Ngày đăng: 31/05/2024
Nơi giao dịch: Toàn quốc
Lượt xem: 178
Mẫu tin không hợp lệ?
Quy trình chuyển đổi số thành công cho doanh nghiệp.
7. Quy trình chuyển đổi số giữa các phòng ban
Quy trình chuyển đổi số trong doanh nghiệp thường liên quan đến nhiều phòng ban, mỗi phòng ban sẽ có những nhiệm vụ và quy trình riêng biệt cần được số hóa. Dưới đây là danh sách các phòng ban chính thường tham gia vào quá trình chuyển đổi số:
Phòng Mua hàng:
Lập đơn hàng
Gửi yêu cầu mua hàng
Phê duyệt và đặt hàng
Quy trình chuyển đổi số phòng ban mua hàng
Phòng Bán hàng:
Quản lý khách hàng
Tự động hóa quy trình bán hàng
Xử lý đơn hàng
Giao hàng và hậu mãi
Quy trình chuyển đổi số phòng bán hàng
Phòng Nhập hàng:
Theo dõi và quản lý việc nhập hàng
Kiểm tra và lưu trữ thông tin hàng hóa
Phòng Xuất kho:
Quản lý xuất hàng
Đảm bảo việc xuất hàng nhanh chóng và chính xác
...xem tiep...https://sthink.com.vn/quy-trinh-chuyen-doi-so.html
PC, laptop, linh kiện : 2674
1 Chi phí xây dựng triển khai hệ thống erp 23h03-10/07 Toàn quốc
2 Phần mềm kế toán : giải pháp quản lý tài chính cho doanh nghiệp năm 2024 22h32-10/07 Toàn quốc
3 Quy trình chuyển đổi số thành công cho doanh nghiệp. 21h53-10/07 Toàn quốc
4 Chi phí xây dựng triển khai hệ thống erp 21h59-06/07 Toàn quốc
5 Phần mềm kế toán : giải pháp quản lý tài chính cho doanh nghiệp năm 2024 21h11-06/07 Toàn quốc
6 Quy trình chuyển đổi số thành công cho doanh nghiệp. 16h27-06/07 Toàn quốc
7 Chi phí xây dựng triển khai hệ thống erp 23h07-30/06 Toàn quốc
8 Phần mềm kế toán : giải pháp quản lý tài chính cho doanh nghiệp năm 2024 22h40-30/06 Toàn quốc
9 Chi phí xây dựng triển khai hệ thống erp 15h51-30/06 Toàn quốc
10 Quy trình chuyển đổi số thành công cho doanh nghiệp. 16h44-29/06 Toàn quốc
11 Phần mềm quản lý sản xuất – mrp 16h00-29/06 Toàn quốc
12 Phần mềm kế toán : giải pháp quản lý tài chính cho doanh nghiệp năm 2024 22h29-25/06 Toàn quốc
13 Quy trình chuyển đổi số thành công cho doanh nghiệp. 21h56-25/06 Toàn quốc
14 Phần mềm quản lý sản xuất – mrp 23h35-24/06 Toàn quốc
15 Sọt gấp gọn tại hà nội, sọt nguyên sinh gấp gọn,sọt xếp gọn, sọt quốc dân gấp gọn dễ dàng 14h06-24/06 Hà Nội