Ngày đăng: 02/12/2020
Nơi giao dịch: TP HCM
Lượt xem: 80
Mẫu tin không hợp lệ?
Giải pháp mô hình nhà liên hoàn thế hệ 2021
Mô hình “NHÀ LIÊN HOÀN THẾ HỆ MỚI”
Tính tối ưu hoá từ dự án
Giải pháp nhanh chóng & tiện lợi
Thúc đẩy thu hút từ nhóm khách nhí
Tính sáng tạo, độc đáo được vận dụng cao ...
Giải pháp nhanh chóng & tiện lợi
Thúc đẩy thu hút từ nhóm khách nhí
Tính sáng tạo, độc đáo được vận dụng cao ...
????̃? ??̂? ??̀?? - ????????? ??
??̛ ??̂́? ????̂́? ??̂́ - ??? ??̂?? - ???̂́? ??̣? ???̂?? ????
Đ?̣̆? ???̣̂?: ??̃? ??̂? ??̀?? - ????????? GIẢM 30% hợp đồng thiết kế khi khách hàng đến giaI đoạn hợp đồng thi công.
?VỚI NĂNG LỰC?
? ???̂? 12 ??̆? ???ℎ ??ℎ??̣̂? (??̛̀ 2008) đ?̂́? ???.
? ???̂́? đ?̣̂: 99% ??̀? ???? đ?́?? ℎ?̣? ??̀ ??̛́? ℎ?̛?.
? ??́ đ?̂́? 96% ?ℎ?́?ℎ ℎ?̀?? ℎ?̀? ??̀??.
? Đ?̣̂ ℎ??̀? ?ℎ??̣̂? ?ℎ?̛̣? ??̂́ 96% – 99% ?? ??̛́? ?ℎ?̂́? ??̉?ℎ 3?.
? ??̆?? ??̛̣? ?ℎ?̛̣? ?ℎ? ℎ?̣̂ ?ℎ?̂́?? ???̀? ???̂́?.
???̂?? ??? ???̂? ??̣̂:
??̣? 158/56/17 ?ℎ?̣? ??̆? ?ℎ??̂?, ?ℎ?̛?̛̀?? 9, ??̀ ??̂́?, ?? ??̂̀ ?ℎ?́ ???ℎ
☎️ ???̂? ℎ?̣̂ ??̛ ??̂́? ???̂̃? ???́ ??? ??????? ℎ??̣̆? ???????: 0902 548 399 - 088 548 399 (anh Chung)
???? ?ℎ?̂? ??́? ??̛̣ ?́? ????????? - ??̃? ??̂? ??̀?? đ?̃ ?ℎ?̛̣? ℎ??̣̂? ??̣? ???????: https://goadesign.vn
Nội thất, ngoại thất : 6930
1 Máy rửa bát chef's rửa siêu nhanh chỉ trong 1.5 giờ 15h20-23/01 Hà Nội
2 Máy xay nấu - máy làm sữa hạt gertech gt-006 chính hãng chlb đức 14h02-23/01 Hà Nội
3 Thỉnh tây phương tam thánh ngồi đế non nước bằng bột đá sơn màu 10h54-23/01 Thỏa thuận
4 Thỉnh tượng phật quan thế âm bồ tát bằng bột đá xanh ngọc đài loan 16h07-22/01 Toàn quốc
5 Đồng nai - gối thấm dầu ( gối thấm dầu công nghiệp) 15h06-22/01 Hà Nội
6 Hcm- gối thấm dầu công nghiệp giá rẻ ( gối thấm dầu) 14h56-22/01 Hà Nội
7 Vũng tàu - gối thấm dầu công nghiệp ( gối thấm dầu ) 11h43-22/01 Hà Nội
8 Đôi đèn hoa sen thủy tinh thân đồng đài loan giảm giá ngày tết 15h56-21/01 Toàn quốc
9 Vũng tàu- tấm thấm dầu công nghiệp ( tấm thấm dầu) 15h50-21/01 Hà Nội
10 Đồng nai - tấm thấm dầu công nghiệp ( tấm thấm dầu bignanotech ) 15h34-21/01 TP HCM
11 Vũng tàu - tấm thấm dầu nfp40 ( tấm thấm dầu công nghiệp) 15h28-21/01 TP HCM
12 Hcm- tấm thấm dầu ( tấm thấm dầu công nghiệp) 15h16-21/01 Hà Nội
13 Long an - tấm thấm dầu bignanotech ( tấm thấm dầu công nghiệp ) 14h48-21/01 Hà Nội
14 Long an - tấm thấm dầu bignanortech ( tấm thấm dầu công nghiệp) 14h37-21/01 Hà Nội
15 Long an - phao thấm dầu công nghiệp ( phao thấm dầu ) 11h51-21/01 Hà Nội