Ngày đăng: 03/01/2018
Nơi giao dịch: TP HCM
Lượt xem: 45
Mẫu tin không hợp lệ?
thanh ray trượt bi IKO-japan tại Hà Nội,Hồ Chí Minh
定的高精度和高刚性的高性能圆柱滚子型直线导轨。在承载重负荷和变动负荷时,弹性变位量小,十分稳定,故适用于有震动和冲击的位置。此外,性能和尺寸系列丰富齐备,可根据用途选择适合的形式。 法兰形和方块形:滑块形状有上下两侧都可以安装的法兰形、宽度窄的方块形和宽度窄且低断面设计的方块形。 自由组合:圆柱滚子直线导轨超级X 备有能自由组合的产品,滑块和滑轨分别进行尺寸管理,各自均可自由增加或更换。 滑块长度:相同截面尺寸的滑块有不同的长度,有短型、标准型和高刚性加长型三种类型,可根据用途选择适当的类型。 尺寸可与滚珠形互换:安装尺寸与滚珠形直线导轨H 相同,故方便更改机械和设备的规格。 不锈钢制:不锈钢制产品具有出色的耐腐蚀性,最适合使用在洁净室内的医疗设备和半导体制造装置等机械和设备。 IKO 高组装法兰宽系 LRXC12 LRX12 LRXG12 LRXC15 LRX15 LRXG15 LRXC20  LRX20 LRXG20 LRXC25 LRX25 LRXG25 LRXC30 LRX30 LRXG30 LRXC35 LRX35 LRXG35 LRXC45 LRX45 LRXG45 LRXC55 LRX55 LRXG55 LRXC65 LRX65 LRXG65 LRX85 LRXG85 LRXG100 IKO 高组装方形系 LRXDC12 LRXDC12SL LRXD12 LRXD12SL LRXDG12 LRXDG12SL LRXDC15 LRXDC15SL LRXD15 LRXD15SL LRXDG15 LRXDG15SL LRXDC20 LRXDC20SL LRXD20 […]
定的高精度和高刚性的高性能圆柱滚子型直线导轨。在承载重负荷和变动负荷时,弹性变位量小,十分稳定,故适用于有震动和冲击的位置。此外,性能和尺寸系列丰富齐备,可根据用途选择适合的形式。 法兰形和方块形:滑块形状有上下两侧都可以安装的法兰形、宽度窄的方块形和宽度窄且低断面设计的方块形。 自由组合:圆柱滚子直线导轨超级X 备有能自由组合的产品,滑块和滑轨分别进行尺寸管理,各自均可自由增加或更换。 滑块长度:相同截面尺寸的滑块有不同的长度,有短型、标准型和高刚性加长型三种类型,可根据用途选择适当的类型。 尺寸可与滚珠形互换:安装尺寸与滚珠形直线导轨H 相同,故方便更改机械和设备的规格。 不锈钢制:不锈钢制产品具有出色的耐腐蚀性,最适合使用在洁净室内的医疗设备和半导体制造装置等机械和设备。 IKO 高组装法兰宽系 LRXC12 LRX12 LRXG12 LRXC15 LRX15 LRXG15 LRXC20  LRX20 LRXG20 LRXC25 LRX25 LRXG25 LRXC30 LRX30 LRXG30 LRXC35 LRX35 LRXG35 LRXC45 LRX45 LRXG45 LRXC55 LRX55 LRXG55 LRXC65 LRX65 LRXG65 LRX85 LRXG85 LRXG100 IKO 高组装方形系 LRXDC12 LRXDC12SL LRXD12 LRXD12SL LRXDG12 LRXDG12SL LRXDC15 LRXDC15SL LRXD15 LRXD15SL LRXDG15 LRXDG15SL LRXDC20 LRXDC20SL LRXD20 LRXD20SL LRXDG20 LRXDG20SL LRXDC25 LRXDC 25SL LRXD25 LRXD 25SL LRXDG25 LRXDG 25SL LRXDC30 LRXDC30SL LRXD30 LRXD30SL LRXDG30 LRXDG30SL LRXDC35 LRXD35 LRXDG35 LRXDC45 LRXD45 LRXDG45 LRXDC55 LRXD55 LRXDG55 LRXDC65 LRXD65 LRXDG65 IKO 低组装方形系 LRXSC15 LRXS15 LRXSG15 LRXSC20 LRXS20 LRXSG20 LRXSC 25 LRXS25 LRXSG25 LRXSC30 LRXS30 LRXSG30 IKO 重负系 LRWX 25B LRWX 35B LRWX 45B LRWX 55B LRWX 75B LRWXH 35 LRWXH 45 LRWXH 55 LRWXH 75 微型导轨短型:IKO LWLC3B、IKO LWLC5B、IKO LWLC7B、IKO LWLC9B、IKO LWLC12B、IKO LWLC15B、IKO LWLC20B、IKO LWLC25B IKO微型导轨标准型:IKO LWL1B、IKO LWL2B、IKO LWL3B、IKO LWL5B、IKO LWL7B、IKO LWL9B、IKO LWL12B、IKO LWL15B、IKO LWL20B、IKO LWL25B IKO微型导轨加长型:IKO LWLG7B、IKO LWLG9B IKO LWLG12B IKO LWLG15B、IKO LWLG20B、IKO LWLG25B IKO微型导轨宽幅型短型:IKO LWLFC6B、IKO LWLFC10B、IKO LWLFC14B、IKO LWLFC18B、IKO LWLFC24B、IKO LWLFC30B、IKO LWLFC42B、 IKO微型导轨宽幅型标准型:IKO LWLF4B、IKO LWLFB6B、IKO LWLF10B、IKO LWLF14B、IKO LWLF18B、IKO LWLF24B、IKO LWLF30B、IKO LWLF42B IKO微型导轨宽幅型加长型:IKO LWLFG14B、IKO LWLFG18B、IKO LWLFG24B、IKO LWLFG30B、IKO LWLFG42B、 IKO直线导轨:IKO LWEC15、 IKO LWEC20、 IKO LWEC25、 IKO LWEC30、 IKO LWEC35、 IKO LWEC45 IKO直线导轨:IKO LWE15、 IKO LWE20、 IKO LWE25、 IKO LWE30、 IKO LWE35、 IKO LWE45 IKO直线导轨: IKO LWEG15、 IKO LWEG20、 IKO LWEG25、IKO LWEG30、 IKO LWEG35、 IKO LWEG45 IKO直线导轨:IKO LWETC15、 IKO LWETC20、 IKO LWETC25、 IKO LWETC30、 IKO LWETC35、 IKO LWETC45 IKO直线导轨:IKO LWET15、 IKO LWET20、 IKO LWET25、IKO LWET30、 IKO LWET35、 IKO LWET45 IKO直线导轨: IKO LWETG15、 IKO LWETG20、 IKO LWETG25、IKO LWETG30、 IKO LWETG35、 IKO LWETG45 IKO直线导轨:IKO LWESC15、 IKO LWESC20、 IKO LWESC25、 IKO LWESC30、 IKO LWESC35、 IKO LWESC45 IKO直线导轨:IKO LWES15、 IKO LWES20、 IKO LWES25、 IKO LWES30、 IKO LWES35、 IKO LWES45 IKO直线导轨: IKO LWESG15、 IKO LWESG20、 IKO LWESG25、IKO LWESG30、 IKO LWESG35、 IKO LWESG45 IKO直线导轨:IKO LWH15、 IKO LWH20、 IKO LWH25、 IKO LWH30、 IKO LWH35、 IKO LWH45、 IKO LWH55、IKO LWH65、、IKO LWH85、、 IKO直线导轨:IKO LWHG15、 IKO LWHG20、 IKO LWHG25、 IKO LWHG30、 IKO LWHG35、 IKO LWHG45、 IKO LWHG55、IKO LWHG65、、IKO LWHG85、 IKO直线导轨:IKO、LWHT8、IKO LWHT10、LWHT12、IKO LWHT15、 IKO LWHT20、 IKO LWHT25、 IKO LWHT30、 IKO LWHT35、 IKO LWHT45、 IKO LWHT55、IKO LWHT65、、IKO LWHT85、、 IKO直线导轨:IKO、LWHTG20、 IKO、LWHTG25、IKO、LWHTG30、 IKO、LWHTG35、 IKO、LWHTG45、 IKO、LWHTG55、 IKO、LWHTG65、 IKO、LWHTG85、 IKO、LWHT、 IKO直线导轨IKO、LWHDC8、IKO、LWHDC10、LWHDC12、IKO、LWHD8、 IKO、LWHD10、 IKO、LWHD12、 IKO、LWHD15、 IKO、LWHD25、 IKO、LWHD30、 IKO、LWHD35、 IKO、LWHD45、 IKO、LWHD55、 IKO、LWHD65 IKO直线导轨:IKO、LWHDG12、 IKO、LWHDG25、 IKO、LWHDG30、 IKO、LWHDG35、 IKO、LWHDG45、 IKO、LWHDG55、 IKO、LWHDG65、 IKO、LWHD、、 IKO直线导轨:IKO、LWHS15、 IKO、LWHS20、 IKO、LWHS25、 IKO、LWHS30、 IKO直线导轨:IKO、LWHSG15、 IKO、LWHSG20、 IKO、LWHSG25、IKO
Kinh doanh, hợp tác : 15312
1 Chuyên máy cán tôn 1 tầng và 2 tầng giá tốt nhất trên toàn quốc tại hà nội 21h03-21/03 Hà Nội
2 Chuyên máy cán tôn 1 tầng và 2 tầng giá tốt nhất trên toàn quốc tại hà nội 20h59-21/03 Hà Nội
3 Chuyên máy cán tôn 1 tầng và 2 tầng giá tốt nhất trên toàn quốc tại hà nội 20h54-21/03 Hà Nội
4 Chuyên máy cán tôn 1 tầng và 2 tầng giá tốt nhất trên toàn quốc tại hà nội 20h49-21/03 Hà Nội
5 Chuyên máy cán tôn 1 tầng và 2 tầng giá tốt nhất trên toàn quốc tại hà nội 20h46-21/03 Hà Nội
6 Chuyên máy cán tôn 1 tầng và 2 tầng giá tốt nhất trên toàn quốc tại hà nội 20h43-21/03 Hà Nội
7 Chi phí thi bằng lái xe máy a1 bao nhiêu tiền 16h35-21/03 TP HCM
8 Dịch vụ làm áo lớp theo đề nghị chất lượng 16h02-21/03 Đà Nẵng
9 Cung cấp ống silicon chịu nhiệt d50,.. 15h50-21/03 Hà Nội
10 Đơn vị in áo công nhân theo kiến nghị chất lượng 15h28-21/03 Đà Nẵng
11 Ống silicon d60,ống chịu nhiệt độ 15h25-21/03 Hà Nội
12 Chuyên máy cán tôn 1 tầng và 2 tầng giá tốt nhất trên toàn quốc tại hà nội 15h17-21/03 Hà Nội
13 Chuyên máy cán tôn 1 tầng và 2 tầng giá tốt nhất trên toàn quốc tại hà nội 15h14-21/03 Hà Nội
14 Chuyên máy cán tôn 1 tầng và 2 tầng giá tốt nhất trên toàn quốc tại hà nội 15h03-21/03 Hà Nội
15 Sản xuất tôn đột lỗ,tấm tôn dập lỗ,.. 14h59-21/03 Hà Nội