từng Modules
Chi phí phát sinh thuê nhân sự để phát triển phần mềm (không tính phí users, đơn vị phát sinh nữa)
Chi phí gia công phần mềm ĐVT Số lượng Đơn giá (VNĐ) Thành tiền (VNĐ)
Chi phí chỉnh sửa phần mềm tháng 01 30.000.000 30.000.000
Chi phí thuê nhân sự phát triển phần mềm trong hệ thống ERP
5.Các bước trình tự thực hiện một giao dịch mua bán phần mềm quản lý doanh nghiệp.
Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu doanh nghiệp khảo sát DN lần 1 và báo giá chi phí xây dựng hệ thống ERP.
Bộ phận sale sẽ tiếp cận doanh nghiệp, thông qua tìm hiểu tiếp cận và làm việc từ đó đưa ra giải pháp phần thích hợp nhất cho doanh nghiệp.
Bước 2: Báo giá lập trình phần mềm theo yêu cầu
Chúng tôi sẽ tiến hành gửi bảng báo giá đến doanh nghiệp. Công ty chúng tôi đều thiết kế dựa trên đặc thù riêng của mỗi doanh nghiệp vì thế giá cả của chúng tôi rất cạnh tranh đối với các đối thủ cùng lĩnh vực.
Bước 3: Lập hợp đồng gia công phần mềm
Hợp đồng sẽ thể hiện rõ những yêu cầu của bên DN và cam kết của công ty thiết kế. Bên thiết kế có trách nhiệm thiết kế và hỗ trợ doanh nghiệp triển khai sử dụng. Bên doanh nghiệp có trách nhiệm thanh toán tạm ứng 50% giá trị hợp đồng. Khi đi vào sử dụng lên báo cáo và nghiệm thu, doanh nghiệp sẽ thanh toán 50% còn lại.
Bước 4: Triển khai khảo sát lần 2
Tiếp tục khảo sát doanh nghiệp lần 2, và chúng tôi sẽ gửi cho quý khách tài liệu khắc phục, giải pháp. Những lỗi lớn chúng tôi sẽ thực hiện thêm phụ lục hợp đồng và tính thêm phí, còn những lỗi nhỏ chúng làm hoàn toàn miễn phí.
Bước 5: Tài liệu giải pháp
Nếu doanh nghiệp có những phát sinh mới trong khảo sát lần 2, thì chúng tôi sẽ gửi cho quý khách tài liệu giải pháp. Những vấn đề phát sinh thiết kế lớn thì chúng tôi sẽ thực hiện thêm phụ lục hợp đồng và tính thêm phí. Những thiết kế nhỏ phát sinh thì chúng tôi sẽ tư vấn và đưa ra giải pháp thực hiện, và sẽ hoàn toàn miễn phí.
Bước 6: Gia công phần mềm theo yêu cầu
Sau khi tiếp nhận đầy đủ các yêu cầu của DN, Bộ phận lập trình sẽ bắt đầu thiết kế giao diện làm việc, quy trình hoạt động của DN. Chúng tôi sẽ phát triển thêm phần mềm quản lý yêu cầu và các phát sinh mà KH yêu cầu doanh nghiệp thực hiện. Bên cạnh đó phần mềm chỉnh sửa theo yêu cầu còn giúp DN giải quyết các vấn đề nội bộ đang tồn đọng cũng như lưu trữ hồ sơ nội bộ.
Bước 7: Triển khai đào tạo DN sử dụng và hỗ trợ DN
Khi bộ phận thiết kế hoàn tất sản phẩm, chúng tôi sẽ tiến hành cài đặt phần mềm và hướng dẫn DN sử dụng phần mềm. Trong quá trình triển khai nhập liệu, chúng tôi sẽ hỗ trợ DN sử dụng từ sơ khai đến thuần thục và xuất báo cáo
...xem tiep....https://sthink.com.vn/chi-phi-xay-dung-he-thong-erp-bao-nhieu.html
PC, laptop, linh kiện : 2651
1 Phần mềm quản lý sản xuất – mrp 22h29-13/06 Toàn quốc
2 Quy trình chuyển đổi số thành công cho doanh nghiệp. 23h10-10/06 Toàn quốc
3 Mrp là gì lợi ích và quy trình ứng dụng mrp trong quản lý sản xuất ! 22h41-10/06 Toàn quốc
4 Phần mềm kế toán online 23h36-09/06 Toàn quốc
5 Giải pháp hiệu quả cho việc xử lý dữ liệu lớn trong kế toán: sthink – sự lựa chọn hoàn hảo 22h39-09/06 Toàn quốc
6 Phần mềm quản lý sản xuất – mrp 21h59-09/06 Toàn quốc
7 Quy trình chuyển đổi số thành công cho doanh nghiệp. 16h55-31/05 Toàn quốc
8 Quy trình chuyển đổi số thành công cho doanh nghiệp. 15h29-31/05 Toàn quốc
9 Mrp là gì lợi ích và quy trình ứng dụng mrp trong quản lý sản xuất ! 14h59-31/05 Toàn quốc
10 Phần mềm kế toán online 16h55-30/05 Toàn quốc
11 Giải pháp hiệu quả cho việc xử lý dữ liệu lớn trong kế toán: sthink – sự lựa chọn hoàn hảo 16h26-30/05 Toàn quốc
12 Phần mềm quản lý sản xuất – mrp 15h57-30/05 Toàn quốc
13 Quy trình chuyển đổi số thành công cho doanh nghiệp. 23h05-25/05 Toàn quốc
14 Quy trình chuyển đổi số thành công cho doanh nghiệp . 16h06-23/05 Toàn quốc
15 Mrp là gì lợi ích và quy trình ứng dụng mrp trong quản lý sản xuất ! 15h19-23/05 Toàn quốc