Handmade, DIY: 2
1 Thép ống phi 76dn65,ống thép đúc od 76,ống thép đúc mạ kẽm nhúng nóng phi 76 09h59-27/11 Toàn quốc
2 Hộp bút hình thú bằng gỗ 09h50-16/11 Toàn quốc