Ngày đăng: 30/03/2024
Nơi giao dịch: Toàn quốc
Lượt xem: 264
Mẫu tin không hợp lệ?
PHẦN MỀM QUẢN LÝ SẢN XUẤT – MRP
2.Dashboard và các báo cáo nhanh của SThink MRP.
– Nội dung nhắc việc hàng ngày.
– Các báo thường sử dụng, được tổng hợp từ các menu của hệ thống.
Dashboard-va-cac-bao-cao
Dashboard-va-cac-bao-cao
3. Quy trình quản lý sản xuất trong hệ thống quản trị phần mềm – ERP
Phần mềm quản lý sản xuất – SThink MRP quản lý kế hoạch sản xuất, lệnh sản xuất, định mức vật tư – hỗ trợ quản lý quy trình sản xuất, quản lý thông tin sản xuất, quản lý từng công đoạn:
Quy-trinh-tiep-nhan-don-hang-den-san-xuat-va-xuat-hang
Bước 1: Khai báo danh mục
– Khai báo điều chỉnh đơn vị sản xuất, dây chuyền sản xuất.
– Khai báo ngày nghỉ của nhân công.
– Khai báo định mức vật tư cho từng sản phẩm, tỷ lệ hao hụt vật tư.
Khai-bao-dinh-muc-vat-tu
Phan-mem-quan-ly-san-xuat-khai-bao-dinh-muc-vat-tu
Bước 2: Quản lý lệnh sản xuất
– Lập lệnh sản xuất.
– Duyệt lệnh sản xuất.
Phan-mem-quan-ly-san-xuat-Lenh-san-xuat
Phan-mem-quan-ly-san-xuat-Lenh-san-xuat
...xem tiep...https://sthink.com.vn/phan-mem-quan-ly-san-xuat-mrp.html
PC, laptop, linh kiện : 2651
1 Phần mềm quản lý sản xuất – mrp 22h29-13/06 Toàn quốc
2 Quy trình chuyển đổi số thành công cho doanh nghiệp. 23h10-10/06 Toàn quốc
3 Mrp là gì lợi ích và quy trình ứng dụng mrp trong quản lý sản xuất ! 22h41-10/06 Toàn quốc
4 Phần mềm kế toán online 23h36-09/06 Toàn quốc
5 Giải pháp hiệu quả cho việc xử lý dữ liệu lớn trong kế toán: sthink – sự lựa chọn hoàn hảo 22h39-09/06 Toàn quốc
6 Phần mềm quản lý sản xuất – mrp 21h59-09/06 Toàn quốc
7 Quy trình chuyển đổi số thành công cho doanh nghiệp. 16h55-31/05 Toàn quốc
8 Quy trình chuyển đổi số thành công cho doanh nghiệp. 15h29-31/05 Toàn quốc
9 Mrp là gì lợi ích và quy trình ứng dụng mrp trong quản lý sản xuất ! 14h59-31/05 Toàn quốc
10 Phần mềm kế toán online 16h55-30/05 Toàn quốc
11 Giải pháp hiệu quả cho việc xử lý dữ liệu lớn trong kế toán: sthink – sự lựa chọn hoàn hảo 16h26-30/05 Toàn quốc
12 Phần mềm quản lý sản xuất – mrp 15h57-30/05 Toàn quốc
13 Quy trình chuyển đổi số thành công cho doanh nghiệp. 23h05-25/05 Toàn quốc
14 Quy trình chuyển đổi số thành công cho doanh nghiệp . 16h06-23/05 Toàn quốc
15 Mrp là gì lợi ích và quy trình ứng dụng mrp trong quản lý sản xuất ! 15h19-23/05 Toàn quốc