Ngày đăng: 03/01/2018
Nơi giao dịch: TP HCM
Lượt xem: 98
Mẫu tin không hợp lệ?
thanh ray trượt bi NB-japan tại Hà Nội, Hồ Chí Minh
NB直线滑块: SEBS7A SEBS7WA SEBS9A SERS9A SEB9AY WEB9WAY SEBS12A SERS12A SEBS12AY SEBS12WA SEBS12WAY SEBS15A SERS15A SEBS15AY SEBS15WA SEBS15WAY SER9A   SER12A   SER15A   SER20A   SERS9A-N   SERS12A-N  SERS15A-N  SERS20A-N: SER9WA   SER12WA  SER15WA  SER20WA   SERS9WA-N  SERS12WA-N SERS15WA-N  SERS20WA-N SEBS 7WA-NSEBS 7WD-N SEB 9WA-N SEB 9WD-NSEB 9WAY-N SEBS 9WA-N SEBS 9WD-NSEBS 9WAY-N SEB12WA-N SEB12WAY-N SEBS12WA-NSEBS12WAY-N SEB15WA-NSEB15WAY-N SEBS15WA-N SEBS15WAY-N SEBS 7WA-NSEBS 7WD-N SEB 9WA-N SEB 9WD-NSEB 9WAY-N SEBS 9WA-N SEBS 9WD-NSEBS 9WAY-SEB12WA-NSEB12WAY-N SEBS12WA-NSEBS12WAY-N SEB15WA-NSEB15WAY-N SEBS15WA-NSEBS15WAY-N - SEBS 7WA-NSEBS 7WD-N SEB 9WA-N SEB 9WD-NSEB 9WAY-N SEBS 9WA-N SEBS 9WD-NSEBS 9WAY-N SEB12WA-NSEB12WAY-N SEBS12WA-NSEBS12WAY-N SEB15WA-NSEB15WAY-N SEBS15WA-NSEBS15WAY- SEBS 7WA-NSEBS 7WD-NSEB 9WA-N SEB 9WD-NSEB 9WAY-N SEBS 9WA-NSEBS 9WD-NSEBS 9WAY-N SEB12WA-NSEB12WAY-N SEBS12WA-NSEBS12WAY-N SEB15WA-NSEB15WAY-N SEBS15WA-NSEBS15WAY-N NB JAPAN SEBS2A直线导轨滑块 日本NB公司(简称:三藏)是专业化直线运动轴承的生产厂家. NB专业随工业革命的发展而高精尖锐变,精密配件也纵深体 现高精化、优越化与全面化。以高精尖技术领袖于同行业, 多年来是众工业设备提高产品质量的主要首选。 SEBS7BS ■ SEBS12BS ■ SEBS15BS ■ SEBS7BSUU ■ SEBS12BSUU ■ SEBS15BSUU ■ SEBS9BS   ■ SEBS9BSUU ■ SEBS5B ■ SEBS9B ■ SEBS15B ■ SEBS5BUU ■ SEBS9BUU ■ SEBS15BUU ■ SEBS7B ■ SEBS12B ■ SEBS20B ■ SEBS7BUU ■ SEBS12BUU ■ SEBS20BUU ■ SEBS5BY ■ SEBS9BY ■ SEBS15BY ■ SEBS5BYUU ■ SEBS9BYUU ■ SEBS15BYUU ■ SEBS7BY ■ SEBS12BY ■ SEBS20BY ■ SEBS7BYUU ■ SEBS12BYUU ■ SEBS20BYUU ■ SEBS7BS-N ■ SEBS12BS-N ■ SEBS15BS-N ■ SEBS7BSUU-N ■ SEBS12BSUU-N ■ SEBS15BSUU-N ■ SEBS9BS-N   ■ SEBS9BSUU-N ■ SEBS5B-N ■ SEBS9B-N ■ SEBS15B-N ■ SEBS5BUU-N ■ SEBS9BUU-N ■ SEBS15BUU-N ■ SEBS7B-N ■ SEBS12B-N ■ SEBS20B-N ■ SEBS7BUU-N ■ SEBS12BUU-N ■ SEBS20BUU-N ■ SEBS5BY-N ■ SEBS9BY-N ■ SEBS15BY-N ■ SEBS5BYUU-N ■ SEBS9BYUU-N ■ SEBS15BYUU-N ■ SEBS7BY-N ■ SEBS12BY-N ■ SEBS20BY-N ■ SEBS7BYUU-N ■ SEBS12BYUU-N ■ SEBS20BYUU-N ■ SEBS7BSM ■ SEBS12BSM ■ SEBS15BSM ■ SEBS7BSMUU ■ SEBS12BSMUU ■ SEBS15BSMUU ■ SEBS9BSM   ■ SEBS9BSMUU ■ SEBS5BM ■ SEBS9BM ■ SEBS15BM ■ SEBS5BMUU ■ SEBS9BMUU ■ SEBS15BMUU ■ SEBS7BM ■ SEBS12BM ■ SEBS20BM ■ SEBS7BMUU ■ SEBS12BMUU ■ SEBS20BMUU ■ SEBS5BYM ■ SEBS9BYM ■ SEBS15BYM ■ SEBS5BYMUU ■ SEBS9BYMUU ■ SEBS15BYMUU ■ SEBS7BYM ■ SEBS12BYM ■ SEBS20BYM ■ SEBS7BYMUU ■ SEBS12BYMUU ■ SEBS20BYMUU ■ SEBS7BSM-N ■ SEBS12BSM-N ■ SEBS15BSM-N ■ SEBS7BSMUU-N ■ SEBS12BSMUU-N ■ SEBS15BSMUU-N ■ SEBS9BSM-N   ■ SEBS9BSMUU-N ■ SEBS5BM-N ■ SEBS9BM-N ■ SEBS15BM-N ■ SEBS5BMUU-N ■ SEBS9BMUU-N ■ SEBS15BMUU-N ■ SEBS7BM-N ■ SEBS12BM-N ■ SEBS20BM-N ■ SEBS7BMUU-N ■ SEBS12BMUU-N ■ SEBS20BMUU-N ■ SEBS5BYM-N ■ SEBS12BYM-N ■ SEBS5BYMUU-N ■ SEBS12BYMUU-N ■ SEBS7BYM-N ■ SEBS15BYM-N ■ SEBS7BYMUU-N ■ SEBS15BYMUU-N ■ SEBS9BYM-N ■ SEBS20BYM-N ■ SEBS9BYMUU-N ■ SEBS20BYMUU-N ■ SEBS7WBS ■ SEBS12WBS ■ SEBS15WBS ■ SEBS7WBSUU ■ SEBS12WBSUU ■ SEBS15WBSUU ■ SEBS9WBS  ■ SEBS9WBSUU ■ SEBS5WB ■ SEBS9WB ■ SEBS15WB ■ SEBS5WBUU ■ SEBS9WBUU ■ SEBS15WBUU ■ SEBS7WB ■ SEBS12WB ■ SEBS7WBUU ■ SEBS12WBUU ■ SEBS5WBY ■ SEBS9WBY ■ SEBS15WBY ■ SEBS5WBYUU ■ SEBS9WBYUU ■ SEBS15WBYUU ■ SEBS7WBY ■ SEBS12WBY ■ SEBS7WBYUU ■ SEBS12WBYUU ■ SEBS7WBS-N ■ SEBS12WBS-N ■ SEBS15WBS-N ■ SEBS7WBSUU-N ■ SEBS12WBSUU-N ■ SEBS15WBSUU-N ■ SEBS9WBS-N ■ SEBS9WBSUU-N ■ SEBS5WB-N ■ SEBS9WB-N ■ SEBS15WB-N ■ SEBS5WBUU-N ■ SEBS9WBUU-N ■ SEBS15WBUU-N ■ SEBS7WB-N ■ SEBS12WB-N ■ SEBS7WBUU-N ■ SEBS12WBUU-N ■ SEBS5WBY-N ■ SEBS9WBY-N ■ SEBS15WBY-N ■ SEBS5WBYUU-N ■ SEBS9WBYUU-N ■ SEBS15WBYUU-N ■ SEBS7WBY-N ■ SEBS12WBY-N ■ SEBS7WBYUU-N ■ SEBS12WBYUU-N ■ SEBS5A ■ SEB9A ■ SEB15A ■ SEBS5AUU ■ SEB9AUU ■ SEB15AUU ■ SEBS7A ■ SEB12A ■ SEB20A ■ SEBS7AUU ■ SEB12AUU ■ SEB20AUU ■ SEBS5AY ■ SEB9AY ■ SEB15AY ■ SEBS5AYUU ■ SEB9AYUU ■ SEB15AYUU ■ SEBS7AY ■ SEB12AY ■ SEB20AY ■ SEBS7AYUU ■ SEB12AYUU ■ SEB20AYUU ■ SEBS2A-N ■ SEBS7A-N ■ SEB15A-N ■ SEBS2AUU-N ■ SEBS7AUU-N ■ SEB15AUU-N ■ SEBS3A-N ■ SEB9A-N ■ SEB20A-N ■ SEBS3AUU-N ■ SEB9AUU-N ■ SEB20AUU-N ■ SEBS5A-N ■ SEB12A-N ■ SEBS5AUU-N ■ SEB12AUU-N ■ SEBS3AY-N ■ SEB9AY-N ■ SEB20AY-N ■ SEBS3AYUU-N ■ SEB9AYUU-N ■ 
Kinh doanh, hợp tác : 18524
1 Khuôn đúc nhôm 18h05-22/06 TP HCM
2 Nhận gia công cắt dây edm 18h02-22/06 TP HCM
3 Gia công cắt dây 17h59-22/06 TP HCM
4 Cắt dây 17h56-22/06 TP HCM
5 Khuôn mẫu lộc phát 17h44-22/06 TP HCM
6 Cơ khí khuôn mẫu lộc phát 17h41-22/06 TP HCM
7 Gia công ép nhựa khuôn mẫu lộc phát 17h38-22/06 TP HCM
8 Ống gió mềm vải tarpaulin d200,ống hút bụi,ống thông khí 16h28-22/06 Hà Nội
9 Ống gió bụi trắng gân thép phi 125 16h05-22/06 Hà Nội
10 Dịch vụ thành lập công ty tại tphcm 16h01-22/06 TP HCM
11 Ống cao su bố vải,ống cao su dẫn nước chịu áp lực,.. 15h52-22/06 Hà Nội
12 Ống nhôm nhún d100,d125,d150,d200,d250,d300,ống dẫn khí nóng 15h38-22/06 Hà Nội
13 Lưới hình thoi 30x60 dày 3ly 2ly ,1ly 15h30-22/06 Hà Nội
14 Dịch vụ vệ sinh giá rẻ 15h02-22/06 Đà Nẵng
15 Quạt cắt gió,quạt thông gió nanyoo,jinling giá rẻ 15h00-22/06 Hà Nội