Ngày đăng: 30/04/2022
Nơi giao dịch: Toàn quốc
Lượt xem: 826
Mẫu tin không hợp lệ?
Phần mềm quản lý sản xuất – SThink MRP
2. Các phân hệ chính và chức năng của Phần mềm quản lý sản xuất – SThink MRP
2.1 Hệ thống và tiện ích trong phần mềm quản lý sản xuất SThink MRP
Quản lý user, nhóm user đăng nhập và phân quyền chi tiết.
Quản lý các thông tin vận hành của doanh nghiệp.
Các tiện ích hỗ trợ trong việc nhập liệu; dò số liệu báo cáo; khóa số liệu; backup số liệu.
Nhật ký nhập liệu của người dùng trên phần mềm.
2.2 Chức năng cảnh báo nhắc nhở công việc trên Dashboard
Các thông tin cần cảnh báo, nhắc nhở được quản trị tập trung ở 1 màn hình duy nhất.
Phần mềm quản lý sản xuất
Màn hình nhắc nhở công việc của phần mềm quản lý sản xuất SThink MRP
Các thông tin được cập nhật và thể hiện liên tục theo thời gian thực để người quản lý nắm bắt và có phương án giải quyết ngay lập tức.
Một số thông tin cảnh báo, nhắc nhở tiêu biểu của phần mềm quản trị sản xuất:
Cảnh báo đơn hàng bán chưa tạo lộ trình sản xuất.
Cảnh báo đơn hàng bán chưa tạo lệnh sản xuất.
Thông báo chi tiết về lệnh sản xuất, lộ trình sản xuất đã được tạo đến từng bộ phận liên quan.
Cảnh báo chưa tạo BOM cho sản xuất.
Cảnh báo các phiếu yêu cầu đang chờ cấp quản lý duyệt.
Cảnh báo deadline tiến độ sản xuất của các công đoạn, bộ phận trong quá trình sản xuất
Cảnh báo về deadline mua hàng, nhập hàng cho sản xuất.
Cảnh báo, nhắc nhở về lịch kiểm kê kho định kỳ.
Cảnh báo về hàng hóa vượt mức tồn tối thiểu, vượt mức tồn tối đa quy định trong kho.
2.3 Quản lý bán hàng
phần mềm quản lý sản xuất
Quy trình bán hàng
– Phần mềm quản trị sản xuất SThink MRP –
Quản lý lịch sử về các mẫu đơn hàng, lịch sử làm việc với khách hàng qua các giai đoạn báo giá, đơn hàng.
Quản lý chi tiết về doanh số của nhân viên bán hàng và xây dựng thang hoa hồng nhân viên bán hàng sẽ nhận được.
Dự toán giá thành cho đơn hàng.
Quản lý việc sắp xếp sản phẩm đóng hàng lên các xe, container.
Quản lý thời gian giao hàng và tiến độ giao hàng cho khách hàng.
2.4 Quy trình mua hàng
phần mềm quản lý sản xuất SThink MRP
Quy trình mua hàng
– Phần mềm quản trị sản xuất SThink MRP –
Quản lý lịch sử về các yêu cầu mua hàng của các bộ phận; lịch sử làm việc với nhà cung cấp qua báo giá, đơn hàng mua.
Quản lý về deadline, tình hình nhà cung cấp giao hàng theo thời gian.
Quản lý về việc nhập mua hàng theo lệnh sản xuất, kế hoạch sản xuất, lộ trình sản xuất.
2.5 Quy trình sản xuất
phần mềm quản lý sản xuất
Quy trình sản xuất
– Phần mềm quản trị sản xuất SThink MRP –
Quản lý BOM sản xuất
Quản lý việc hao hụt nguyên vật liệu trong quá trình sản xuất.
Quản lý các sản phẩm cùng quy cách sản phẩm qua từng công đoạn sản xuất.
Quản lý sản xuất theo đơn hàng, lệnh sản xuất, kế hoạch sản xuất, lộ trình sản xuất.
Quản lý sản xuất theo tiến độ sản xuất, deadline sản xuất.
Quản lý sản xuất trong phân đoạn đem đi gia công bên ngoài.
Quản lý tất cả các loại chi phí vận hành trong quá trình sản xuất, chi tiết đến từng dây chuyền sản xuất.
Quản lý năng suất hoạt động của máy móc thiết bị trong quá trình sản xuất.
Quản lý và phân bổ nguồn lực lao động trong quá trình sản xuất.
Quản lý việc đóng gói sản phẩm, dán tem, barcode sản phẩm.
Báo cáo so sánh định mức sản xuất giữa dự toán và thực tế sản xuất.
2.6 Quản lý QA/QC
Quản lý lịch sử về việc đánh giá chất lượng sản phẩm qua từng dây chuyền sản xuất theo thời gian.
Quản lý được tỉ lệ chất lượng mỗi loại sản phẩm sau mỗi công đoạn sản xuất.
...xem tiep...http://sthink.com.vn/phan-mem-quan-ly-san-xuat.html
PC, laptop, linh kiện : 2683
1 Quy trình chuyển đổi số thành công cho doanh nghiệp. 21h55-21/07 Toàn quốc
2 Quy trình chuyển đổi số thành công cho doanh nghiệp. 21h51-21/07 Toàn quốc
3 Quy trình chuyển đổi số thành công cho doanh nghiệp. 21h51-21/07 Toàn quốc
4 Quy trình chuyển đổi số thành công cho doanh nghiệp. 21h51-21/07 Toàn quốc
5 Quy trình chuyển đổi số thành công cho doanh nghiệp. 21h50-21/07 Toàn quốc
6 Quy trình chuyển đổi số thành công cho doanh nghiệp. 21h49-21/07 Toàn quốc
7 Chi phí xây dựng triển khai hệ thống erp 22h54-17/07 Toàn quốc
8 Phần mềm kế toán : giải pháp quản lý tài chính cho doanh nghiệp năm 2024 21h53-17/07 Toàn quốc
9 Quy trình chuyển đổi số thành công cho doanh nghiệp. 21h43-16/07 Toàn quốc
10 Chi phí xây dựng triển khai hệ thống erp 23h03-10/07 Toàn quốc
11 Phần mềm kế toán : giải pháp quản lý tài chính cho doanh nghiệp năm 2024 22h32-10/07 Toàn quốc
12 Quy trình chuyển đổi số thành công cho doanh nghiệp. 21h53-10/07 Toàn quốc
13 Chi phí xây dựng triển khai hệ thống erp 21h59-06/07 Toàn quốc
14 Phần mềm kế toán : giải pháp quản lý tài chính cho doanh nghiệp năm 2024 21h11-06/07 Toàn quốc
15 Quy trình chuyển đổi số thành công cho doanh nghiệp. 16h27-06/07 Toàn quốc