Ngày đăng: 03/01/2018
Nơi giao dịch: TP HCM
Lượt xem: 24
Mẫu tin không hợp lệ?
thanh ray trượt bi NB-japan tại Hà Nội, Hồ Chí Minh
NB直线滑块: SEBS7A SEBS7WA SEBS9A SERS9A SEB9AY WEB9WAY SEBS12A SERS12A SEBS12AY SEBS12WA SEBS12WAY SEBS15A SERS15A SEBS15AY SEBS15WA SEBS15WAY SER9A   SER12A   SER15A   SER20A   SERS9A-N   SERS12A-N  SERS15A-N  SERS20A-N: SER9WA   SER12WA  SER15WA  SER20WA   SERS9WA-N  SERS12WA-N SERS15WA-N  SERS20WA-N SEBS 7WA-NSEBS 7WD-N SEB 9WA-N SEB 9WD-NSEB 9WAY-N SEBS 9WA-N SEBS 9WD-NSEBS 9WAY-N SEB12WA-N SEB12WAY-N SEBS12WA-NSEBS12WAY-N SEB15WA-NSEB15WAY-N SEBS15WA-N SEBS15WAY-N SEBS 7WA-NSEBS 7WD-N SEB 9WA-N SEB 9WD-NSEB 9WAY-N SEBS 9WA-N SEBS 9WD-NSEBS 9WAY-SEB12WA-NSEB12WAY-N SEBS12WA-NSEBS12WAY-N SEB15WA-NSEB15WAY-N SEBS15WA-NSEBS15WAY-N - SEBS 7WA-NSEBS 7WD-N SEB 9WA-N SEB 9WD-NSEB 9WAY-N SEBS 9WA-N SEBS 9WD-NSEBS 9WAY-N SEB12WA-NSEB12WAY-N SEBS12WA-NSEBS12WAY-N SEB15WA-NSEB15WAY-N SEBS15WA-NSEBS15WAY- SEBS 7WA-NSEBS 7WD-NSEB 9WA-N SEB 9WD-NSEB 9WAY-N SEBS 9WA-NSEBS 9WD-NSEBS 9WAY-N SEB12WA-NSEB12WAY-N SEBS12WA-NSEBS12WAY-N SEB15WA-NSEB15WAY-N SEBS15WA-NSEBS15WAY-N NB JAPAN SEBS2A直线导轨滑块 日本NB公司(简称:三藏)是专业化直线运动轴承的生产厂家. NB专业随工业革命的发展而高精尖锐变,精密配件也纵深体 现高精化、优越化与全面化。以高精尖技术领袖于同行业, 多年来是众工业设备提高产品质量的主要首选。 SEBS7BS ■ SEBS12BS ■ SEBS15BS ■ SEBS7BSUU ■ SEBS12BSUU ■ SEBS15BSUU ■ SEBS9BS   ■ SEBS9BSUU ■ SEBS5B ■ SEBS9B ■ SEBS15B ■ SEBS5BUU ■ SEBS9BUU ■ SEBS15BUU ■ SEBS7B ■ SEBS12B ■ SEBS20B ■ SEBS7BUU ■ SEBS12BUU ■ SEBS20BUU ■ SEBS5BY ■ SEBS9BY ■ SEBS15BY ■ SEBS5BYUU ■ SEBS9BYUU ■ SEBS15BYUU ■ SEBS7BY ■ SEBS12BY ■ SEBS20BY ■ SEBS7BYUU ■ SEBS12BYUU ■ SEBS20BYUU ■ SEBS7BS-N ■ SEBS12BS-N ■ SEBS15BS-N ■ SEBS7BSUU-N ■ SEBS12BSUU-N ■ SEBS15BSUU-N ■ SEBS9BS-N   ■ SEBS9BSUU-N ■ SEBS5B-N ■ SEBS9B-N ■ SEBS15B-N ■ SEBS5BUU-N ■ SEBS9BUU-N ■ SEBS15BUU-N ■ SEBS7B-N ■ SEBS12B-N ■ SEBS20B-N ■ SEBS7BUU-N ■ SEBS12BUU-N ■ SEBS20BUU-N ■ SEBS5BY-N ■ SEBS9BY-N ■ SEBS15BY-N ■ SEBS5BYUU-N ■ SEBS9BYUU-N ■ SEBS15BYUU-N ■ SEBS7BY-N ■ SEBS12BY-N ■ SEBS20BY-N ■ SEBS7BYUU-N ■ SEBS12BYUU-N ■ SEBS20BYUU-N ■ SEBS7BSM ■ SEBS12BSM ■ SEBS15BSM ■ SEBS7BSMUU ■ SEBS12BSMUU ■ SEBS15BSMUU ■ SEBS9BSM   ■ SEBS9BSMUU ■ SEBS5BM ■ SEBS9BM ■ SEBS15BM ■ SEBS5BMUU ■ SEBS9BMUU ■ SEBS15BMUU ■ SEBS7BM ■ SEBS12BM ■ SEBS20BM ■ SEBS7BMUU ■ SEBS12BMUU ■ SEBS20BMUU ■ SEBS5BYM ■ SEBS9BYM ■ SEBS15BYM ■ SEBS5BYMUU ■ SEBS9BYMUU ■ SEBS15BYMUU ■ SEBS7BYM ■ SEBS12BYM ■ SEBS20BYM ■ SEBS7BYMUU ■ SEBS12BYMUU ■ SEBS20BYMUU ■ SEBS7BSM-N ■ SEBS12BSM-N ■ SEBS15BSM-N ■ SEBS7BSMUU-N ■ SEBS12BSMUU-N ■ SEBS15BSMUU-N ■ SEBS9BSM-N   ■ SEBS9BSMUU-N ■ SEBS5BM-N ■ SEBS9BM-N ■ SEBS15BM-N ■ SEBS5BMUU-N ■ SEBS9BMUU-N ■ SEBS15BMUU-N ■ SEBS7BM-N ■ SEBS12BM-N ■ SEBS20BM-N ■ SEBS7BMUU-N ■ SEBS12BMUU-N ■ SEBS20BMUU-N ■ SEBS5BYM-N ■ SEBS12BYM-N ■ SEBS5BYMUU-N ■ SEBS12BYMUU-N ■ SEBS7BYM-N ■ SEBS15BYM-N ■ SEBS7BYMUU-N ■ SEBS15BYMUU-N ■ SEBS9BYM-N ■ SEBS20BYM-N ■ SEBS9BYMUU-N ■ SEBS20BYMUU-N ■ SEBS7WBS ■ SEBS12WBS ■ SEBS15WBS ■ SEBS7WBSUU ■ SEBS12WBSUU ■ SEBS15WBSUU ■ SEBS9WBS  ■ SEBS9WBSUU ■ SEBS5WB ■ SEBS9WB ■ SEBS15WB ■ SEBS5WBUU ■ SEBS9WBUU ■ SEBS15WBUU ■ SEBS7WB ■ SEBS12WB ■ SEBS7WBUU ■ SEBS12WBUU ■ SEBS5WBY ■ SEBS9WBY ■ SEBS15WBY ■ SEBS5WBYUU ■ SEBS9WBYUU ■ SEBS15WBYUU ■ SEBS7WBY ■ SEBS12WBY ■ SEBS7WBYUU ■ SEBS12WBYUU ■ SEBS7WBS-N ■ SEBS12WBS-N ■ SEBS15WBS-N ■ SEBS7WBSUU-N ■ SEBS12WBSUU-N ■ SEBS15WBSUU-N ■ SEBS9WBS-N ■ SEBS9WBSUU-N ■ SEBS5WB-N ■ SEBS9WB-N ■ SEBS15WB-N ■ SEBS5WBUU-N ■ SEBS9WBUU-N ■ SEBS15WBUU-N ■ SEBS7WB-N ■ SEBS12WB-N ■ SEBS7WBUU-N ■ SEBS12WBUU-N ■ SEBS5WBY-N ■ SEBS9WBY-N ■ SEBS15WBY-N ■ SEBS5WBYUU-N ■ SEBS9WBYUU-N ■ SEBS15WBYUU-N ■ SEBS7WBY-N ■ SEBS12WBY-N ■ SEBS7WBYUU-N ■ SEBS12WBYUU-N ■ SEBS5A ■ SEB9A ■ SEB15A ■ SEBS5AUU ■ SEB9AUU ■ SEB15AUU ■ SEBS7A ■ SEB12A ■ SEB20A ■ SEBS7AUU ■ SEB12AUU ■ SEB20AUU ■ SEBS5AY ■ SEB9AY ■ SEB15AY ■ SEBS5AYUU ■ SEB9AYUU ■ SEB15AYUU ■ SEBS7AY ■ SEB12AY ■ SEB20AY ■ SEBS7AYUU ■ SEB12AYUU ■ SEB20AYUU ■ SEBS2A-N ■ SEBS7A-N ■ SEB15A-N ■ SEBS2AUU-N ■ SEBS7AUU-N ■ SEB15AUU-N ■ SEBS3A-N ■ SEB9A-N ■ SEB20A-N ■ SEBS3AUU-N ■ SEB9AUU-N ■ SEB20AUU-N ■ SEBS5A-N ■ SEB12A-N ■ SEBS5AUU-N ■ SEB12AUU-N ■ SEBS3AY-N ■ SEB9AY-N ■ SEB20AY-N ■ SEBS3AYUU-N ■ SEB9AYUU-N ■ 
Kinh doanh, hợp tác : 13561
1 Chuyên lưới thép hàn phi 1,2, 3,4 ,5,6 hàng có sẵn tại hà nội 21h13-17/01 Hà Nội
2 Chuyên lưới thép hàn phi 1,2, 3,4 ,5,6 hàng có sẵn tại hà nội 21h09-17/01 Hà Nội
3 Xi mạ crôm 18h01-17/01 TP HCM
4 Ống cao su có bố vải lõi thép hút cát phi 60, phi 76, phi 90, 100, 110, 120, 150, 200 16h59-17/01 Hà Nội
5 Ống cao su bố vải phi 60, phi 65, phi 76, phi 90, phi 100, phi 125, phi 150 16h48-17/01 Hà Nội
6 Nhận gia gia công xi mạ crôm 16h43-17/01 TP HCM
7 Cung cấp ống gió mềm nhôm cách nhiệt - ống gió mềm vải giá tốt nhất 16h40-17/01 Hà Nội
8 Nhận gia gia công xi mạ crôm 16h37-17/01 TP HCM
9 Nhận gia gia công xi mạ crôm 16h33-17/01 TP HCM
10 Nhận gia gia công xi mạ crôm 16h28-17/01 TP HCM
11 Ống nhựa mềm lõi thép phi 76,ống dẫn dầu,ống dẫn nước,..giá tốt nhất 16h27-17/01 Hà Nội
12 Nhận gia gia công xi mạ crôm 16h26-17/01 TP HCM
13 Đại lý ống nhựa mềm lõi thép phi 27,ống dẫn nước,ống hút bụi,..giá siêu rẻ.lh 01663.805.895 15h58-17/01 Hà Nội
14 Ông nhựa luồn dây điện hbde 15h54-17/01 Hà Nội
15 Nhận gia gia công xi mạ crôm 15h20-17/01 TP HCM