Ngày đăng: 10/06/2024
Nơi giao dịch: Toàn quốc
Lượt xem: 120
Mẫu tin không hợp lệ?
Quy trình chuyển đổi số thành công cho doanh nghiệp.
Chuyển đổi số là một yếu tố không thể thiếu trong thời đại công nghiệp 4.0, mang lại cơ hội tái sinh và thúc đẩy doanh nghiệp bứt phá. Tuy nhiên, xây dựng một quy trình chuyển đổi số hoàn chỉnh và phù hợp vẫn là thách thức đối với nhiều doanh nghiệp. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về chuyển đổi số và các bước cần thiết để thực hiện một quy trình chuyển đổi số thành công.
1. Chuyển Đổi Số Là Gì?
Chuyển đổi số (Digital transformation) là xu hướng quan trọng trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Mỗi doanh nghiệp, tổ chức có cách định nghĩa khác nhau về chuyển đổi số tùy thuộc vào mô hình và phương thức quản lý của họ. Ví dụ:
Microsoft: Chuyển đổi số là việc tư duy lại cách tổ chức tập hợp mọi người, dữ liệu và quy trình để tạo ra giá trị mới.
Gartner: Chuyển đổi số là việc sử dụng công nghệ số để thay đổi mô hình kinh doanh, tạo ra cơ hội, doanh thu và giá trị mới.
Chuyển đổi số (digital transformation) là chiến lược hàng đầu của nhiều doanh nghiệp
...xem tiep...https://sthink.com.vn/quy-trinh-chuyen-doi-so.html
PC, laptop, linh kiện : 2674
1 Chi phí xây dựng triển khai hệ thống erp 23h03-10/07 Toàn quốc
2 Phần mềm kế toán : giải pháp quản lý tài chính cho doanh nghiệp năm 2024 22h32-10/07 Toàn quốc
3 Quy trình chuyển đổi số thành công cho doanh nghiệp. 21h53-10/07 Toàn quốc
4 Chi phí xây dựng triển khai hệ thống erp 21h59-06/07 Toàn quốc
5 Phần mềm kế toán : giải pháp quản lý tài chính cho doanh nghiệp năm 2024 21h11-06/07 Toàn quốc
6 Quy trình chuyển đổi số thành công cho doanh nghiệp. 16h27-06/07 Toàn quốc
7 Chi phí xây dựng triển khai hệ thống erp 23h07-30/06 Toàn quốc
8 Phần mềm kế toán : giải pháp quản lý tài chính cho doanh nghiệp năm 2024 22h40-30/06 Toàn quốc
9 Chi phí xây dựng triển khai hệ thống erp 15h51-30/06 Toàn quốc
10 Quy trình chuyển đổi số thành công cho doanh nghiệp. 16h44-29/06 Toàn quốc
11 Phần mềm quản lý sản xuất – mrp 16h00-29/06 Toàn quốc
12 Phần mềm kế toán : giải pháp quản lý tài chính cho doanh nghiệp năm 2024 22h29-25/06 Toàn quốc
13 Quy trình chuyển đổi số thành công cho doanh nghiệp. 21h56-25/06 Toàn quốc
14 Phần mềm quản lý sản xuất – mrp 23h35-24/06 Toàn quốc
15 Sọt gấp gọn tại hà nội, sọt nguyên sinh gấp gọn,sọt xếp gọn, sọt quốc dân gấp gọn dễ dàng 14h06-24/06 Hà Nội