Ngày đăng: 15/06/2024
Nơi giao dịch: Toàn quốc
Lượt xem: 135
Mẫu tin không hợp lệ?
Quy trình chuyển đổi số thành công cho doanh nghiệp.
2. Ý nghĩa của Chuyển đổi số với doanh nghiệp?
Trong quy trình chuyển đổi số, điều quan trọng là doanh nghiệp phải có góc nhìn toàn cảnh và xác định lý do cần chuyển đổi. Mọi doanh nghiệp, bất kể ngành nghề, điểm xuất phát và mục tiêu, đều có thể thấy rõ ý nghĩa của chuyển đổi số bằng cách trả lời những câu hỏi sau:
Doanh nghiệp có cần đáp ứng nhanh hơn nhu cầu của khách hàng không?
Năng suất có cần cải tiến không?
Khả năng đổi mới hiện nay có bị tụt hậu so với thị trường và đối thủ không?
Bắt đầu từ đâu?
Doanh nghiệp cần xác định nên tập trung vào yếu tố con người hay nâng cấp công nghệ và hạ tầng IT. Có cần thay thế các nền tảng CNTT cũ bằng các nền tảng mới như điện toán đám mây không?
Hiện thực hóa chuyển đổi số như thế nào?
Lãnh đạo cần tập trung phát triển năng lực và chuyên môn cần thiết để dẫn dắt doanh nghiệp thành công trong chuyển đổi số.
Quy trình chuyển đổi số và lợi ích đối với doanh nghiệp
...xem tiep...https://sthink.com.vn/quy-trinh-chuyen-doi-so.html
PC, laptop, linh kiện : 2674
1 Chi phí xây dựng triển khai hệ thống erp 23h03-10/07 Toàn quốc
2 Phần mềm kế toán : giải pháp quản lý tài chính cho doanh nghiệp năm 2024 22h32-10/07 Toàn quốc
3 Quy trình chuyển đổi số thành công cho doanh nghiệp. 21h53-10/07 Toàn quốc
4 Chi phí xây dựng triển khai hệ thống erp 21h59-06/07 Toàn quốc
5 Phần mềm kế toán : giải pháp quản lý tài chính cho doanh nghiệp năm 2024 21h11-06/07 Toàn quốc
6 Quy trình chuyển đổi số thành công cho doanh nghiệp. 16h27-06/07 Toàn quốc
7 Chi phí xây dựng triển khai hệ thống erp 23h07-30/06 Toàn quốc
8 Phần mềm kế toán : giải pháp quản lý tài chính cho doanh nghiệp năm 2024 22h40-30/06 Toàn quốc
9 Chi phí xây dựng triển khai hệ thống erp 15h51-30/06 Toàn quốc
10 Quy trình chuyển đổi số thành công cho doanh nghiệp. 16h44-29/06 Toàn quốc
11 Phần mềm quản lý sản xuất – mrp 16h00-29/06 Toàn quốc
12 Phần mềm kế toán : giải pháp quản lý tài chính cho doanh nghiệp năm 2024 22h29-25/06 Toàn quốc
13 Quy trình chuyển đổi số thành công cho doanh nghiệp. 21h56-25/06 Toàn quốc
14 Phần mềm quản lý sản xuất – mrp 23h35-24/06 Toàn quốc
15 Sọt gấp gọn tại hà nội, sọt nguyên sinh gấp gọn,sọt xếp gọn, sọt quốc dân gấp gọn dễ dàng 14h06-24/06 Hà Nội